Odszkodowanie za uraz psychiczny – zadośćuczynienie. Jak uzyskać?

Każdy wypadek przynosi ze sobą różne rodzaje szkód. Są szkody materialne, fizyczne i te niewidzialne gołym okiem, ale również bardzo poważne – psychiczne. Czy za uraz psychiczny należy się odszkodowanie? Jeśli tak, to czy można domagać się rekompensaty od sprawcy? Dowiedz się, co zrobić w takim wypadku, a jeśli nie jesteś pewien, czy należy Ci się odszkodowanie za uraz psychiczny lub wypłacono Ci za niską rekompensatę, skontaktuj się z naszą kancelarią odszkodowawczą. Pomagamy nawet w najbardziej ekstremalnych przypadkach!

Jak to działa ? … Krok po kroku

1. Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie +48 881 389 389 bądź mailowo biuro@helper-cpp.pl

2. Nasi Przedstawiciele nawiążą kontakt z Tobą w celu umowienia się na spotkanie i przedstawienia oferty.

3. Jeśli wszystkie warunki oferty są już dla Ciebie jasne -podpisujemy umowę i zaczynamy procesowanie Twojej sprawy. 

4. Zgłoszenie roszczenia  do Towarzystwa ubezpieczeniowego

(etap przedsądowy)

5. Kolejnym działaniem jest przygotowanie dokumentów na etap sądowy

(etap przedsądowy)

6. Wchodzimy na drogę sądową

(etap sądowy)

7. Procesujemy Twoją sprawę, aż do uzyskania wyroku

8. Rozliczenie -zgodnie z umową, nastpuje na samym końcu

(prowizja tylko od efektu)

Odszkodowanie z oc sprawcy za uraz psychiczny

Pamiętaj, że tak samo jak zdrowie fizyczne, ważne jest zdrowie psychiczne osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Z wypadkiem czy kolizją wiąże się zazwyczaj silna trauma, a jej skutkiem może być poważna depresja, którą nie należy bagatelizować, ale leczyć. Za ten negatywny skutek należy się również odszkodowanie z OC sprawcy za uraz psychiczny.

Czym jest uraz psychiczny? Nazywa się go inaczej traumą. Jest to trwała zmiana w psychice, która została spowodowana jakimś gwałtownym i przykrym przeżyciem. Takim przeżyciem jest udział w wypadku. Objawami traumy są zaburzenia pourazowe. U poszkodowanego pojawiają się napięcia lękowe, poczucie wyczerpania, powracające wspomnienia czy koszmary senne. W efekcie doznanej traumy po wypadku samochodowym, osoba poszkodowana zaczyna unika wszelkich okoliczności, które są związane z tym, co doprowadziło do nieprzyjemnego zdarzenia. Boi się wsiąść lub prowadzić samochód czy korzystać z innego środka transportu. Stres pourazowy może trwać nawet miesiącami lub latami. Jeśli ktoś doznał traumy, ma objawy stresu pourazowego to zazwyczaj potrzebuje terapii. Po jej podjęciu, osoba poszkodowana ma prawo wystąpić o zwrot kosztów terapeutycznego i leczenia farmakologicznego. Poniesione koszty należy udowodnić, dokumentując wydatki przez zgromadzone faktury. Te wydatki pokryje odszkodowanie za uraz psychiczny z OC sprawcy wypadku. Sprawdź jak uzyskać najwyższą rekompensatę. Kontakt z nami jest bezpłatny.

Na czym polega zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego?

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wiąże się ze zrekompensowaniem szkody niematerialnej czyli w tym wypadku cierpienia wynikającego z doznanej traumy i stresu pourazowego. Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego jest niezależne od przyznanego odszkodowania. Dlatego też poszkodowany, u którego po wypadku pozostała trauma, ma prawo dochodzić rekompensaty finansowej w postaci zadośćuczynienia.  Postępowanie jest zgodne z. 445§1 k.c. , który mówi, że osoba doznająca uszczerbku lub rozstroju zdrowia, może złożyć wniosek o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego, ponieważ celem tego świadczenia jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej szkody o charakterze niematerialnym. Zadośćuczynienie za uraz psychiczny jest świadczeniem jednorazowym i powinno obejmować całość doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. Ubezpieczyciel rozpatruje tę formę rekompensaty indywidualnie. Trudno jest więc wycenić czyjeś cierpienie, które wiąże się związane z urazami psychicznymi czy też fizycznymi. Ubezpieczyciel pod uwagę bierze:

  • rozmiar doznanej krzywdy
  • skutki doznanego urazu w sferze życia prywatnego i zawodowego.

Warto pamiętać, że silny uraz psychiczny, który pojawia się po wypadku może doprowadzić do problemów w pracy, rodzinie, a także doprowadzić do poważnej choroby, jaką jest między innymi depresja.

Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego – walcz o swoje prawa z naszą pomocą – tak u ubezpieczyciela sprawcy wypadku jak i w sądzie. Skontaktuj się z nami.

Każdy wypadek komunikacyjny stanowi ogromną traumę dla jego uczestników, a nawet świadków. Pozostawia po sobie nie tylko urazy fizyczne i szkody materialne, ale również urazy psychiczne, które mogą być trwalsze niż uszkodzenie ciała. A co dzieje się w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia po wypadku dochodzi do silnej traumy i urazu psychicznego? Czy poszkodowana w ten sposób osoba może liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy?

Uraz psychiczny po wypadku samochodowym: kiedy należy się odszkodowanie z CO sprawcy?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może doznać zarówno urazów fizycznych, jak i trwałego urazu psychicznego, który powstaje na skutek silnego stresu. Uraz psychiczny odniesiony w wypadku zazwyczaj określany jest jako trauma. Jeśli trauma jest bardzo silna, może ona znacznie utrudnić albo nawet uniemożliwić poszkodowanemu normalne życie. Warto pamiętać, że po wypadku, osobie poszkodowanej należą się świadczenia z OC sprawcy, które pokryją straty materialne, ale również te, które dotyczą zdrowia – tak fizycznego jak i psychicznego. Poszkodowany może domagać się więc rekompensaty, jaką daje odszkodowanie z OC sprawcy, renta oraz zadośćuczynienie.

W przypadku doznania urazy fizycznego – złamania czy ran, poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowanie obejmuje między innymi pokrycie kosztów leczenia, zakupu leków i innych środków medycznych, a także wszelkie koszty, które są nierozerwalnie związane z rehabilitacją. W przypadku, gdy dana osoba staje się po wypadku niesamodzielna, jej funkcjonowanie uzależnione jest od pomocy osób trzecich, nie może wrócić do swojej pracy zawodowej tracąc środki na utrzymanie i potrzebuje opieki, koszty z tym związane powinny zostać pokryte z odszkodowania w postaci renty. Odszkodowanie z OC sprawcy działa także w przypadku rozstroju zdrowia psychicznego, czyli urazu psychicznego wywołanego wypadkiem. Doznanie traumy zazwyczaj wymaga specjalistycznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej, a także odpowiedniej terapii. Po jej podjęciu i niekoniecznie zakończeniu, poszkodowana w wypadku osoba ma prawo więc wystąpić o zwrot kosztów leczenia psychicznego – zarówno terapeutycznego jak i farmakologicznego, które jest związane z silnym urazem psychicznym. Wysokość odszkodowania zależy od wysokości poniesionych kosztów, które najlepiej udokumentować zgromadzonymi fakturami i rachunkami.

Warto też wiedzieć, że niezależnie od przyznanego odszkodowania,  osoba poszkodowana, u której po wypadku pozostała trauma, ma prawo wystąpić do ubezpieczyciela o wypłacenie zadośćuczynienia z OC sprawcy zdarzenia. Podstawą prawną jest Kodeks Cywilny, art. 445 § 1, który mówi, że osoba, która doznała krzywdy, a tutaj jest nią uszczerbek lub rozstrój zdrowia, może złożyć wniosek o wypłatę zadośćuczynienia. Celem tego świadczenia jest zrekompensowanie szkody o charakterze niematerialnym.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i dotyczy całości doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. Rekompensata z tego tytułu jest rozpatrywana indywidualnie. A wysokość zadość uczynienia jest zależna od wielu kwestii. Przede wszystkim trudno jest wycenić czyjeś cierpienie, które wiąże się z odniesionymi w wypadku urazami psychicznymi i fizycznymi. Ubezpieczyciele w tym przypadku biorą pod uwagę:

  • rozmiar doznanej krzywdy tj. rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych, ich intensywność i nieodwracalność ich skutków.
  • cierpienia psychiczne związane są z ich przebiegiem oraz skutkami, które wywołały w sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Warto pamiętać, że silny uraz psychiczny po wypadku może doprowadzić do utraty przez poszkodowanego pracy, a także do problemów w rodzinie. Skutkami traumy jest niejednokrotnie poważna choroba, a nawet – jeśli nie wprowadzono odpowiedniej terapii – śmierć.

Uraz psychiczny a uszczerbek na zdrowiu

Uraz psychiczny albo inaczej trauma, czyli zespół stresu pourazowego (PTSD) jest trwałą zmianą, jaka następuje w psychice. Zostaje ona wywołana gwałtownym przeżyciem spowodowanym czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od osoby poszkodowanej. Takim właśnie przeżyciem może być udział w wypadku. Trauma objawia się różnymi zaburzeniami pourazowymi, które utrudniają normalne, codzienne funkcjonowanie. Mogą tu być różnego rodzaju lęki, poczucie wyczerpania, powracające wspomnienia czy koszmary senne. Poszkodowana osoba w wypadku samochodowym dana może bać wsiąść do auta lub innego środka transportu, prowadzić pojazd samodzielnie. Taki stan może utrzymywać się jakiś czas po wypadku. Stres pourazowy potrafi ciągnąć się miesiącami lub latami.

Uszczerbek na zdrowiu definiuje art. 156 i 157 Kodeksu Karnego. Stanowi on zgodnie z definicją prawną naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia:

  • Może trwać  nie dłużej niż 7 dni, wtedy jest uznany za lekki.
  • Średni uszczerbek na zdrowiu opisany został w art. 157 § 1 k.k. jako trwający dłużej niż 7 dni czyli wymagający leczenia dłuższego niż tydzień.
  • Ciężki uszczerbek na zdrowiu opisano w art. 156 § 1 k.k. Jest to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Traumę traktuje się zazwyczaj jako ciężki uszczerbek na zdrowiu powodujący całkowitą lub częściową niezdolność do pracy lub chorobę, która realnie może zagrażać życiu poszkodowanego. Zespół stresu pourazowego wymaga długotrwałej terapii, której efekty niekoniecznie muszą być pozytywne. Z tej racji poszkodowanemu należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.


Przeczytaj także
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl