Odszkodowanie z samochodów leasingowych

Osoba, która bierze pojazd w leasing, nie staje się automatycznie jego właścicielem. W związku z tym, kiedy dojdzie do wypadku lub kolizji, może rodzić się wiele pytań, odnośnie tego, jak wygląda proces odzyskiwania odszkodowania. Faktem jest, że w takim przypadku likwidacja szkody przebiega jednak nieco inaczej niż w przypadku auta prywatnego.

Leasing a wypadek lub kolizja

Niezależnie od tego, czy posiadasz auto z leasingu czy prywatne, podczas wypadku lub kolizji proces postępowania pozostaje niezmienny. Jeżeli nie ma rannych, wystarczy wówczas spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Natomiast w momencie, kiedy doszło do wypadku samochodowego, czyli są osoby poszkodowane, niezbędne będzie wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Dzieje się tak w większości przypadków, jednak warto podkreślić, że wszystko to zależy również od postanowień Ogólnych Warunków Umowy(OWU) leasingu, jakie podpisaliśmy. Może się bowiem zdarzyć, że będą nas one zobowiązywały do wezwania funkcjonariuszy na miejsce, niezależnie od tego, czy była to zaledwie drobna stłuczka, czy poważny wypadek. Warto również podkreślić, że wiele umów leasingowych zawiera zapis o tym, że na miejsce zdarzenia należy wezwać funkcjonariuszy wyłącznie w sytuacji, kiedy jesteśmy poszkodowanymi i będziemy ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. W momencie, kiedy sami spowodujemy stłuczkę, najczęściej nie mamy obowiązku wzywać policjantów.

Zgłaszanie szkody auta w leasingu

Likwidacja szkody auta leasingowego przebiega nieco inaczej. Oczywiście, pierwsze co należy zrobić to zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy kolizji. To jednak nie wszystko, ponieważ w takiej sytuacji koniecznie musimy pamiętać o obowiązku zgłoszenia całego zajścia także do leasingodawcy, ponieważ to on wciąż pozostaje faktycznym właścicielem samochodu. W zasadzie w tym miejscu nie mamy wpływu, na jaki sposób likwidacji szkody zdecyduje się leasingodawca. Aby zgłosić szkodę leasingodawcy, zazwyczaj będziemy musieli wypełnić specjalny druk, w którym wskażemy wszystkie podstawowe dane, takie jak nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, dane leasingobiorcy, dane na temat pojazdu, informacje o przebiegu wypadku itp. Możemy również wskazać, czy preferujemy wypłatę odszkodowania na nasze konto, czy jednak naprawę bezgotówkową. W tym miejscu należy oczywiście podkreślić, że ostateczna decyzja należy do leasingodawcy i ma on prawo także zlecić wypłatę odszkodowania na swoje własne konto. Zazwyczaj dzieje się tak w kilku przypadkach:

  • złamaliśmy zasady umowy leasingowej. Wszystkie z nich są wskazane w postanowieniach umowy, którą zawarliśmy;
  • zalegamy z płatnością rat. Wówczas leasingodawca może kwotę wypłaconego odszkodowania uiścić na poczet nieopłaconych przez nas rat. W takiej sytuacji musimy jednak pamiętać, że i tak jesteśmy zobowiązani, aby naprawić uszkodzony samochód, ponieważ zgodnie z umową musimy utrzymywać go w jak najlepszym stanie.

Auto w leasingu – szkoda całkowita

Ubezpieczyciel ogłasza szkodę całkowitą i co dalej? Odpowiedź znajdziemy w artykule 709 Kodeksu Cywilnego, który mówi:

„Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa”.

Fakt, że umowa wygasa, nie oznacza jednak, że nie musimy dalej spłacać rat wobec leasingodawcy. Wciąż będziemy musieli uregulować należność, jaka została, jednak będzie ona pomniejszona o odsetki oraz kwotę wykupu samochodu. Należność do zapłaty zmaleje także o sumę odszkodowania, jaką wyznaczy nam ubezpieczyciel. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w przypadku zasądzenia szkody całkowitej z OC sprawcy, jak i z własnego AC. Musimy również mieć na uwadze, że kwota odszkodowania nie będzie pokrywać wszystkich rat pozostałych nam do spłaty w leasingu, ponieważ ubezpieczyciel bierze pod uwagę aktualną wartość handlową pojazdu i na jej podstawie wylicza sumę odszkodowania. Aby nie pozostać bez samochodu i ze sporą należnością do uiszczenia, zawsze możemy dodatkowo się zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie GAP.

Zaniżone odszkodowanie samochodu w leasingu

Ubezpieczyciele bardzo często zaniżają odszkodowanie nie tylko samochodów prywatnych, ale także tych leasingowanych. Użytkowanie tego typu pojazdu wcale nie gwarantuje nam, że suma, jaką otrzymamy, wystarczy na pokrycie wszelkich szkód i doprowadzenie pojazdu do należytego stanu. Warto jednak wiedzieć, że sami także możemy zawalczyć o należne odszkodowanie, nawet jeżeli użytkujemy leasingowany pojazd. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie jednak podpisanie cesji wierzytelności z leasingodawcą, na mocy której uzyskamy wszelkie uprawnienia do decydowania o dalszych krokach postępowania odszkodowawczego. Od tego momentu mamy wolną rękę i możemy zdecydować się na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, wejścia na drogę sądową lub na dopłatę do zaniżonego odszkodowania.

Leasing a auto zastępcze

Wiele osób zadaje sobie również pytanie, czy po tym jak ich auto z leasingu ulegnie wypadkowi, mogą oni ubiegać się o zwrot kosztów auta zastępczego. Dobra wiadomość jest taka, że jako leasingobiorcy mamy pełne prawo do ubiegania się o zwrot kosztów, które będą wynikać z wynajmu auta zastępczego. Nie będziemy musieli w tym celu posiadać zgody leasingodawcy ani podpisywać z nim cesji, ponieważ koszty użytkowania auta zastępczego obciążają bezpośrednio leasingobiorcę, czyli nas. Warto jednak mieć na uwadze, że bardzo dużo firm leasingowych w razie wypadku zapewnia własne auto zastępcze, które możemy użytkować. W tym przypadku warto skonsultować się z leasingodawcą, aby ustalić wszelkie szczegóły i warunki użyczenia auta zastępczego.

Ubezpieczenie auta w leasingu – jak wygląda?

Wszystko zależy od warunków umowy, jakie podpiszemy z leasingodawcą. Oczywiście, niezbędne w Polsce jest posiadanie polisy OC, jednak często jest tak, że będziemy musieli się również zobowiązać do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia AC. Jest to bowiem zabezpieczenie zarówno dla nas, jak i dla leasingodawcy chociażby przed ewentualną kradzieżą pojazdu czy innymi wypadkami, które mogą mieć miejsce także z naszej winy.

Jak wygląda historia ubezpieczenia auta w leasingu?

Niestety, w przypadku auta z leasingu zasady naliczania składek ubezpieczeniowych są nieco inne niż w momencie, kiedy użytkujemy prywatny samochód. Nie możemy tutaj liczyć na dodatkowe zniżki za bezszkodową jazdę, a kwota ubezpieczenia będzie plasować się na stałym poziomie. Sytuacja działa natomiast w drugą stronę – kiedy zdarzy nam się spowodować wypadek lub stłuczkę, będziemy musieli pogodzić się z tym, że uzbierane do tej pory zniżki z dużą pewnością stracimy i w kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymamy wyższą kwotę do zapłaty za ubezpieczenie.

Zaniżone odszkodowanie auta w leasingu – co robić?

Jeżeli twoje auto z leasingu zostało skradzione, wówczas dochodzi do automatycznego wygaśnięcia zawartej umowy. Jest to analogiczna sytuacja, jak w momencie, kiedy ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą na pojeździe. Oznacza to, że po kradzieży musimy spłacić zobowiązania, jakie zostały nam do końca umowy. Mogą zostać jednak one pomniejszone o odsetki, a także o kwotę, którą ubezpieczyciel wypłacił w ramach odszkodowania za skradziony samochód. Warto jednak każdorazowo zweryfikować czy rozliczenie szkody jest prawidłowe. W takich sytuacjach warto skorzystać z rzeczoznawców i kancelarii odszkodowawczych.

Jak wygląda kwestia kradzieży samochodu w leasingu a odszkodowania?

Jeżeli twoje auto z leasingu zostało skradzione, wówczas dochodzi do automatycznego wygaśnięcia zawartej umowy. Jest to analogiczna sytuacja, jak w momencie, kiedy ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą na pojeździe. Oznacza to, że po kradzieży musimy spłacić zobowiązania, jakie zostały nam do końca umowy. Mogą zostać jednak one pomniejszone o odsetki, a także o kwotę, którą ubezpieczyciel wypłacił w ramach odszkodowania za skradziony samochód. Warto jednak każdorazowo zweryfikować czy rozliczenie szkody jest prawidłowe. W takich sytuacjach warto skorzystać z rzeczoznawców i kancelarii odszkodowawczych.


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl