Jak pozyskać odszkodowanie z OC, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy?

Każdy wypadek ma swojego sprawcę i przyczynę. Bywa jednak tak, że ewidentnie winna osoba nie przyznaje się do popełnionego przez siebie czynu, w wyniku którego doszło do kolizji lub wypadku drogowego, a my zostaliśmy w nim poszkodowani. Czy w takiej sytuacji należy się odszkodowanie z OC sprawcy? Jak otrzymać rekompensatę za poniesione straty?

Gdy dojdzie do wypadku… jak otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Mamy dwa rodzaje zdarzeń drogowych, których efektem są różnego rodzaju szkody. Jest to kolizja drogowa i wypadek. W kolizji uczestniczą minimum dwa pojazdy. A straty są tylko materialne np. uszkodzenie samochodu, roweru czy motocykla. Natomiast w wypadku drogowym dochodzi dodatkowo do różnego rodzaju obrażeń ciała. Jeśli uczestniczymy w kolizji, możemy skorzystać z dwóch szybkich rozwiązań sytuacji. Wzywamy na miejsce policję lub spisujemy oświadczenie. Notatka policyjna lub oświadczenie są podstawą, by uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli natomiast dojdzie do wypadku lub sprawcą wypadku jest obcokrajowiec, oprócz pomocy medycznej, zawsze wzywamy policję. Co jest pewniejsze, by uzyskać bez problemów odszkodowanie z OC sprawcy – wezwanie policji czy spisanie oświadczenia między uczestnikami zdarzenia?

Oświadczenie czy wezwanie policji – jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

W przypadku, gdy doszło tylko do kolizji drogowej i nikt nie został ranny, a strony nie mają żadnych wątpliwości, kto jest winny stłuczce, najszybszym sposobem porozumienia i zakończenie na tym etapie sprawy, będzie spisanie oświadczenia stron. Ponadto przyśpieszymy w ten sposób proces likwidacji szkody. Ubezpieczyciel nie będzie musiał czekać na notatkę policyjną potwierdzającą winę jednego z uczestników. Trzeba jednak pamiętać, że sporządzenie oświadczenia, mimo, że jest podpisane przez sprawcę, nie daje nam żadnej gwarancji, że ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność, a tym samym wypłaci odszkodowanie z OC sprawcy.  Dlaczego? Ponieważ sprawca kolizji może w każdej chwili wycofać się z potwierdzenia okoliczności zdarzenia. Niepodważalna wydaje się więc być ocena sytuacji przez policję drogową i notatka policyjna opisująca okoliczności zdarzenia oraz wskazanie winnego. Ale i tu jest haczyk. Sprawca ma prawo nie zgodzić się z policyjnym werdyktem i nie przyjąć mandatu. Co należy zrobić?

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co dalej?

Przed spisaniem oświadczenia należy dokładnie sfotografować miejsce zdarzenia i zabezpieczyć dane świadków. Prawidłowe oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać następujące informacje, które pomogą otrzymać rekompensatę osobie poszkodowanej:

  • data i miejsce zdarzenia,
  • okoliczności powstania kolizji czy wypadku,
  • dokładne dane uczestników i  oraz uczestniczących pojazdów,
  • wskazanie sprawcy,
  • numery polis OC, dane ubezpieczycieli  i okres obowiązywania polis,
  • szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia,
  • opis zakresu uszkodzeń pojazdów,
  • informacja o ewentualnych doznanych obrażeniach ciała,
  • dane świadków,
  • informacja o wykonanych zdjęciach szkody.

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel, który prowadzi likwidację, na podstawie danych zawartych w oświadczeniu występuje do sprawcy zdarzenia, by ten potwierdził okoliczności zaistniałej sytuacji. Bywa jednak tak, że sprawca mimo złożonego wcześniej oświadczenia, zmienia zeznania i nie przyznaje się do winy. Tłumaczy się szokiem i brakiem możliwości realnej oceny sytuacji. Może też twierdzić, że poszkodowany zmusił go do złożenia takiego oświadczenia. Gdy nie było na miejscu policji, pomocne będą zdjęcia, zeznania świadków zdarzenia i ewentualna opinia rzeczoznawcy. Dlatego najpewniejszym rozwiązaniem takiej sytuacji spornej jest wezwanie policji na miejsce kolizji lub wypadku.

Jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, mimo oceny policyjnej, czeka go proces w tej sprawie. Policja skieruje wniosek o ukaranie do sądu. Przekazuje także protokół z miejsca kolizji oraz dowody świadczące o winie. Rozprawy odbędą się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zdarzenia. Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Czy i od kogo pozyskać odszkodowanie w wypadku nie przyznania się do winy sprawcy?

W jednej i w drugiej sytuacji nie należy rezygnować z rekompensaty. Ubezpieczyciel, by wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy, a tym samym przyjąć odpowiedzialność, czeka na wyrok sądu. Jednak, pamiętajmy, że nawet w takim momencie odszkodowanie przed wyrokiem jest możliwe. W jaki sposób? Musimy mieć twarde dowody, które dostarczymy ubezpieczycielowi. Gdy materiały bezsprzecznie potwierdzają winę obwinionego, a ustalenia ubezpieczyciela pokryją się z naszymi, odszkodowanie z OC sprawcy jest możliwe.

Towarzystwo ubezpieczeniowe mając dwie sprzeczne wersje wydarzeń, powinno samo dojść do tego, kto jest sprawcą szkody. Może to zrobić między innymi na podstawie oświadczeń świadków. Pomocny jest też zapis monitoringu czy zdjęcia z miejsca zdarzenia. A, jeśli ubezpieczyciel nie może ustalić prawdziwych okoliczności zdarzenia, ponieważ nie ma jednoznacznych dowodów, a sprawca tak naprawdę nie popełnił ewidentnego błędu, a my nadal jesteśmy przekonani o jego winie, jedynym wyjściem z sytuacji jest pozew do sądu cywilnego przeciwko winnemu zdarzenia.

W takiej trudnej sytuacji możesz skontaktować się i poprosić o poradę prawną firmę, która zajmuje się specjalistyczną pomocą poszkodowanym w wypadkach. Kontakt z nami jest bezpłatny.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl