Jak skutecznie walczyć o odszkodowanie po wypadku?

walka o odszkodowanie
„Wypadki chodzą po ludziach”, tak mówi znane polskie przysłowie. Oznacza to, że niespodziewane zdarzenia, podczas których możemy zostać poszkodowani w ten, czy inny sposób zdarzają się każdego dnia. Jednym z przykładów może być wypadek drogowy, w wyniku którego wiele osób ponosi szkody majątkowe, ale przede wszystkim doznaje poważnego uszczerbku na zdrowiu. Polskie prawo stoi za poszkodowanymi. Zgodnie z nim, mogą oni domagać się świadczeń, które mają na celu zrekompensowanie poniesionej szkody. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku? 

Odszkodowanie po wypadku w świetle prawa

W świetle kodeksu cywilnego, osoby poszkodowane powinny zainteresować się art. 361 o treści:

„zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła” oraz art. 363 § 1, który mówi, że „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Pierwszy przepis dotyczy sprawcy szkody, który winny jest za zwyczajne następstwa działania lub zaniechania podjęcia działania, w wyniku którego doszło do powstania szkody. Natomiast jej naprawienie powinno obejmować nie tylko same, poniesione przez poszkodowanego straty, ale również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby wypadek się nie zdarzył.

Skoro winny zdarzenia ma obowiązek naprawić szkodę i jej następstwa, powinien to uczynić w zgodzie z wolą poszkodowanego lub przywrócić stan pierwotny, czyli taki, który był przed wypadkiem. Przepis dotyczy także rekompensaty pieniężnej. Zgodnie więc z kodeksem cywilnym, pojęcie odszkodowania oznacza naprawienie szkody w postaci materialnej lub utraconych korzyści. Jeśli sprawca szkody posiada odpowiednie ubezpieczenie, poszkodowany powinien wystąpić o odszkodowanie po wypadku do ubezpieczyciela winnego zdarzenia.

Warto jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi. Pobierają chętnie składki za ubezpieczenia, jednak odszkodowania po wypadkach bardzo często są zaniżane. Ekonomiczna wycena szkody materialnej nie pokrywa całości poniesionych strat. Bardzo często dochodzi do ugody, którą „szczęśliwy” z wywalczenia środków Kowalski podpisuje w ciemno. Jest to jeden z największych błędów popełnianych przez poszkodowanych.

Dlaczego nie warto iść na ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Zakłady ubezpieczeń chcą jak najszybciej zawrzeć z poszkodowanym tak zwaną ugodę. Co oznacza ugoda i jaki ma wpływ na odszkodowanie po wypadku? Ugoda to nic innego jak forma umowy. Na jej mocy ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę. Ostatni, przyjmując ją, uznaje sumę jako pełne zaspokojenie swoich roszczeń. Tym samym zrzeka się na przyszłość możliwości dochodzenia jakichkolwiek dalszych roszczeń i zamyka sobie drogę do uzyskania wyższej rekompensaty za poniesione straty.

Ugoda w pierwszym momencie wydaje się być korzystnym rozwiązaniem, ponieważ w jej ramach ubezpieczyciel przyznaje wyższą kwotę niż w drodze pierwotnego „uznania”. Jednak zazwyczaj jest to nadal kwota zaniżona, która nie odpowiada wysokości świadczenia, które poszkodowany rzeczywiście powinien otrzymać. Warto więc wiedzieć, że jako poszkodowany, nie masz żadnego obowiązku zawarcia z ubezpieczycielem jakiejkolwiek ugody. Po drugie nie warto zadowalać się minimalną kwotą, którą dobrowolnie i bez problemów wypłaca ubezpieczyciel, bo od razu istnieje podejrzenie, że suma odszkodowania została zaniżona. Warto więc propozycję przeanalizować. Poza tym nie zawsze można określić rozmiar krzywdy, jaka powstała po wypadku. Jeśli odszkodowanie po wypadku okaże się rażąco niskie, warto nawet skorzystać z możliwości wystąpienia do sądu, gdzie nadrzędnym celem postępowania jest wydanie sprawiedliwego wyroku, w którym sąd uwzględnia ochronę praw poszkodowanych.

Walka o odszkodowanie w sądzie: pomogą specjaliści!

Walka w sądzie o rzeczywiste odszkodowanie może wydawać się pojedynkiem beznadziejnym. Pamiętaj jednak, że Dawid pokonał w walce Goliata. Ty też możesz być w tym przypadku Dawidem. Z pomocą specjalistycznej firmy odszkodowawczej wygrana z firmą ubezpieczeniową jest możliwa. Za tą tezą stoją pracownicy i ich wiedza – ubezpieczeniowa oraz z zakresu likwidacji szkód, a przede wszystkim znajomość prawa, ponieważ w tym przypadku prawnicy łączą siły z likwidatorami szkód i rzeczoznawcami o wieloletnim doświadczeniu.

Niezależne badania pokazują, że w walce o należne odszkodowanie po wypadku, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego doradcy. Można bowiem otrzymać nawet dwa razy wyższe świadczenie niż osoba, która samodzielnie walczyła z firmą ubezpieczeniową.

Poza tym specjalistyczna kancelaria odszkodowawcza oceni należycie, czy firma wypłaciła Ci odpowiedniej wysokości rekompensatę i czy skorzystałeś ze wszystkich przysługujących Ci świadczeń. Gdy okaże się, że zaproponowane odszkodowanie po wypadku zostało zaniżone lub istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego świadczenia, które jest należne, poszkodowany powinien zdecydować się na negocjacje z ubezpieczycielem.

Odpowiednia dokumentacja, a także właściwa argumentacja i orzecznictwo pomaga w uzyskaniu świadczenia pokrywającego rzeczywisty rozmiar szkody w drodze ugodowej lub sądowej. Skorzystaj więc z naszej pomocy. Skontaktuj się. Rozmowa nic nie kosztuje.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl