Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jak uzyskać całość ?

Wypadek czy kolizja komunikacyjna to często zagrożenie dla zdrowia i życia osób podróżujących samochodem biorącym udział w zdarzeniu komunikacyjnym. Oczywistym jest, iż lekarze pracujący na zlecenie Ubezpieczyciela mogą nierzetelnie podjeść do oceny stanu zdrowia poszkodowanego, stąd też wynikają zaniżone kwoty odszkodowań, wypłacane przez Ubezpieczycieli.

Jak to działa ? … Krok po kroku

1. Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie +48 881 389 389 bądź mailowo biuro@helper-cpp.pl

2. Nasi Przedstawiciele nawiążą kontakt z Tobą w celu umowienia się na spotkanie i przedstawienia oferty.

3. Jeśli wszystkie warunki oferty są już dla Ciebie jasne -podpisujemy umowę i zaczynamy procesowanie Twojej sprawy. 

4. Zgłoszenie roszczenia  do Towarzystwa ubezpieczeniowego

(etap przedsądowy)

5. Kolejnym działaniem jest przygotowanie dokumentów na etap sądowy

(etap przedsądowy)

6. Wchodzimy na drogę sądową

(etap sądowy)

7. Procesujemy Twoją sprawę, aż do uzyskania wyroku

8. Rozliczenie -zgodnie z umową, nastpuje na samym końcu

(prowizja tylko od efektu)

Zgodnie z przepisami prawa, osobie która odniosła w wyniku kolizji czy wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu fizycznym czy też psychicznym, należy się zadośćuczynienie albo jak to czasami jest mniej precyzyjnie określane – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.


Za uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie przysługuje w zależności od wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu jaki poszkodowany odniósł na skutek zdarzenia komunikacyjnego czy też innego zdarzenia rodzącego odpowiedzialność odszkodowawczą.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to zazwyczaj od 2000 zł do 2500 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu -taki przelicznik stosują Sądy.

Ubezpieczyciele zazwyczaj za trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 1% wypłacają od 800 zł do 1000 zł. Nie należy jednak zapominać, iż sytuacja każdego poszkodowanego winna być rozpatrywana oddzielenie. Zasadą jest, iż osoby młode otrzymują więcej za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, niż osoby w podeszłym wieku. Nie bez znaczenia są również inne osobiste okoliczności, które mogą wpłynąć na kwotę jaką przyzna Sąd czy Ubezpieczyciel za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Należne za uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie wypłycane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń, co do zasady, w ciągu 30 dni od dnia kiedy Ubezpieczyciel uzyskał informację o szkodzie.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest jednak zwyczajowo zaniżane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, średnio o 50%.

Dlatego aby rzetelnie ocenić jaki trwały uszczerbek na zdrowiu odniosła osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym na drodze postępowania sądowego powoływani są niezależni biegli sądowi, którzy mają za zadanie ocenić jaki trwały uszczerbek na zdrowiu odniósł poszkodowany.

Sąd zatem przyzna odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu na podstawie opinii niezależnego biegłego sądowego oraz zeznań samego poszkodowanego lub też świadków, jeśli poszkodowany takich posiada, a nie na podstawie orzeczeń lekarzy zaufania, do których na komisje lekarskie ostatnio tak chętnie wysyłają poszkodowanych Towarzystwa Ubezpieczeń.

Warto wiedzieć, że 90 procent wypłacanych odszkodowań jest świadomie zaniżana przez towarzystwa ubezpieczeń, które wykorzystują brak wiedzy poszkodowanych oraz ich niechęć do pojęcia walki w sądzie o należne im środki finansowe. Jak można taką sytuację zmienić?

Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu 

Uszczerbek na zdrowiu jest stałym lub długotrwałym naruszeniem sprawności organizmu, które znacząco uniemożliwia wykonywanie podstawowych czynności życiowych oraz obowiązków zawodowych. Od rodzaju urazu zależy, czy i w jakim stopniu uszczerbek na zdrowiu jest poważny, a z tym związana jest wysokość, jaką może mieć odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu. Polskie prawo (kodeks karny) rozróżnia cztery rodzaje uszczerbku na zdrowiu: ciężki (trwający dłużej niż 7 dni), ciężki ze skutkiem śmiertelnym, średni i lekki (trwający nie dłużej niż 7 dni). Uszkodzenie ciała może wymagać specjalistycznego leczenia i spowodować powstanie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Wszystkie te elementy mają wpływ na odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu. Wysokość podstawowej rekompensaty za trwały uszczerbek może wynosić od 1 do 100%. Procentową wartość wylicza towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie specjalnej tabeli, w której znajdują się rodzaje urazów. Decyzja jednak zazwyczaj nie uwzględnia czasu leczenia, bólu i cierpienia oraz utraconych korzyści związanych z urazem i jego leczeniem. Jest też wydawana na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, którą powołuje towarzystwo ubezpieczeniowe, a która nie działa na korzyść poszkodowanego. Dlatego wypłacone podstawowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy zazwyczaj jest zaniżone i nie stanowi pełnej rekompensaty poniesionych strat. Dlatego warto porozmawiać o nim z prawnikami ze specjalistycznej firmy odszkodowawczej, która pomoże sporządzić odpowiednie odwołanie od odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Najczęściej wypłacanymi odszkodowaniami za trwałe uszczerbki na zdrowiu są :

 

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy nie jest tym samym co rekompensata tylko i wyłącznie wypłacana za uszczerbek na zdrowiu. W ramach tego świadczenia poszkodowany może domagać się:

  • zwrotu poniesionych kosztów za rehabilitację, kupione lekarstwa,
  • pobyt w szpitalu
  • opiekę osób trzecich,
  • straty w wynagrodzeniu, które poszkodowany poniósł lub poniesie z powodu czasowej lub stałej utraty zdolności do pracy.

Zdrowotne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym zapewnia dodatkowe środki osobie poszkodowanej, o które zawsze powinna się starać.

Sprawdź również:


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl