Akt zgonu – ile kosztuje i kto może go uzyskać?

W związku ze śmiercią bliskiej nam osoby musimy zmierzyć się nie tylko z silnymi emocjami. Niestety konieczne będzie również w tym przypadku dopatrzenie wielu formalności związanych ze zgłoszeniem śmierci czy odebraniem aktu zgonu. Podpowiadamy co zrobić, aby jak najszybciej przebrnąć przez ten proces.

Gdzie zgłasza się śmierć bliskiego?

Urząd Stanu Cywilnego to miejsce, do którego powinniśmy się udać, aby zgłosić śmierć danej osoby. Trzeba to zrobić oczywiście odpowiednio wcześnie, przed zaplanowaniem całej ceremonii pogrzebowej. Zgodnie z panującymi w Polsce przepisami mamy na to trzy dni od momentu, kiedy otrzymamy kartę zgonu. Istnieje od tego jednak jeden wyjątek, o którym warto pamiętać. Jeżeli nasz bliski zmarł na skutek choroby zakaźnej, czas na zgłoszenie śmierci do Urzędu Stanu Cywilnego znacznie się skraca – wówczas mamy na to 24 godziny. Sam proces rejestracji zgonu na szczęście nie jest zbyt czasochłonny i nie powinien zająć dłużej niż kilkanaście minut. Po tym czasie otrzymamy skrócony odpis aktu zgonu. Co ważne, informacje o zgonie powinno zgłosić się w miejscowości, w której dana osoba zmarła. Nie musimy zatem jechać do urzędu znajdującego się bezpośrednio w miejscu zamieszkania czy zameldowania zmarłego.

Kto może zgłosić zgon?

Oczywiście nie każdy, kto znał zmarłego, może zgłosić jego śmierć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ma do tego prawo przede wszystkim małżonek, dzieci, jak również pozostała rodzina, w tym wnuki, prawnuki, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie itp. Istnieje również możliwość załatwienia całej tej procedury za pośrednictwem pełnomocnika. Jeżeli wskazana osoba w rodzinie posiada właśnie takiego pełnomocnika, wówczas ma on pełne prawo załatwiać w jej imieniu tego typu kwestie. W pełnomocnictwie należy wskazać imię i nazwisko pełnomocnika wraz w jego numerem dowodu osobistego oraz zaznaczyć kogo dotyczy akt zgonu oraz jaki stopień pokrewieństwa łączył nas ze zmarłym. Warto również pamiętać, że aby pełnomocnictwo było ważne, należy dokonać opłaty skarbowej, która wynosi 17 złotych.

Akt zgonu – dokumenty niezbędne do jego sporządzenia

Aby otrzymać akt zgonu, należy zabrać ze sobą kilka dokumentów, które będą niezbędne do jego sporządzenia. Przede wszystkim będzie to karta zgonu, czyli dokument, który wystawia lekarz. Niezbędny będzie również dowód osobisty zmarłej osoby. Członek rodziny, który wnioskuje o akt zgonu, musi również przygotować do wglądu własny dokument tożsamości. Pełnomocnik również będzie zobowiązany pokazać dowód tożsamości wskazany w pełnomocnictwie, jak również przedstawić dowód, który potwierdzi dokonanie opłaty skarbowej.

Informacje, które znajdziesz w dokumencie

W akcie zgonu znajdziemy takie podstawowe informacje, jak imię i nazwisko osoby zmarłej, jej datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania czy stan cywilny. Obok tego zostaną na nim umieszczone także wszelkie dane dotyczące zgonu włącznie z dniem, godziną oraz przyczyną śmierci. Jeżeli zmarły był w związku małżeńskim, wówczas w dokumencie również zostanie umieszczona taka informacja wraz ze wskazaniem danych osobowych takiej osoby. W dokumencie znajdziemy również informacje na temat rodziców zmarłego. W akcie zgonu musi również znaleźć się informacja o danych osoby, która zgłosiła śmierć. Nieco inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku kiedy tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana. W takiej sytuacji urzędnik sporządzający akt zgonu wypełnia informacje odnośnie miejsca, daty oraz godziny znalezienia zwłok wraz z opisem ich wyglądu. Uwzględniane są również takie informacje jak płeć, znaki szczególe, przypuszczalny wiek, opis odzieży i przedmiotów znalezionych przy zmarłym czy okoliczności znalezienia zwłok.

Akt zgonu – cena

Uzyskanie odpisu aktu zgonu jest darmowe i otrzymuje się go od ręki. Przysługuje nam jednak tylko jeden egzemplarz tego dokumentu, jeżeli będziemy potrzebowali ich większą ilość, wówczas niezbędne już będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty. Ceny za wydanie dodatkowego dokumentu to: 22 złote za skrócony odpis aktu zgonu oraz 33 złote za zupełny odpis aktu zgonu. Istnieją jednak przypadki, w których będziemy zwolnieni z takiej opłaty. Ma to miejsce w momencie, gdy akt zgonu potrzebujemy wykorzystać do kwestii takich jak: zatrudnienie, przyznanie alimentów, świadczenia socjalne lub pomoc społeczna czy ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Gdzie można odebrać akt zgonu?

Akt zgonu czy jego odpis można odebrać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest jednak jeszcze inny sposób, aby wejść w posiadanie takiego dokumentu i mowa tu o załatwieniu tej kwestii drogą elektroniczną. Konieczne do tego jest jednak posiadanie profilu zaufanego, dzięki któremu istnieje możliwość zalogowania się na rządowej stronie. Znajdziemy tam zakładkę „Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego”, gdzie należy wypełnić oraz podpisać wniosek, a następnie go wysłać. Akt zgonu powinien zostać wydany od razu, jeżeli został sporządzony po 1 marca 2015 roku. Oznacza to bowiem, że trafił do elektronicznego rejestru stanu cywilnego. Na dokumenty sporządzone wcześniej będzie trzeba natomiast trochę poczekać – maksymalnie do 10 dni.

Kiedy posiadasz akt zgonu, możesz również ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl