Wypadki w gospodarstwie rolnym

OC rolników – co obejmuje?

Każda osoba posiadająca i prowadząca gospodarstwo rolne musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Warto wiedzieć, że OC rolników swoim zakresem obejmuje także najbliższe osoby, czyli takie, które wraz z rolnikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto dotyczy ono także osób pracujących w tym samym gospodarstwie rolnym. Obowiązek wykupienia takiego OC przypada na osoby posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 1 hektar. W definicję rolnika wpisuje się także osoba, która jest właścicielem mniejszego obszaru ziemi, jednak prowadzi na nim uprawy bądź hoduje zwierzęta.

O odszkodowanie z OC rolnika można się ubiegać, kiedy sam rolnik, jego bliski bądź pracownik doprowadził kogoś do śmierci, uszkodził ciało czy też wpłynął na pogorszenie stanu zdrowia. Takie ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe na mieniu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie rolników?

Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest jednak ograniczony. Szkody, które zostaną wyrządzone rolnikowi przez jego współpracowników lub domowników, nie będą podlegać ubezpieczeniu. Podobnie jest z chorobami zakaźnymi, które nie pochodzą od zwierząt. Ubezpieczyciel również ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, kiedy szkoda na mieniu zostanie spowodowana wadą towarów. Podobnie jest ze szkodami, które wynikają z zanieczyszczenia środowiska.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Jeżeli miał miejsce wypadek przy pracy rolnej, wówczas aby ubiegać się o odszkodowanie, pierwszym krokiem będzie udanie się do placówki KRUS. Pracownicy danego oddziału po uzyskaniu zgłoszenia rozpoczną jego rozpatrywanie. Podczas niego będą musieli ustalić, jak doszło do konkretnego wypadku i kto zawinił. Następnie pracownicy KRUS-u sporządzą protokół powypadkowy. Możemy jednak nie zgodzić się z jego treścią. Nasza wersja zdarzeń może być inna od tej, którą ustalili urzędnicy. W tym momencie warto pamiętać, że mamy tydzień na zgłoszenie swoich uwag. Sporządzony protokół stanowi podstawę, aby wypłacić poszkodowanemu bądź rodzinie poszkodowanego odszkodowanie.Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl