Uszczerbek na zdrowiu a wysokość zadośćuczynienia

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, możesz ubiegać się o adekwatne do poniesionych uszczerbków na zdrowiu zadośćuczynienie. Aby wyliczyć je w poprawny sposób, towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają ze specjalnych tabeli zadośćuczynienia.

Kiedy wypłacane jest zadośćuczynienie?

Pojęcie odszkodowania i zadośćuczynienia często używane są zamiennie, jednak jest to duży błąd. Odnoszą się one bowiem do dwóch zupełnie różnych kwestii. Odszkodowanie odnosi się do szkód materialnych, na przykład w momencie, kiedy nasz samochód zepsuje się w wyniku kolizji. O zadośćuczynieniu możemy mówić w momencie, kiedy doszło do wypadku, w którym zostały poszkodowane konkretne osoby. Jest to świadczenie wypłacane w ramach rekompensaty za poniesioną krzywdę lub cierpienie. Oznacza to zatem, że zadośćuczynienie dotyczy szkód niematerialnych, czyli przede wszystkim uszczerbków na zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Czym są tabele zadośćuczynienia?

Jak możemy się domyślić, ubezpieczyciele mają niemały kłopot z wypłatą zadośćuczynienia. Bardzo trudno jest bowiem wycenić tego typu straty i cierpienia, jakich doznało się podczas wypadku. Aby nieco ułatwić ten proces, towarzystwa ubezpieczeniowe wymyśliły tabele zadośćuczynienia, czyli tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu. Nie ma jednak jednej uniwersalnej tabeli i każdy ubezpieczyciel konstruuje taki dokument wyłącznie na rozpatrywanie wewnętrznych wniosków o zadośćuczynienie. Wszystko zależy oczywiście od tego, na jaką kwotę jesteśmy ubezpieczeni. Tabela przedstawia mniej więcej jaki procent z tej kwoty uzyskamy w zależności od uszczerbku na zdrowiu, który nam się przytrafił.

100% kwoty zadośćuczynienia zarezerwowana jest oczywiście dla najbardziej poważnych uszczerbków. Z tabeli zadośćuczynienia możemy przeczytać, że należą do nich między innymi:

- porażenie lub głęboki niedowład;

- zaburzenia równowagi, które uniemożliwiają chodzenie;

- całkowita afazja, czyli utrata zdolności do porozumiewania się;

- uszkodzenie krtani;

- padaczka wraz z zaburzeniami psychicznymi.

Kwoty na poziomie 1-5% otrzymamy za stosunkowo niewielkie obrażenia, takie jak:

- złamane żebro;

- stłuczenia i skręcenia;

- utrata zęba;

- bóle głowy

- zapalenie spojówek.

Oczywiście tabele zadośćuczynienia tworzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe są znacznie bardziej rozbudowane i zawierają po kilka stron szczegółowo rozpisanych obrażeń z przypisaną do nich wartością procentową. Pogrupowane są zazwyczaj na obrażenia ze względu na różne części ciała. Jeżeli chcielibyśmy się zapoznać z tego typu tabelą naszego ubezpieczyciela warto zajrzeć do warunków umowy, które podpisaliśmy.

Kto ocenia procentowy uszczerbek na zdrowiu?

Nie jesteśmy sami w stanie określić, jak procentowo wygląda uszczerbek na naszym zdrowiu. W związku z tym niezbędna będzie opinia lekarza lub konsultanta medycznego, który współpracuje z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Będziemy musieli stawić się na taką wizytę lekarską osobiście i zabrać ze sobą dokumentację medyczną z wypadku oraz z procesu całego leczenia, jaki do tej pory przeszliśmy. Poza przeanalizowaniem dokumentacji specjalista zbada nas również osobiście i na tej podstawie wyda swoją ostateczną decyzję. Taka konsultacja lekarska przeprowadzana jest już po zakończeniu leczenia, jednak nie później niż 24 miesiące po dacie wypadku.

Tabela zadośćuczynienia a wiele urazów

W tabeli zadośćuczynienia znajdziemy pozycje, które odpowiadają pojedynczym urazom. Bardzo często jednak podczas wypadków dochodzi do uszkodzenia wielu narządów. Zdarza się również, że ręka czy noga doznała urazu jednak w wielu miejscach. Nasuwa się zatem pytanie, co w takich przypadkach? W jaki sposób ubezpieczyciel oceni procentowy uszczerbek na zdrowiu? Jeżeli doznaliśmy wielu urazów w obrębie jednej kończyny wówczas taki procentowy uszczerbek można zsumować. Ubezpieczyciele zastrzegają, że łączna procentowa wartość nie może być jednak wyższa niż wartość procentowa, jaką przypisuje się utraconej kończynie (dla przykładu – utratę kończyny ocenia się zazwyczaj na 60-80-procentowy uszczerbek na zdrowiu).

Kiedy natomiast mówimy o uszkodzeniu wielu narządów w obrębie całego ciała, to i w tym przypadku uszczerbek procentowy można sumować. Ubezpieczyciele zastrzegają jednak, że łączna wartość uszczerbku na zdrowiu nigdy nie może przekroczyć 100%.

Tabela zadośćuczynienia a spór sądowy

Niestety, bardzo często mimo wykupionej polisy, towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają się zaniżania wypłaty świadczeń. Jednym ze sposobów, aby dochodzić swoich racji, jest przeniesienie sporu na drogę sądową. Czy jednak sędzia, rozpatrując nasz przypadek, również będzie brał pod uwagę tabelę zadośćuczynienia skonstruowaną przez danego ubezpieczyciela? Zdecydowanie nie! Jak już wspomnieliśmy, taka tabela skonstruowana jest wyłącznie na użytek konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Sędzia będzie posługiwał się natomiast innymi kryteriami, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie naszej sprawy. Dla wymiaru sprawiedliwości najważniejszy będzie przede wszystkim wiek oraz rodzaj i rozmiar obrażeń, które ponieśliśmy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Istotną kwestią braną pod uwagę jest również zdolność do pracy, dolegliwości bólowe, które nam towarzyszą. Sędzia przeanalizuje, w jakim stopniu utraciliśmy możliwości na powrót do normalnego życia oraz jak bardzo od momentu wypadku musimy polegać na pomocy innych osób. Na podstawie tych danych oraz przedstawionych materiałów dowodowych wyda on niezależny wyrok.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl