Co robić, gdy ubezpieczyciel zaproponuje odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym nigdy nie zapełni luki po stracie ukochanej osoby, ale na pewno pomoże godnie przejść przez okres żałoby, dlatego należy zawsze walczyć o jak najwyższą stawkę. Dowiedz się, co możesz zrobić, by otrzymać od ubezpieczyciela środki finansowe za poniesioną stratę i na jakie propozycje firm ubezpieczeniowych nie powinieneś się nigdy godzić.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Pomyśl o nim, pomimo żałoby

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Jest jednorazowym świadczeniem. Inaczej określa się je jako odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłego, którzy pozostali przy życiu.

Celem wypłacanych środków jest pokrycie start materialnych związanych ze śmiercią danej osoby oraz wyrównanie sytuacji materialno-bytowej bliskich zmarłego. Odszkodowanie wypłacanie jest również w sytuacji, gdy  nie ma innej możliwości polepszenia sytuacji materialnej.

Oprócz odszkodowania można jeszcze się starać o zadośćuczynienie pieniężne, które ma na celu zrekompensowanie krzywdy i bólu spowodowanego stratą najbliższej osoby.

Inne formy odszkodowawcze to renta będąca pomocą w uzupełnieniu dochodów osób uprawnionych po śmierci osoby, na której spoczywały zobowiązania finansowe wobec dzieci i zwrot kosztów pochówku. Krąg osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym jest dość szeroki.

Zgodnie z zapisami w kodeksie cywilnym, możliwość uzyskania środków finansowych z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku obejmuje osoby najbliższe:

 • współmałżonka,
 • rodziców,
 • dzieci,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • konkubinę/konkubenta,
 • ojczyma/macochę,
 • przyrodnie rodzeństwo,
 • dzieci przyjęte na wychowanie.

Uzyskanie odszkodowania za śmierć w wypadku jest Twoim prawem, z którego nie powinno się rezygnować. Ubezpieczenie OC zawierane jest między innymi właśnie z powodu możliwości zaistnienia takiej nieprzewidzianej i nagłej sytuacji. Wiadomo jednak, że firmy ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi i nie chcą wypłacać jak najwyższych odszkodowań. Nagminnie sumy są zaniżane lub proponowane krzywdzące ugody. Na żadną z tych sytuacji nie możesz się godzić.

Jeśli uważasz, że działania ubezpieczyciela sprawcy wobec Ciebie są nieprawidłowe, skontaktuj się z wykwalifikowaną kancelarią odszkodowawczą. Pomożemy Ci uzyskać należne środki, dbając jednocześnie być mógł w spokoju przeżywać okres swojej żałoby.

Nie zgadzaj się na zbyt niskie odszkodowanie za śmiertelny wypadek

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny ma jeden cel, który jest zrekompensowanie poczucia straty i pomoc bliskim zmarłej osoby w przystosowaniu się do zaistniałej sytuacji i zmian. I nie są tu istotne okoliczności samego tragicznego zdarzenia, ważne jest, by zmarły nie był jego sprawcą, bo tylko wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jak uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Ocena zmiany sytuacji życiowej bliskich zmarłego, straty materialne i emocjonalne są zawsze trudne do oszacowania, dlatego do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie. Aby uzyskać należne i satysfakcjonujące odszkodowanie trzeba przede wszystkim wykazać dowodami pogorszenie warunków bytowych. I nie dotyczą one tylko wysokości budżetu domowego.

Są też świadczenia trudne do przełożenia na pieniądze. Będzie to np.:

 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Ubezpieczyciel powinien również zwrócić koszty pochówku osobie, która faktycznie je poniosła. Osoby będące na utrzymaniu zmarłego, mogą domagać się renty.

Nie podpisuj krzywdzącej ugody

Ugoda dla zakładu ubezpieczeniowego jest jednym z najlepszych rozwiązań. Szybka wypłata gotówki, zaniżona suma odszkodowania i praktycznie zamknięta droga do odwołania dla poszkodowanego. Dlatego nigdy nie gódź się na zawarcie ugody z firmą ubezpieczeniową.

Decyzję o wypłacie środków potraktuj jako sumę bezsporną.

Zawsze bowiem możesz dochodzić o jej podwyższenie wykazując odpowiednie dowody, a pamiętaj, że wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia może być znacznie wyższa niż się na początku wydaje. Z ugody bardzo trudno się wycofać. W zasadzie jej podważenie możliwe jest tylko przed sądem, gdzie poszkodowany musi udowodnić, że podpisanie miało miejsce w sytuacji zaistnienia różnego rodzaju zaburzeń czynności psychicznych, wprowadzenia w błąd czy w skutek groźby albo podstępu.

By uzyskać odpowiednie odszkodowanie nie czekaj, zwróć się po poradę – bezpłatną do naszej firmy. Zbierz odpowiednią dokumentację, a my bezpłatnie ocenimy Twoje szanse w walce o wyższe odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Wysokość odszkodowania powinna być bowiem wprost proporcjonalna do skali doznanych strat, więc ich wykazanie jest również w Twoim interesie.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl