Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy wypadku?

policja podczas wypadku
Funkcjonariusze policji, którzy pełnią służbę na drogach, mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Są to także działania, które policja podejmuje po kolizjach oraz wypadkach. Warto wiedzieć, że kolizja i wypadek nie są tym samym, to dwa różne zdarzenia drogowe. Za każde z nich ustawodawca przewidział też odmienne konsekwencje dla sprawców. Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy wypadku i jakie czynności podejmuje przy kolizji drogowej?

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizją nazywamy zdarzenie w ruchu lądowym, które zostało spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu. Skutkiem takiego działania są przede wszystkim straty materialne, ale za kolizję zgodnie z obowiązującym prawem uznaje się też sytuację, gdy poza stratami materialnymi jeden z uczestników doznaje obrażeń ciała (uszczerbek na zdrowiu), które powodują naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia i trwają krócej niż 7 dni.

Policja kwalifikuje takie zdarzenie jako wykroczenie drogowe (Kodeks wykroczeń, art. 86 § 1) i nie prowadzi postępowania karnego.

Sprawca zostaje ukarany mandatem, natomiast osoby poszkodowane z własnej inicjatywy mogą ubiegać się o odszkodowanie. W przypadku kolizji, działania Policji kończą się na ukaraniu sprawcy zdarzenia mandatem karnym. Zdarza się jednak, że sprawca nie poczuwa się do winy i nie przyjmuje nałożonego mandatu lub nie można ustalić sprawcy kolizji.

Wniosek jest odpowiednikiem aktu oskarżenia, zatem powinien on zawierać: wskazanie czynu jaki popełnił obwiniony, miejsca zatrudnienia obwinionego oraz dane dotyczące jego warunków materialnych oraz  dane osób pokrzywdzonych.

Obecność policji na miejscu kolizji nie jest obowiązkowa.

Jej uczestnicy mogą zakończyć zdarzenie podpisując oświadczenie o kolizji. Dzięki niemu poszkodowana osoba może uzyskać odszkodowanie z tytułu polis OC i AC. Oświadczenie powinno jasno wskazywać sprawcę i poszkodowanego, dokładny opis zdarzenia, dane kontaktowe świadków. Można opisać widoczne uszkodzenia pojazdów, podłączyć zdjęcia. Następnie można udać się do ubezpieczyciela sprawcy po odszkodowanie lub dochodzić go na zasadach BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody). Co to jest wypadek i ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy wypadku?

Wypadek drogowy bez sprawcy: jak dochodzić odszkodowania?

By odpowiedzieć na wcześniej zadane pytanie, należy poznać definicję wypadku oraz działania podejmowane przez policję. Wypadek drogowy jest zdarzeniem w ruchu lądowym. Spowodowany został poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w tym ruchu. Jego skutkiem uczestnik zdarzenia poniósł śmierć lub doznał obrażeń ciała, które spowodowały  naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwające ponad 7 dni. Takie działanie polskie prawo kwalifikuje jako przestępstwo, które policja ściga z urzędu. Organy prowadzące postępowanie kierują więc przeciwko sprawcy akt oskarżenia do Sądu. Ponadto udział policji jest obowiązkowy, kiedy po wypadku pojawiły się ofiary. Odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze sporządzają obszerną dokumentację na miejscu wypadku:

  • wykonują dokumentację fotograficzną;
  • zabezpieczają ślady traseologiczne (drogi hamowania), pozycji pojazdów, wymiarowania;
  • zbierają dane świadków;
  • zabezpieczają monitoring.

Czynności te pomagają w ustaleniu przebiegu zdarzenia i przede wszystkim jego sprawcy, co ma znaczenie dla opiniowania sprawy przez biegłych oraz dochodzenia odszkodowania po wypadku. Bywa tak, że policja na miejscu nie może ocenić stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Pokrzywdzony jest bowiem zabierany karetką do szpitala. Dopiero tam funkcjonariusze dowiadują się jak poważne były obrażenia oraz szacunkowy czas wyleczenia poszkodowanego, by odpowiednio móc zakwalifikować zdarzenie: przestępstwo (wypadek) bądź wykroczenie (kolizja).

Czy takie ustalenia mają wpływ na dochodzenie przez poszkodowanego odszkodowania?

Niezależnie od rozpoznania zdarzenia drogowego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, czy zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.  Sprawca bez wyroku sądu karnego jest również odpowiedzialny za wypadek. Wiadomo też, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pokrzywdzonego jest jak najszybsze ustalenie sprawcy wypadku. A co zrobić, gdy sprawca wypadku zbiegł i nie został ustalony na miejscu zdarzenia? Jak należy dochodzić odszkodowania? Są trzy opcje. Przede wszystkim szkoda może zostać opłacona z ubezpieczenia AC poszkodowanego lub przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a w najgorszym przypadku za powstałe szkody poszkodowany będzie musiał zapłacić sam, a wyrównania strat domagać się po ustaleniu sprawcy wypadku przez śledczych. Ile czasu ma policja na ustalenie sprawcy wypadku?

Poszukiwanie sprawcy wypadku samochodowego: ile czasu ma policja?

W przypadku mniej skomplikowanych spraw, policja w ciągu 30 dni wskazuje sprawcę. Jeżeli sprawa jest trudniejsza, postępowanie zostaje wydłużone do dwóch miesięcy. Może być też tak, że z przyczyn oczekiwania na opinię biegłego, dochodzenie zostaje zawieszone bezterminowo, aż do momentu, którym taka opinia będzie gotowa.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl