Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe są zdarzeniami wywołanymi niezależnym od ludzi działaniem sił przyrody. 

Wszelkie straty będące następstwem klęsk żywiołowych są odczuwalne nie tylko dla społeczności lokalnych, ale również dla każdego gospodarstwa domowego.


Właściciel ubezpieczonego od klęsk żywiołowych domu ma prawo żądać od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania. 
Wysokość odszkodowania zależna jest od wielkości szkód, jakie klęska żywiołowa poczyniła w majątku. 
Kwota odszkodowania obejmuje nie tylko straty, jakie poniósł poszkodowany, ale także powinna uwzględniać korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdby szkoda nie zaistniała.


Wysokość szkody ustalana jest na po podstawie rachunków za przeprowadzone naprawy, odbudowę, remont lub też kosztorysu podmiotu dokonującego odbudowy. 

Stąd też niezwykle istotnie jest by wszelkie wydatki związane z likwidacją szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe były w pełni udokumentowane rachunkami, fakturami itp. zaś kosztorys wykonany przez likwidatora szkody powinien obejmować wszystkie faktyczne straty oraz konieczne do poniesinia koszty mające na celu przywrócenie budynku do stanu sprzed zaistnienia szkody. 

 

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę i dowiedz się jaką kwotę dla Ciebie uzyskamy!

Pola wymagane

Szybki kontakt z doradcą

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl

22 397 41 93 881 389 389 Koszt za minutę wg stawki operatora
biuro@helper-cpp.pl