9 powodów odmowy wypłaty odszkodowania w Polsce

W niektórych przypadkach odmowa wypłaty odszkodowania z OC jest zasadna i towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do niej. Jednak 90% odszkodowań komunikacyjnych w Polsce jest celowo zaniżanych lub poszkodowani spotykają się z decyzją odmowną. W jakich 9 przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zanegować wypłatę odszkodowania? Co zrobić, gdy uważasz, że jako poszkodowany powinieneś mieć wyrównane straty?

Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może Ci odmówić wypłaty odszkodowania z wielu powodów – najważniejsze wykluczenia są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) jeśli dotyczy to szkody z polisy Autocasco (dobrowolna polisa). Jeśli dokładnie się z nimi zapoznasz, będziesz wiedzieć, jakie są zasady odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej. Odmowa wypłaty odszkodowania – 9 najczęstszych powodów, które musisz znać.

Odmowa wypłaty odszkodowania i co dalej?

Co możesz zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania? Po pierwsze, nie panikuj, ponieważ od decyzji ubezpieczyciela przysługuje Ci odwołanie i masz na to sporo czasu. Jeśli roszczenia są związane z ubezpieczeniem OC i AC masz 3 lata. Czas liczy się od dnia zgłoszenia szkody. W przypadku szkód z Ac - czas na zgłoszeni szkody wynosi 7 dni od daty zdarzenia.

Wyjątkiem jest szkoda powstała na skutek przestępstwa. Jej przedawnienie następuje dopiero po 20 latach.

Jednak nie czekaj zbyt długo. Im szybciej zajmiesz się sprawą, tym lepiej.

Przede wszystkim odwołanie musi być konkretne, a uzasadnienie poparte dowodami, które wskazują, że decyzja ubezpieczyciela jest błędna. Treść pisma jest zawsze uzależniona od indywidualnego przypadku. Czasem warto skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy lub Rzecznika Finansowego. Gdy jednak odwołanie nie odniesie skutku, a Ty nadal stoisz na stanowisku, że powinieneś otrzymać odszkodowanie, możesz skorzystać z drogi sądowej. Zanim jednak to zrobisz, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanej kancelarii odszkodowawczej, która w fachowy sposób pomoże Ci przejść przez cały proces odwoławczy.

9 najczęstszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania za wypadki samochodowe w Polsce

Decyzja ubezpieczyciela, w której widnieje odmowa wypłaty odszkodowania, musi być konkretnie uzasadniona. Pamiętaj, że na każdym etapie sprawy, jesteś uprawniony do wglądu w dokumentację, która jest podstawą uzasadnienia odmownej decyzji. OWU więc to nie wszystko. Ale warto być świadomym tego, jakie ryzyka są wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Poznaj 9 najczęstszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania za wypadki samochodowe:

  1. Niska wartość szkody – dotyczy przede wszystkim umów ubezpieczenia autocasco. Tu bowiem w OWU możesz mieć postanowienie o franszyzie integralnej. Jest to określona wysokość szkody, do jakiej Twój ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Kwota odszkodowania jest większa niż sumy gwarancyjne – najczęściej sytuacja ta dotyczy to ubezpieczenia OC. Bo wysokość sum gwarancyjnych OC powinna być zawsze wystarczająca. Jednak zdarzają się wyjątki i są szkody, za które odszkodowanie będzie zdecydowanie wyższe.
  3. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy środków odurzających – w takiej sytuacji odszkodowanie pochodzące z polisy OC dla poszkodowanego jest zawsze kosztem poniesionym bezpośrednio przez sprawcę. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale później będzie się domagać regresu, czyli zwrotu kosztów. W przypadku ubezpieczenia AC odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje całkowicie wyłączona.
  4. Ucieczka z miejsca zdarzenia – nigdy nie wolno uciekać z miejsca szkody. Jeśli sprawca zostanie ustalony i odnaleziony przez policję (a tak w większości przypadków się dzieje), poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie z polisy OC, ale winny zdarzenia będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi kwotę świadczenia. Tu też, więc działa prawo regresu.
  5. Zakres terytorialny polisy – pamiętaj, że Twoja polisa zapewnia Ci ochronę ubezpieczeniową na terytorium konkretnych krajów. Jeśli szkoda będzie miała miejsce na terenie państwa, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje, odmowa wypłaty odszkodowania będzie jak najbardziej zasadna.
  6. Brak zadeklarowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – to uzasadnienie dotyczy polisy AC. Podpisując umowę deklarujesz zazwyczaj posiadanie określonych zabezpieczeń przed kradzieżą. Firma ubezpieczeniowa przypadku odmówi jego wypłaty.
  7. Umyślne spowodowanie szkody – tu nie ma tłumaczenia, jeśli są konkretne dowody na winę.
  8. Brak ważnego badania technicznego – jest przesłanką dla ubezpieczyciela do wydania decyzji odmownej. Jednak nie jest to czynnik, który z góry powoduje, że nie otrzymasz wypłaty odszkodowania. W tym wypadku bowiem, znaczenie ma stan techniczny samochodu i w jaki sposób przyczynił się do powstania szkody, ewentualnie czy miał i jak bardzo miał wpływ na jej rozmiar.
  9. Zbyt późne zgłoszenie szkody – tu kłania się znajomość OWU (dotyczy szkód AC). Mimo spełnienia wszystkich pozostałych warunków stawianych przez towarzystwo, jeden błąd może doprowadzić do wydania odmownej decyzji.

Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl