Szkoda w mieniu

Szkoda w mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów.

Szkodą w mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały bez związku z osobą poszkodowanego.

 

Czym jest szkoda w mieniu?

Pod pojęciem szkody w mieniu kryje się uszczerbek, jaki ponieśliśmy na konkretnej rzeczy. Warto także zauważyć, że uszczerbki te mogą mieć charakter szkody rzeczywistej straty bądź utraconej korzyści. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przytrafia nam się nieszczęśliwy wypadek na drodze. Zostaliśmy poszkodowani z winy kierowcy, który nie zachował należytej ostrożności. Jeżeli podczas tego zdarzenia znacznie ucierpiał nasz pojazd, wówczas mówić możemy o rzeczywistej stracie. W momencie, kiedy był to nasz pojazd firmowy, którym dojeżdżaliśmy do klientów, to jego uszkodzenie z pewnością wpłynie na częściowy spadek naszych zarobków. Jest to zatem sytuacja, która wskazuje na naszą utraconą wskutek wypadku korzyść. O szkodzie w mieniu możemy powiedzieć zarówno kiedy zaingerowały w nią osoby trzecie, jak i w momencie, gdy powstała na skutek nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia, które nie było do przewidzenia.

Szkoda na mieniu – to powinieneś wiedzieć

Za każdą szkodę w mieniu mamy prawo dochodzić odszkodowania. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, będzie zgłoszenie informacji o takim zdarzeniu swojemu ubezpieczycielowi. Trzeba pamiętać, że jeżeli chociaż w najmniejszym stopniu przyczyniliśmy się do powstania konkretnej szkody, wówczas odszkodowanie może nie być wypłacone w ogóle bądź zostanie pomniejszone o odpowiedni procent. Im szybciej skontaktujemy się z ubezpieczycielem, tym lepiej dla nas. W zależności od polisy, jaką zawarliśmy, mamy na to konkretną liczbę dni. Oczywiście zgłoszenie szkody należy poprzeć odpowiednimi dowodami. Może to być notatka policyjna, odpowiedni protokół, opinie ekspertów czy zdjęcia.

Zwrot szkody w mieniu, czyli odszkodowanie

Towarzystwo ubezpieczeniowe po przyjęciu naszego zgłoszenia, będzie musiało podjąć dalsze kroki. Z pewnością możemy spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, który dokona oględzin i ustali rozmiar szkód. Ubezpieczyciel może wypłacić nam odszkodowanie, zadośćuczynienie lub też na własny koszt zlikwidować szkodę w mieniu. W większości przypadków otrzymamy rekompensatę w formie przelanej nam na konto określonej sumy, która wystarczyć powinna na pokrycie wszelkich strat. Może być ona różna w zależności od tego, jaki rodzaj polisy podpisaliśmy. Bywają także sytuacje, które zaskakują poszkodowanych, kiedy okazuje się, że w polisie zawarta jest cała lista sytuacji, która wyłącza ubezpieczyciela z odpowiedzialności. Z odszkodowaniem prawdopodobnie będziemy musieli się pożegnać, jeżeli szkoda powstała w wyniku naszych zaniedbań czy złego stanu naszego auta lub mieszkania.


✓ Zakres szkody na mieniu obejmuje:
pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

✓ Zakres szkody majątkowej obejmuje:
szkody powstałe w budynkach, budowlach, maszynach przemysłowych a także powstałe m.in. w wyniku pożaru, powodzi, zalania lub innych zdarzeń losowych.


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl