Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Jeżeli bliska ci osoba w wyniku wypadku utraciła pełną sprawność fizyczną, możesz pomóc jej w codziennym życiu, sprawując nad nią opiekę. Aby w tej sytuacji nie martwić się jednak o finanse, warto skorzystać z dodatkowego wsparcia od państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne a inne zasiłki

W Polsce świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą bardzo często mylone jest z zasiłkiem opiekuńczym. To pierwsze przyznawane jest jednak ze względu na stan zdrowia osoby, nad którą sprawujemy opiekę. Musi ona posiadać znaczny stopień niepełnosprawności. Warto również wspomnieć, że w 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2111 złotych miesięcznie. Zasiłek natomiast obejmuje znacznie mniejszą kwotę, bo 620 złotych miesięcznie. To, czy go otrzymamy zależy jednak od dodatkowych dochodów, jakie uzyskujemy. Jeżeli nie przekraczają one 764 złotych na osobę w rodzinie, wówczas możemy ubiegać się o taką formę wsparcia na osobę niepełnosprawną.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Jeżeli chcielibyśmy otrzymać wsparcie w postaci świadczenia pielęgnacyjnego na osobę dorosłą musimy najpierw udać się do ośrodka pomocy społecznej w naszej miejscowości. Tam znajdziemy odpowiedni wniosek, który możemy wypełnić i złożyć na miejscu. Do wniosku niezbędne będzie również załączenie odpowiednich dokumentów, w tym:

- orzeczenie o niepełnosprawności;

- dokument, że nie wykonujemy pracy lub z niej zrezygnowaliśmy, ponieważ sprawujemy opiekę nad osobą niepełnosprawną;

- dowód osobisty do wglądu.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje każdemu, a jedynie najbliższej rodzinie osoby z niepełnosprawnością. Oznacza to, że o wsparcie finansowe może przede wszystkim ubiegać się:

- matka lub ojciec;

- rodzina zastępcza;

- opiekun prawny;

- osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Warunkiem koniecznym jest także zrezygnowanie z pracy na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Warto również mieć na uwadze, że nawet jeżeli spełniamy powyższe kryteria, nie jest pewne, że świadczenie zostanie nam wypłacone. Przysługuje ono jedynie na dzieci bądź najbliższe osoby w przypadku, gdy ich niepełnosprawność powstała:

- nie później niż do ukończenia przez nich 18 roku życia;

- do 25 roku życia, jeżeli osoby takie były w trakcie edukacji, czyli chodziły do szkoły lub na studia.

W jakich przypadkach wniosek może zostać odrzucony?

Niestety wniosek o świadczenie pielęgnacyjne jest odrzucany bardzo często. Ma na to wpływ lista warunków, jakie należy spełnić. Możesz liczyć się z jego odrzuceniem, jeżeli:

- ubiegasz się o świadczenia: rodzicielskie, pielęgnacyjne, opiekuńcze czy zasiłek dla opiekuna. W takim przypadku należy ci się wyłącznie jedno ze wskazanych świadczeń.

- pobierasz już inne świadczenie na osobę niepełnosprawną poza granicami Polski;

- sprawujesz opiekę nad osobą niepełnosprawną i posiadasz jednocześnie prawo do emerytury lub zasiłku przedemerytalnego, renty, świadczenia rodzicielskiego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

- osoba, którą się opiekujesz pozostaje w związku małżeńskim;

- orzeczenie o niepełnosprawności wygasło.

Pamiętaj, że w takiej sytuacji przysługuje ci prawo do odwołania się. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji o odrzuceniu twojego wniosku. Otrzymanie odmowy po raz drugi wcale nie oznacza, że nie przysługuje ci świadczenie. W kolejnym kroku możesz skorzystać z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jeżeli to nie przyniesie odpowiednich rezultatów, wówczas należy udać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku warto między innymi powołać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Zgodnie z jego postanowieniem nie jest ważne, w którym roku życia powstała niepełnosprawność u osoby, nad która sprawujemy opiekę. Jeżeli zatem niepełnosprawność postała w późniejszym wieku na przykład na skutek wypadku samochodowego, wówczas opiekunowi również powinno przysługiwać prawo do zasiłku. W takich sytuacjach warto również wiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl