Czy po wypadku ze skutkiem śmiertelnym należy się renta? Jeśli tak, to komu?

Wypadki śmiertelne nie są rzadkością, ale tragiczną rzeczywistością, która może każdego dotknąć. Nagła śmierć budzi przerażenie i wyzwala przede wszystkim poczucie straty. Żałoba nie raz przeplata się też z pytaniami o najbliższą przyszłość, zwłaszcza, gdy ofiara była jedynym żywicielem… Pomoc powinna nadejść z towarzystwa ubezpieczeniowego. Po wypadku ze skutkiem śmiertelnym można ubiegać się o odszkodowanie i rentę. Jak to zrobić?

Odszkodowania wypłacane za wypadki śmiertelne mają za zadanie wyrównać poczucie straty i przede wszystkim pomóc bliskim zmarłego odnaleźć się w nowej rzeczywistości i w tym finansowej.  Nie zawsze wystarczy tu zadośćuczynienie czy zwykłe odszkodowanie, ale jest możliwość uzyskania tak zwanej renty alimentacyjnej. Komu przysługuje renta za wypadek ze skutkiem śmiertelnym i jak ją uzyskać?

Czego NIE ROBIĆ w kontakcie z ubezpieczycielem po wypadku śmiertelnym?

Zazwyczaj bliscy zmarłego działają pod wpływem emocji. Przeżywając swoją stratę i żałobę nie są w stanie racjonalnie myśleć. Często tę właśnie sytuację wykorzystują towarzystwa ubezpieczeniowe, by odmówić wypłaty odszkodowania za wypadki śmiertelne lub ją maksymalnie zaniżyć. Liczą przy tym, że zostanie szybko podpisana ugoda i sprawa będzie zakończona. Dlatego pamiętaj:

  • Jeśli jesteś osobą bliską ofierze wypadku i ze względu na towarzyszące tej sytuacji emocje, nie jesteś w stanie działać racjonalnie, nie domagaj się odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego samodzielnie. Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się wszelkimi formalnościami i uzyska dla Ciebie satysfakcjonujące odszkodowanie lub rentę. Za wypadek samochodowy można otrzymać nawet 1,5 mln euro odszkodowania, a nie jałmużnę, którą ubezpieczyciele chcą wypłacić.
  • W uzyskaniu odszkodowania nie stoi na przeszkodzie otrzymanie świadczenia z własnego ubezpieczenia NNW. Jest ono niezależne. Jednak nie należy o nim wspominać ubezpieczycielowi, który będzie starał się zaniżyć świadczenie podając ten właśnie argument.
  • Nie przyjmuj proponowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe ugody. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie proponują takie rozwiązanie problemu i kuszą szybką wypłatą świadczenia. Zawarcie ugody zazwyczaj oznacza zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem, a ich wielkość może być znacznie wyższa (nawet dziesięciokrotnie) niż się początkowo wydaje. Poza tym z ugody bardzo trudno się wycofać.
  • Nie obawiaj się sądu. O wysokości odszkodowania rozstrzyga tu niezawisły sąd, a nie sam ubezpieczyciel.

Odszkodowanie, o którym tu mowa jest w rzeczywistości ,,zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę", a wysokość tego świadczenia zależy od wszystkich okoliczności, które wpływają na doznaną krzywdę. Ale nie jest to jedyne świadczenie, które należy się bliskiej osobie zmarłego w wypadku drogowym. Ciekawą możliwością jest renta.

Renta po wypadku śmiertelnym. Komu się należy?

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, przepis art. 446 § 2 kodeksu cywilnego przyznaje osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, możliwość żądania wypłaty renty od zobowiązanego do naprawienia szkody.

Wysokość świadczenia w postaci renty oblicza się odpowiednio do potrzeb poszkodowanego, a także jego możliwości zarobkowania i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Jakie osoby mogą otrzymać rentę za wypadki śmiertelne?

  • małżonek, który przed wypadkiem i śmiercią współmałżonka nie pracował zarobkowo;
  • osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, niezależnie od istnienia lub braku więzi rodzinnych oraz niezależnie od płci. Jest to: konkubent, wychowanek, członkowie rodziny zastępczej oraz osoba, z którą zmarły prowadził gospodarstwo domowe.

W powyższym przepisie wyodrębnione zostały dwie grupy osób, które mają prawo wystąpić z roszczeniem o rentę. Dla pierwszej grupy jest to renta obligatoryjna, zaś dla drugiej – fakultatywna.

  • Renta obligatoryjna jest unormowana przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy ustawowego obowiązku alimentacyjnego dla dzieci, a w niektórych sytuacjach również małżonka, rodziców czy rodzeństwa. Renta należy się niezależnie od tego, czy zobowiązany za życia wywiązywał się z owego obowiązku.
  • Rentę fakultatywną mogą otrzymać osoby, które pozostawały na stałym i dobrowolnym utrzymaniu zmarłego, ale nie muszą z nim być spokrewnione. Wystarczy, by wykazały, że łączyły je ze zmarłym silne więzi lub prowadziły wspólne gospodarstwo domowe.

Od czego zależy wysokość renty za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 listopada 1995 r. (sygn. akt III CRN 46/95, Prok. i Pr. 1996, Nr 5, s. 33) renta alimentacyjna wypłacana przez ubezpieczyciela nie ma charakteru alimentacyjnego, ale odszkodowawczy. Jej wysokość jest określana indywidualnie dla każdej osoby, która jest uprawniona do korzystania z tego świadczenia.

Pamiętaj również, że nie zawsze i nie każdy najbliższy członek rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym może liczyć na rentę. Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1974 r., sygn. akt I CR 746/73 wynika między innymi, że żona zmarłego, która może pracować - nie otrzyma renty, nawet gdy przed śmiercią męża pozostawała na jego utrzymaniu. Sytuacja zmienia się, gdy np. nie może ona podjąć pracy ze względu na wychowywanie dzieci.

Każda sytuacja jest indywidualna i można ją rozpatrywać na wiele sposobów, dlatego by otrzymać najlepsze z możliwych świadczeń, warto skorzystać z pomocy fachowców.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl