Szkoda całkowita z OC sprawcy: odwołanie

Stłuczka, wypadek to bardzo stresujące sytuacje. I chociaż dla uczestników nie muszą być groźne, samochód zawsze ulega zniszczeniu. Szkody komunikacyjne mogą być częściowe lub całkowite. Jaka jest między nimi różnica? Czy decyzja ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej z OC sprawcy jest ostateczna? Jak poprawnie napisać skuteczne szkoda całkowita odwołanie?

Szkoda całkowita z OC sprawcy: co to takiego?

Gdy dojdzie do uszkodzenia auta, korzystamy z ubezpieczenia, by móc jak najszybciej samochód naprawić. Wtedy spotykamy się z pojęciem szkody częściowej lub całkowitej w pojeździe. Jakie są między nimi różnice i czy mają znaczenie praktyczne? Różnice są zasadnicze, a od tego, w jaki sposób zostanie zakwalifikowana szkoda zależy sposób, w jaki ubezpieczyciel ją „zlikwiduje”, czy będziemy się zgadzać z jego decyzją i czy będzie niezbędne do sporządzenia szkoda całkowita odwołanie. Obydwa rodzaje szkód w pojazdach dotyczą zarówno ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w których poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialnego sprawcy kolizji i ubezpieczeń autocasco (AC), gdzie poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z własnego, indywidualnego ubezpieczenia. Wyróżniamy więc dwa rodzaje szkód w pojeździe:

  1. Szkoda częściowa będzie wtedy, gdy wystąpi takie uszkodzenie pojazdu, którego naprawianie jest ekonomicznie uzasadnione i możliwe. Przy szkodach częściowych wysokość szkody równa się kosztom naprawy pojazdu, a wypłacane odszkodowanie powinno umożliwić przywrócenie auta do stanu sprzed wypadku lub kolizji.
  2. Szkoda całkowita jest odwrotnością szkody częściowej i występuje w sytuacji, gdy dany pojazd ulega zniszczeniu czy uszkodzeniu w takim stopniu, że jego naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. Wysokość szkody, którą doznał poszkodowany równa się wartości pojazdu w dniu jej zaistnienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe pomniejszają jej wielkość o wartość pozostałości po pojeździe, ponieważ są takie części, które nadal nadają się do wykorzystania lub sprzedaży. Jednak ubezpieczyciele nie mają obowiązku pomocy poszkodowanemu w zagospodarowaniu czy zbyciu pozostałości auta. Natomiast, gdy w toku likwidacji zostanie stwierdzone, że po wypadku nie pozostały żadne elementy pojazdu, które by przedstawiały jakąkolwiek wartość - wysokość szkody wyniesie wartość pojazdu w dniu zdarzenia. Podobnie jest, gdy ubezpieczyciel przejmuje własność pozostałości. Taka metoda szacowania wysokości szkody wynika z prawa cywilnego i jest zgodna z zasadą, gdzie poszkodowany nie powinien wzbogacić się na szkodzie.

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jest pochodną odpowiedzialności cywilnej sprawcy. W tym wypadku ubezpieczyciel sprawcy szkody odpowiada za wszelkie następstwa zdarzenia, które pozostają w normalnym związku przyczynowym w związku z powstaniem szkody. Umowa ubezpieczenia nie ma więc prawa przewidywać jakichkolwiek ograniczeń odpowiedzialności. Dlatego też w ubezpieczeniach OC szkoda całkowita jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu, który jest liczony według średnich stawek i cen, przewyższa samą wartość pojazdu. W tym więc przypadku poszkodowany może domagać się odszkodowania w kwocie pokrywającej koszt naprawy, nawet gdyby jego naprawa kosztowała 99% wartości pojazdu.

Szkoda całkowita odwołanie w jakich przypadkach jest skuteczna?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wiadomo, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi i wolą pobierać składki od ubezpieczeń niż wypłacać odszkodowania. Dlatego też zaniżanie wysokości rekompensaty jest niemal codzienną praktyką. Czy przy szkodzie całkowitej likwidowanej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej taka sytuacja jest w ogóle możliwa? Odpowiedź brzmi: tak. Zaniżona wartość pojazdu po szkodzie nie jest rzadkością, a naliczony przez likwidatora towarzystwa ubezpieczeniowego koszt naprawy nie będzie tak duży, że przekroczy wartość pojazdu sprzed szkody. Dlaczego kwota przyznana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe często potrafi mocno zadziwić?  Ubezpieczyciele notorycznie zaniżają wartość pojazdu przed szkodą, a zdecydowanie zawyżają wartość wraku. A prawda jest taka, że poszkodowani nie mają najczęściej możliwości sprzedaży uszkodzonego pojazdu za kwotę, jaka została wyliczona w systemie eksperckim. Podobnie jest z kwotą wartości samego pojazdu nieuszkodzonego.

Jak sprawdzić wartość samochodu?

Wystarczy w Internecie znaleźć ceny podobnych pojazdów. Drugim sposobem jest skonsultowanie sprawy z niezależnym rzeczoznawcą lub specjalizującą się w podobnych sprawach kancelarią odszkodowawczą. Gdy są podstawy, że ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie, to trzeba napisać odwołanie od decyzji, które powinno zawierać wszelkie niezbędne dowody na błąd ubezpieczyciela. Warto posłużyć się opinią biegłego rzeczoznawcy, wykazać informacje z Internetu lub wskazać np. dodatkowe wyposażenie w pojeździe, które zawsze podwyższa jego wartość, a którego zazwyczaj ubezpieczyciel nie bierze pod uwagę. Warto też wiedzieć, że przedawnienie w tego typu sprawach wynosi 3 lata. Tyle jest czasu na złożenie szkoda całkowita odwołanie. Gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest udzielenie odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni. Jeżeli nadal jest stanowisko negatywne, można wystąpić na drogę sądową.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl