Utrata osoby bliskiej - odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, ojca

Utrata osoby bliskiej - odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, ojca

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to najbardziej trudny i skomplikowany rodzaj odszkodowań powypadkowych. Dzieje się tak z powodu rozpaczy, w jakiej znajduje się rodzina i najbliżsi osoby zmarłej oraz z powodu konieczności dokonywania formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie za śmieć bliskiej osoby należy się członkom rodziny zmarłego oraz innym najbliższym osobom, za krzywdę jaką odczuwają po śmierci ważnej dla nich osoby. Odszkodowanie za śmierć najbliższej osoby należy się, jeśli zgon został powodowany wypadkiem komunikacyjnym, za który osoba zmarła nie ponosi odpowiedzialności lub jeśli nastąpił  w wyniku innego zdarzenia, za które winę ponosi osoba trzecia (np. na skutek błędu w sztuce lekarskiej, wypadku przy pracy itp.). Dla rodzin najbardziej problematyczne wydaje się przysługujące odszkodowanie za śmierć ojca. Ojciec to w końcu głowa rodziny oraz osoba, która często zajmuje się w rodzinie formalnościami i stanowi dla rodziny podporę psychiczną i oparcie materialne. Jego zgon skutkuje więc destabilizacją  rodziny i objawia się głęboką żałobą. Odszkodowanie za śmierć pozostałych osób w rodzinie, nie jest wcale wiele łatwiejszym tematem rozmowy z osobami uprawnionymi do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Firma odszkodowawcza, z uwagi na trudną sytuację w jakiej znajduje się rodzina ubiegająca się o odszkodowanie za śmierć ojca czy innej osoby najbliższej, pomaga rodzinie zmarłego w najszerszym możliwym zakresie. Prowadzi korespondencję z organami prowadzącymi postępowanie karne (Policja, Prokuratura, Sąd), a także zawiadamia podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania o zdarzeniu i dokonuje wszelkich formalności z tym związanych. Kwota jaka przysługuje za śmierć osoby najbliższej zależy od zażyłości i intensywności więzi jaka łączyła osobę zmarłą z osobą roszczącą o odszkodowanie. Zazwyczaj odszkodowanie za śmierć ojca lub matki jest niższe, niż odszkodowanie za śmierć dziecka, jednak nadal pozostają odszkodowaniami najwyższej kategorii kwotowej. W najwyższej kategorii kwotowej znajduje się również odszkodowania za śmierć żony albo męża. W niższej kategorii kwotowej jest odszkodowania za śmierć rodzeństwa, a następnie wnucząt lub też babci czy dziadka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.