Wypadki w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie OC rolników swoim zakresem obejmuje nie tylko rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, ale również osoby pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące z rolnikiem w tym gospodarstwie rolnym. 


Jeżeli w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego została wyrządzona przez w/w osoby szkoda, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia to wówczas osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników.

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko szkody wyrządzone bezpośrednio na skutek prac polowych, lecz również szkody związane z ruchem pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła czy ruchem pojazdów wolnobieżnych (tj. pojazdów silnikowych, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika), będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.


Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest jednak ograniczony.

Nie obejmuje on między innymi szkód w mieniu wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt albo też spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem. Jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach.

 

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę i dowiedz się jaką kwotę dla Ciebie uzyskamy!

Pola wymagane

Szybki kontakt z doradcą

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl

22 397 41 93 881 389 389 Koszt za minutę wg stawki operatora
biuro@helper-cpp.pl