Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy?

Za szkody, powstałe w skutek wypadku komunikacyjnego, każdej osobie, która jest poszkodowana, poza oczywiście sprawcą wypadku, należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w niektórych wypadkach stała lub czasowa miesięczna renta. Jest to rekompensata poniesionych strat. Środki te są wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. By je uzyskać należy napisać odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela. Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy?

Pismo o odszkodowanie z OC sprawcy: jak napisać?

Pismo do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy jest bardzo ważnym i przede wszystkim podstawowym oraz pierwszym krokiem, jaki powinna zrobić osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy?

Przede wszystkim taki pisemny wniosek z roszczeniem trzeba złożyć do właściwego towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku drogowego wykupił ważną polisę OC. Jak ustalić ubezpieczyciela sprawcy?

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • ustalając na miejscu zdarzenia z informacji od sprawcy wypadku;
  • zwracając się na piśmie do policji, która prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego. Policja po każdym wypadku komunikacyjnym sporządza notatkę urzędową. W niej znajdują się między innymi niezbędne dane sprawcy, numer polisy OC oraz dane ubezpieczyciela i pojazdów uczestniczących w wypadku komunikacyjnym;
  • występując do właściwego organu z wnioskiem o wgląd w akta sprawy karnej;
  • korzystając ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz datę wypadku komunikacyjnego w wyszukiwarce OC UFG.

A, co zrobić, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego nie posiadał ważnej polisy OC lub zbiegł z miejsca wypadku i policji nie udało się go ustalić? Wtedy za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Można również sprawdzić polisę oc po numerze rejestracyjnym jeśli udało nam się zanotować lub zapamiętać numery pojazdu, który zbiegł z miejsca kolizji.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie likwiduje szkód. W tej sytuacji można złożyć pismo o odszkodowanie z OC sprawcy do własnego lub jakiegokolwiek ubezpieczyciela. Po otrzymaniu odpowiedniego pisma towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wykonać likwidację szkody  w zastępstwie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do napisania wniosku o odszkodowanie nie ma konkretnego wzoru. Dokument ten nie musi bowiem spełniać żadnych przesłanek formalnych, z powodu braku których może być odrzucone czy zwrócone przez ubezpieczyciela. W razie potrzeby uzupełnienia informacji, ubezpieczyciel napisze stosowne wezwanie w tej sprawie do wnioskodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, że w piśmie o odszkodowanie trzeba zgłosić każde roszczenie, które można udowodnić i uzasadnić. Do roszczeń odszkodowawczych, jakie są zgłaszane w ramach polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego należą:

  • odszkodowanie, którego celem jest wyrównanie strat finansowych, czyli materialnych poniesionych na skutek wypadku;
  • zadośćuczynienie, którego celem jest rekompensata krzywdy doznanej przez osobę poszkodowaną;
  • renta, której można dochodzić, jeżeli na skutek wypadku drogowego osoba poszkodowana utraciła chociażby częściowo sprawność, samodzielność lub możliwość wykonywania pracy zarobkowej albo zwiększyły się jej potrzeby na przyszłość.

W piśmie kierowanym do ubezpieczyciela powinno się zawrzeć również roszczenie o zwrot kosztów opieki osób trzecich (bez względu na to, czy była to opieka specjalistyczna czy pełniona przez osoby najbliższe, rodzinę i czy zostały z tego tytułu poniesione jakiekolwiek wydatki), która była konieczna w okresie leczenia i rehabilitacji poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

Jakie dokumenty potrzebne sa do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy, by było skuteczne? Przede wszystkim, przygotowując wniosek w sprawie odszkodowania, należy przygotować odpowiednią dokumentację, która będzie najważniejszym argumentem potwierdzającym nasze wystąpienie. Warto więc wcześniej uzyskać na przykład pełną dokumentację medyczną ze szpitala lub innych placówek służby zdrowia, gdzie odbywało się leczenie powypadkowe i rehabilitacja osoby poszkodowanej. Odpowiednią dokumentację medyczną osoby poszkodowanej może uzyskać we własnym zakresie także ubezpieczyciel. Jednak przedstawienie zawczasu wszelkich niezbędnych potwierdzeń spowoduje przyspieszenie likwidacji szkody nawet o kilka miesięcy.

Należy zadbać o wszystkie faktury i rachunki potwierdzające wydatki poniesione w związku z wypadkiem, nawet jeśli są to koszty pogrzebu bliskiej osoby, która była poszkodowaną. Każdy dokument i rachunek to krok do uzyskania pełnej rekompensaty za wypadek komunikacyjny, w którym zostaliśmy poszkodowani.

Jeśli nie jesteś nadal pewien, co masz zrobić, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci fachowej porady i pomożemy uzyskać odszkodowanie pozwalające pokryć pełny Twoje roszczenia oraz odpowiemy na wszystkie pytania jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy. Kontakt z nami nic nie kosztuje, a pierwsza porada jest również bezpłatna.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl