Klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe są zdarzeniami wywołanymi działaniem sił przyrody niezależnym od ludzi. Wszelkie straty będące następstwem klęsk żywiołowych są odczuwalne nie tylko dla społeczności lokalnych, ale również dla każdego gospodarstwa domowego. 

Odszkodowanie za klęskę żywiołową

Właściciel ubezpieczonego od klęsk żywiołowych domu ma prawo żądać od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania. Jego wysokość zależna jest od wielkości szkód poczynionych na naszym majątku przez wystąpienie klęski. Kwota ta obejmuje nie tylko straty, jakie poniósł poszkodowany, ale także powinna uwzględniać korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie zaistniała. Umowa z ubezpieczycielem reguluje, jak dużo czasu mamy na zgłoszenie zdarzenia. Zazwyczaj powinniśmy zrobić to w ciągu siedmiu dni. Z reguły jednak nic się nie stanie, jeżeli przekroczymy ten termin. Najważniejsze w tym momencie jest, aby zająć się powstałymi szkodami w taki sposób, by nie dopuścić do tego, żeby rozprzestrzeniały się one jeszcze bardziej.

Skutki klęski żywiołowej warto udokumentować

Wysokość szkody ustalana jest na po podstawie rachunków za przeprowadzone naprawy, odbudowę, remont lub też w oparciu o kosztorys podmiotu dokonującego odbudowy. Stąd też niezwykle istotnie jest, by wszelkie wydatki związane z likwidacją szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe były w pełni udokumentowane rachunkami, fakturami. Kosztorys wykonany przez likwidatora szkody powinien obejmować zaś wszystkie faktyczne straty oraz konieczne do poniesienia koszty mające na celu przywrócenie budynku do stanu sprzed zaistnienia szkody. Na wysokość odszkodowania ma również wpływ treść umowy, którą zawarliśmy. Ubezpieczyciel niejednokrotnie może nie poczuwać się do odpowiedzialności wypłaty świadczenia, jeżeli tak wskazywałaby jego interpretacja zapisów umowy. Od odmowy przelania odszkodowania bądź jego zaniżonej kwoty zawsze się można odwołać. W tym przypadku warto powołać się na zebrane przez nas dowody – zdjęcia przed oraz po wystąpieniu klęski żywiołowej, rachunki lub inne dokumenty. Zawsze warto pamiętać, że przysługuje nam prawdo do takiego odszkodowania, które w pełni wystarczy na pokrycie poniesionych przez nas strat.

Wysokość szkody ustalana jest na po podstawie rachunków za przeprowadzone naprawy, odbudowę, remont lub też kosztorysu podmiotu dokonującego odbudowy. 

Stąd też niezwykle istotnie jest by wszelkie wydatki związane z likwidacją szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe były w pełni udokumentowane rachunkami, fakturami itp. zaś kosztorys wykonany przez likwidatora szkody powinien obejmować wszystkie faktyczne straty oraz konieczne do poniesinia koszty mające na celu przywrócenie budynku do stanu sprzed zaistnienia szkody.


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl