Od czego zależy wysokość odszkodowania za uraz ciała?

Wystarczy tylko moment nieuwagi, gorszy dzień lub pech czy nieostrożność innego kierującego i nieszczęście w postaci wypadku drogowego gotowe. Takie zdarzenia są codziennością Na polskich drogach każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków samochodowych. Ginie w nich około 3000 osób, a pozostali poszkodowani odnoszą większe lub mniejsze urazy, takie jak: zranienia głowy, złamania kończyn, uszkodzenia kręgosłupa czy stłuczenia. Za uraz ciała w wypadku samochodowym należy się odszkodowanie. Ile możesz otrzymać wsparcia finansowego od ubezpieczyciela?

Uraz ciała – co to jest?

Ale zacznijmy od początku. Co oznacza pojęcie: uraz ciała w wypadku samochodowym? Zgodnie z definicją medyczną, samo pojęcie urazu ciała rozumiane jest jako uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała, które następuje w wyniku działania zewnętrznego czynnika mechanicznego, chemicznego lub elektrycznego. W naszym przypadku, przyczyną urazu ciała jest wypadek samochodowy określany również jako wypadek komunikacyjny. Z pojęciem urazu ciała ma nierozerwalny związek tak zwany uszczerbek na zdrowiu. Co to oznacza?

Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które ma wpływ na możliwość wykonywania codziennych obowiązków takich jak praca.

Rodzaj urazu mówi nam, jak poważny jest uszczerbek. Tutaj pojawia się jeszcze jedno pojęcie związane z odszkodowaniem, czyli trwały uszczerbek na zdrowiu. Co to takiego? Trwały uszczerbek na zdrowiu jest nierokującym poprawy naruszeniem sprawności organizmu. Jest to upośledzenie jego funkcji poprzez utratę czy znaczne uszkodzenie danego organu albo narządu na skutek urazu ciała lub rozstroju zdrowia, którego przyczyny wynikają na przykład ze stresu pourazowego czy powypadkowego. Mówimy o nim, gdy został spowodowany:

 • nieszczęśliwym wypadkiem - niezależnym od woli i stanu zdrowia osoby ubezpieczonej,
 • gwałtownym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną,
 • przez uraz ciała.

Trwały uszczerbek na zdrowiu może wywołać uraz ciała w wypadku samochodowym, może powstać w pracy, w rolnictwie lub w życiu prywatnym. Nie jest natomiast wynikiem schorzeń oraz fizycznych obrażeń ciała, które wynikają z przeciążenia, podźwignięcia, pochylenia albo nadmiernego wysiłku.

Uraz ciała w wypadku samochodowym, czy jego rodzaj zależy od zdarzenia drogowego?

Do wypadków drogowych zalicza się nie tylko zderzenia dwóch samochodów. Są to także potrącenia pieszych i rowerzystów, upadki z rowerów, quadów, motocykli, zderzenia samochodów z przeszkodami stałymi i wiele innych. Najczęściej jednak mają miejsce wypadki samochodowe z udziałem dwóch lub więcej pojazdów. Lekarze medycyny sądowej wyróżniają ich 4 rodzaje. Każdy generuje inny urazy ciała w wypadku samochodowym. Są to:

 • zderzenia czołowe,
 • zderzenia boczne,
 • wypadki z przewróceniem samochodu,
 • uderzenia od tyłu.

Zderzenie czołowe ma miejsce, gdy dwa pojazdy lub samochód i nieruchoma przeszkoda uderzają w siebie od przodu. Typowymi obrażeniami są:

 • poprzeczne złamanie mostka,
 • uraz głowy - twarzoczaszki,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • uraz kręgosłupa szyjnego,
 • stłuczenie klatki piersiowej,
 • złamanie żeber i przebicie płuc,
 • złamania kończyn.

W zderzeniach bocznych najczęściej są to:

 • bardzo poważne uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
 • urazy ręki, żeber i nogi od strony uderzenia,
 • uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Zderzenia tylne są najbezpieczniejsze. Siła uderzenia tłumiona jest strefy zgniotu: bagażnik i tylne siedzenia. Pomagają też zapięte pasy bezpieczeństwa. Ten rodzaj wypadku wywołuje:

 • urazy głowy,
 • urazy szyi
 • urazy klatki piersiowej.

Najniebezpieczniejszą sytuacją jest obracanie się pojazdu (koziołkowanie). Tu można odnieść każdy z wymienionych urazów oraz w ich wyniku ponieść śmierć.

Wysokość odszkodowania za uraz ciała w wypadku samochodowym

Wypadek samochodowy jest wtedy, gdy biorące w nim udział osoby zostały ranne, a ich leczenie trwa ponad 7 dni lub uczestnicy ponieśli śmierć. Żyjący poszkodowani mają prawo do różnych świadczeń z tego tytułu – tak z NNW (ubezpieczenia naste pst nieszczęśliwych wypadków oraz z OC sprawcy).  Jak wysokie odszkodowanie można dostać za odniesiony uraz ciała w wypadku samochodowym?

Jednym ze sposobów wyrównania szkody niematerialnej – w tym wypadku będzie to uraz ciała i rozstrój zdrowia - jest zadośćuczynienie dla poszkodowanego, który w wypadku samochodowym doznał obrażeń ciała. Zadośćuczynienie ma wyrównać straty za ból, stres czy cierpienia psychiczne. Jak oblicza się wysokość odszkodowania za uraz ciała w wypadku samochodowym? Na wysokość zadośćuczynienia wpływa kilka czynników:

 • ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody,
 • wiek poszkodowanego,
 • wielkość uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Towarzystwa Ubezpieczeniowe obliczają na podstawie własnej tabeli uszczerbku na zdrowiu. Znajduje się ona w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Jest to dokument, który otrzymuje się od ubezpieczyciela w chwili podpisywania z nim umowy ubezpieczenia. Tabela wymienia w zasadzie wszystkie możliwe urazy na zdrowiu człowieka. Dla każdego określa też procentowy udział odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania ubezpieczyciele przeważnie stosują zasadę „jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”.

Dodatkowo, by dokładnie wyliczyć sumę odszkodowania, ubezpieczyciel bierze pod uwagę opinię komisji lekarskiej oraz dokumentację medyczną, którą dostarczona poszkodowany. Wypłacane odszkodowanie nie zawsze jest proporcjonalne do wielkości poniesionej szkody. Zaniżone odszkodowania nie są rzadkością. Dlatego pomagamy w uzyskaniu odpowiedniego zadośćuczynienia za doznany uraz w wypadku samochodowym.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl