Wypadki komunikacyjne - odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne - odszkodowanie powypadkowe

Towarzystwa Ubezpieczeń są zobowiązane nie tylko do wypłaty odszkodowań z tytułu kolizji komunikacyjnej ale również innych odszkodowań, mieszczących się w szerokiej grupie o nazwie odszkodowania powypadkowe. W grupie tej mieszczą się odszkodowania komunikacyjne, ale nie tylko. Może to być również wypadek przy pracy lub wypadek w drodze z lub do pracy, a także nieszczęśliwy wypadek, jeśli poszkodowany ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie po wypadku należy się poszkodowanemu, jeśli wina za spowodowanie wypadku jest po stronie osoby trzeciej.

 

Na odszkodowanie powypadkowe składa się odszkodowanie za utracone w wyniku zdarzenia drogowego rzeczy czy utracony na skutek wypadku dochód oraz zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego. Wypadek komunikacyjny często powoduje również koszty dla poszkodowanego w postaci kosztów opieki osób trzecich czy kosztu dojazdów do placówek medycznych. Te koszty również stanowią składnik odszkodowania po wypadku. Odszkodowanie po wypadku lub kolizji może być dochodzone zazwyczaj przez 3 lata od daty wypadku/kolizji lub nawet 20 lat jeśli w sprawie wypadku zapadł wyrok karny stwierdzający winę za spowodowanie zdarzenia przez osobę trzecią. Wypadek komunikacyjny ma miejsce wtedy jeśli poszkodowany odniósł trwały uszczerbek na zdrowiu na czas dłuższy niż 7 dni lub jeśli osoba poszkodowana poniosła śmieć na skutek wypadku. Jak widać odszkodowania komunikacyjne to materia raczej zawiła dla osoby nie znającej przepisów prawa, dlatego nasza firma odszkodowawcza oferuje poszkodowanym, którym przysługuje odszkodowanie powypadkowe, pomoc w jego uzyskaniu. Firmy odszkodowawcze takie jak nasza pomagają poszkodowanym, którzy w szoku  jaki powoduje wypadek komunikacyjny, nie są w stanie należycie zająć się swoimi sprawami prawnymi i zagłębiać się w gąszcz przepisów prawnych, jakie trzeba znać, aby rościć o odszkodowania komunikacyjne. Szczególnie ważnym jest, aby znać przepisy prawa cywilnego, tak aby sporządzić pozew o odszkodowanie kiedy nadejdzie czas, aby z roszczeniem udać się na drogę postępowania sądowego. Do pozwu niezwykle ważne jest, aby dokonać szczegółowy opis zdarzenia do odszkodowania. Pozew o odszkodowanie jest konieczny, kiedy Ubezpieczyciel zaniżył należne poszkodowanemu odszkodowanie lub w ogóle odmówił jego wypłaty, twierdząc na przykład, iż opis zdarzenia do odszkodowania, nie jest zgody z prawdą.

 

Pozew o odszkodowanie winien więc zawierać jak najbardziej szczegółowy opis zdarzenia do odszkodowania, tak aby Sąd, a następnie bieli, mogli zrekonstruować zdarzenie komunikacyjne i podjąć właściwe decyzje procesowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.