Odszkodowanie za kolizję ze zwierzyną leśną

Jazda drogą, która wiedzie przez zalesione obszary jest niezwykle przyjemna. Ale i tutaj, jak w każdym innym miejscu, czyhają niebezpieczeństwa. Podróżując autem, trzeba być gotowym nawet na najbardziej niespodziewane zdarzenia. A zdarza się i to nie jest rzadkość, że ludzkie drogi przemierzają też zwierzęta leśne. Może więc dojść do kolizji auta z sarną, dzikiem czy innym swobodnie poruszającym się stworzeniem. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jak uzyskać odszkodowanie za kolizję ze zwierzęciem?

Zderzenie z sarną lub dzikiem. Jak zdobyć odszkodowanie?

Kolizja lub wypadek z udziałem zwierząt jest zdarzeniem bardzo poważnym, które może doprowadzić do powstania wielu szkód. By nie narażać się na niepotrzebne straty finansowe oraz nerwy, warto wykupić polisę autocasco i NNW.

Ubezpieczyciel wypłaci odpowiednią rekompensatę m.in. za szkody powstałe w wyniku kolizji z dzikim zwierzęciem (materialne i osobowe). Wypłata odszkodowania w tym przypadku nie jest warunkowana gatunkiem zwierzęcia, ani nie zależy od tego, kto jest właścicielem drogi, na której doszło do zdarzenia.

Co zrobić, gdy właściciel samochodu nie ma ubezpieczenia autocasco?

Odszkodowanie za kolizję ze zwierzyną leśną może być wypłacone przez zarządcę drogi lub też koło łowieckie. Jeśli była to zwierzyna łowna, czyli: łoś, sarna, jeleń, daniel lub dzik, a do wypadku doszło podczas organizowanego polowania, odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi dzierżawca lub zarządca danego obwodu łowieckiego. Rekompensata zostanie wypłacona z jego polisy OC. Po zdarzeniu należy więc niezwłocznie zgłosić się do odpowiedniego nadleśnictwa. Tam trzeba będzie ustalić, które koło łowieckie działa na terenie, na którym doszło do kolizji i napisać wniosek o odszkodowanie za kolizję ze zwierzyną.

W przypadku, gdy było to inne zwierzę lub zwierzyna łowna, lecz w czasie kolizji nie było polowania, za zdarzenie odpowiada zarządca drogi. Ale tu muisi zostać warunek braku znaku ostrzegawczego A-18b – zwierzęta dzikie. Odszkodowanie za kolizję powinno być wypłacone z OC osoby odpowiedzialnej czyli w tym przypadku – zarządcy danej drogi.

Co zrobić by wniosek o odszkodowanie za kolizję ze zwierzęciem był skuteczny?

Przede wszystkim należy wykazać, że do zdarzenia doszło wskutek zaniedbania któregoś z podmiotów. W tym wypadku zarządcy drogi, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Należy więc bezwzględnie zebrać dowody, które będą potwierdzały powstanie okoliczności zaistnienia szkody.

Obowiązkiem poszkodowanego w kolizji ze zwierzyną jest wezwanie odpowiednich służb i zabezpieczenie do ich przybycia miejsca zdarzenia.

Warto spisać oświadczenia, a także ustalić dane ewentualnych świadków wypadku. Bardzo istotne jest zdobycie, a także potwierdzenie wszystkich informacji, że na tym odcinku drogi już wcześniej dochodziło do podobnych wypadków z udziałem zwierzyny leśnej. Wskazuje to wyraźnie na zaniedbanie ze strony zarządcy.

Tylko odpowiednie udokumentowanie wypadku i jego okoliczności, a także wskazanie winnych może przynieść rozwiązanie na drodze polubownej. Odszkodowanie za kolizję ze zwierzyną z odpowiedzialności cywilnej można również uzyskać drogą sądową. Tu jednak warto skorzystać z fachowej pomocy firmy odszkodowawczej, która pomoże poszkodowanemu przejść całą procedurę sądową i będzie go reprezentować przed wymiarem sprawiedliwości.

Kolizja ze zwierzyną leśną i co dalej?

Jeśli, mimo podjętych środków ostrożności przez prowadzącą pojazd osobę, doszło do kolizji z leśną zwierzyną, to co należy zrobić, by na pewno uzyskać odszkodowanie za kolizję? Poradnik krok po kroku:

Potrącenie zwierzęcia miało miejsce na drodze – trzeba zabezpieczyć w pierwszej kolejności miejsce zdarzenia.

  1. Włącz światła awaryjne.
  2. Ustaw trójkąt ostrzegawczy.
  3. Jeśli wypadek był na tyle poważny, że są w nim ranni, udziel takim osobom pierwszej pomocy.
  4. Zawiadom służby pomocnicze – pogotowie ratunkowe, ewentualnie straż pożarną.
  5. Pamiętaj, nie zbliżaj się samodzielnie do potrąconego zwierzęcia, gdyż może być agresywne, a przez to niebezpieczne.
  6. Bezwzględnie wezwij policję lub straż miejską i odpowiednie służby weterynaryjne.

Pamiętaj, że brak wezwania odpowiednich służb na miejsce takiego zdarzenia grozi  karą aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 000 złotych. Zazwyczaj na miejsce wypadku funkcjonariusze policji lub straży miejskiej przyjadą z lekarzem weterynarii, który oceni stan zwierzęcia, a także zdecyduje, co należy z nim dalej zrobić. Zostaną wykonane odpowiednie zdjęcia dokumentujące uszkodzenia pojazdu oraz sporządzony będzie protokół dotyczący zdarzenia. Są to bardzo ważne dokumenty, które zostaną wykorzystane podczas likwidacji szkody u ubezpieczyciela i mogą zadecydować, czy otrzymasz jako poszkodowany odszkodowanie za kolizję ze zwierzyną.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl