Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania?

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy? W konkretnych przypadkach odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy nie powinna nawet nikogo dziwić. Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nie pokryje strat, które są skutkiem kolizji? 

Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy jest sytuacją szczególną. Dotyczy przede wszystkim okoliczności, które sprawiły, że zdarzenie nie spełniło wymogów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia czyli zasadach, na jakich umowa ubezpieczenia (polisa) została zawarta. Poza tym ubezpieczyciel ma prawo odmówić całkowitej wypłaty odszkodowania z OC w dwóch przypadkach, gdy:

 • w toku postępowania likwidacyjnego okaże się, że poszkodowany jest winny powstania szkody,
 • osoba, która stara się o odszkodowanie jest właściwym sprawcą wypadku.

Wszystko zależy oczywiście od konkretnych okoliczności. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną powstania szkody, a kierujący nie złamał żadnego przepisu. Sytuacja dotyczy np. wtargnięcia pieszego na jezdnię przed prawidłowo jadący samochód. Drugi przypadek zachodzi, gdy np. kierowcy aut, które uczestniczyły w zderzeniu odpowiadają wobec siebie na zasadzie winy, czyli uzyskanie odszkodowania jest uzależnione od wykazania winy i sprawcy np. w trakcie dochodzenia prowadzonego przez policję.

Warto wiedzieć, że odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy musi wynikać z konkretnych przesłanek. I tu pojawia się problem OWU czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Jakie to są sytuacje?

6 powodów, w których towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania za wypadek

 1. Zbyt niska wartość szkody
  Franszyza integralna to wysokość szkody, do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Franszyza jest wykazana na polisie kwotowo lub procentowo (% sumy ubezpieczenia). W praktyce oznacza to tak: wartość szkody oszacowana została np. na 450 zł, a odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się od 500 zł, wtedy odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy będzie zasadna.
 2. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub celowego wyrządzenia szkody
  Strona poszkodowana w wypadku otrzyma świadczenie od ubezpieczyciela. Ale jego sprawca nawet, gdyby chciał skorzystać z własnego ubezpieczenia AC, odszkodowania nie dostanie. Otrzyma natomiast regres, czyli  żądanie wysunięte przez ubezpieczyciela do sprawcy wypadku lub kolizji o zwrot kosztów, jakie firma poniosła w związku z likwidacją szkody.
 3. Brak ważnego badania technicznego
  Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC w momencie, gdy poszkodowany nie ma ważnego badania technicznego. Pojazd, który nie posiada aktualnych badań technicznych nie ma prawa do poruszania się po drogach publicznych. Jednak, by odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy była skuteczna, ubezpieczyciel musi wykazać, że zły stan techniczny samochodu był bezpośrednim powodem lub się przyczynił do powstania szkody. Tylko w takiej sytuacji brak ważnego badania technicznego jest przesłanką do odmowy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.
 4. Miejsce powstania szkody, którego nie obejmuje zakres polisy
  Każda polisa ubezpieczenia komunikacyjnego ma ściśle określony zakres terytorialny, na którym obowiązuje i na którym jest odpowiedzialność ubezpieczyciela. Poza tym terenem nie ma odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdy umowa obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, to uzyskanie odszkodowania za zdarzenie, które wystąpiło w kraju nie należącym do UE, jest bezcelowe.
 5. Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia
  Co się stanie, gdy sprawca ucieknie z miejsca wyrządzonej szkody? Postępowanie ubezpieczyciela jest takie samo jak w przypadku spowodowania zdarzenia drogowego pod wpływem środków psychoaktywnych. Poszkodowany otrzyma świadczenie, a sprawca – jeśli zostanie odnaleziony – będzie musiał pokryć regres, czyli koszty odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu. Dodatkowo sprawca wypadku narazi się na zarzuty karne.
 6. Kwota odszkodowania przekraczająca wysokość sumy gwarancyjnej
  Co się dzieje w przypadku, gdy kwota odszkodowania przekracza wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia? Górne granice świadczeń są wysokie i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której może dojść do ich przekroczenia, to jednak takie zdarzenia mają miejsce. Są wypadki, gdy poszkodowanych jest wiele osób, a obrażenia bardzo poważne. Wtedy łączna kwota świadczeń odszkodowawczych może przewyższyć wysokość sumy gwarancyjnej.

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma towarzystwo ubezpieczeniowe?

Czas likwidacji każdej szkody, jaka zaistniała w wyniku wypadku samochodowego, wynosi 30 dni liczonych od dnia jej zgłoszenia. Jest to okres, w którym likwidator towarzystwa ubezpieczeniowego obejrzy miejsce zdarzenia, uszkodzony samochód i zbierze niezbędne dokumenty, a nastepnie wyceni szkodę i  przekaże informacje do firmy ubezpieczeniowej. Podczas tych czynności następuje decyzja, która jest wypłatą lub odmową wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy.

Pamiętaj jednak, że odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy nie zamyka Ci całkowicie drogi dochodzenia należności. Swoje wątpliwości warto zawsze skonsultować ze specjalistyczną firmą odszkodowawczą.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl