Zatrudnienie cudzoziemca w warsztacie – na co zwrócić uwagę?

Zatrudnienie dobrego i solidnego specjalisty do pracy w warsztacie samochodowym może stanowić nie lada wyzwanie. Na rynku polskim w ostatnich miesiącach pojawiło się jednak wielu cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, którzy gotowi są podejmować tego typu pracę. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, jeżeli planujemy zatrudnienie obcokrajowca.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemca

Jeżeli pragniemy zatrudnić osobę z Ukrainy bądź jakiegokolwiek innego kraju, wówczas nasze obowiązki jako pracodawcy są praktycznie takie same, jak przy zatrudnianiu osoby z Polski. Oznacza to, że takiej osobie musimy zapewnić co najmniej minimalne wynagrodzenie. Jeżeli zatrudniamy obcokrajowca na podstawie umowy o pracę, będzie to zatem 3010 złotych brutto, natomiast w oparciu o umowę zlecenie trzeba przyjąć minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 złotych. Należy również pamiętać, że mamy tydzień na zgłoszenie takiego pracownika do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Dla wszystkich Ukraińców, którzy już wcześniej zamieszkiwali Polskę, musimy zawnioskować do wojewody o pozwolenie na pracę. O taki dokument musimy ubiegać się w przypadku wszystkich osób przybyłych spoza UE. Nie wszyscy jednak potrzebują zezwolenia na pracę. Jeżeli dana osoba posiada status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały, zgodę na pobyt tolerowany, wówczas nie musimy wnioskować o takie zaświadczenie.

Zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy

Sytuacja po 24.02 sprawiła, że osoby, które przybyły do Polski po tym terminie, mają zdecydowanie inną ścieżkę ubiegania się o pracę. Jeżeli w naszym warsztacie samochodowym chcemy zatrudnić osobę, która uciekła przed wojną po wskazanej dacie, znajduje się na terenie Polski legalnie, wówczas robimy to na uproszczonych zasadach. W takiej sytuacji jedyne, czego musimy dopełnić, to zgłoszenie w ciągu 14 dni informacji o zatrudnieniu do urzędu pracy. Można to zrobić drogą elektroniczną i zawrzeć w dokumencie takie informacje jak rodzaj umowy, nazwa firmy i dane pracownika.

Uproszczone procedury zatrudniania obcokrajowców

Jeżeli chcemy zatrudnić Białorusina, Rosjanina, Gruzina bądź obywatela Armenii lub Mołdawii wówczas również możemy skorzystać z uproszczonej procedury. Przed zatrudnieniem obcokrajowca musimy zgłosić się do urzędu pracy i złożyć oświadczenie powierzenia pracy cudzoziemcowi, które zawierać będzie zarówno dane firmy, jak i osoby, którą chcemy zatrudnić. Ponadto do wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności, a także kopie dokumentów tożsamości, odpis z KRS oraz dowód wniesienia opłaty za złożenie wniosku. Taka opłata wynosi 30 złotych. Niektóre punkty obsługują również wnioski składane online. Urząd pracy wpisujący takie oświadczenie do ewidencji, zazwyczaj ma na to siedem dni. Oryginał dokumentu trzeba odebrać osobiście oraz przekazać zatrudnionej osobie. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie wówczas mamy kolejne 7 dni na podpisanie umowy i zgłoszenie jej do urzędu pracy. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mamy możliwość zatrudnienia cudzoziemca na okres 24 miesięcy.

Legalny pobyt i zatrudnienie obcokrajowca

Zanim zatrudnimy obcokrajowca, należy upewnić się, że jego pobyt na terenie naszego państwa pozostaje legalny. Jako właściciele warsztatu samochodowego mamy zatem obowiązek poprosić taką osobę o okazanie dokumentu, które będzie potwierdzało legalność pobytu. Może to być na przykład karta pobytu, wiza, paszport biometryczny. Jako pracodawca mamy prawo do wykonania ksera takiego dokumentu i przechowywania przez cały okres, kiedy pracownik będzie dla nas pracował.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków

Za niedopilnowanie wszystkich obowiązków i co za tym idzie – nielegalne zatrudnienie cudzoziemca w warsztacie samochodowym, czekają nas oczywiście odpowiednie kary. Przepisy te reguluje art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, według którego nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. W grę wchodzi również kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat w momencie, gdy powierzymy pracę obcokrajowcowi, który przebywa nielegalnie na terenie Polski. Co równie ważne, nielegalnie pracujący cudzoziemiec w takim przypadku również zapłaci odpowiednią grzywnę (nawet 5 tysięcy złotych), a nawet może otrzymać zakaz ponownego wjazdu do Polski bądź innych krajów Unii Europejskiej przez okres od 1 do 3 lat.

Warsztaty często podejmują współpracę z cudzoziemcami

Serwisy oraz warsztaty samochodowe w ostatnich latach bardzo często decydują się na podjęcie współpracy z cudzoziemcami. Branża motoryzacyjna jest specyficzna i wymaga zarówno fachowej wiedzy, jak i doświadczenia w zawodzie. Niejednokrotnie okazuje się, że w Polsce brakuje doświadczonych fachowców chętny do pracy. Nic nie stoi w takim przypadku na przeszkodzie, aby otworzyć swój warsztat samochodowy na cudzoziemców. Nieprzestrzeganie jednak zasad w kwestii zatrudnienia cudzoziemców może generować spore koszty i kłopoty zarówno dla pracodawcy, jak i dla cudzoziemca. Wiele warsztatów decyduje się również na współpracę z agencjami pracy. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ wówczas odpada nam część kwestii formalnych do załatwienia. W takich sytuacjach należy jednak zweryfikować i dopytać, czy wskazane pośrednictwa również dopełniają formalności, jeżeli chodzi o legalność zatrudniania cudzoziemców. O tym, na jakie zarobki mogą liczyć mechanicy można przeczytać w poprzednim artykule.

Jeśli twoja firma ma problemy z odzyskiwaniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, to zapraszamy do współpracy


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl