Czy zaniżone odszkodowanie z OC musi oznaczać problem z naprawą auta?

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania? Czy zaniżone odszkodowanie musi oznaczać problem z naprawę auta po wypadku? Sprawa odszkodowania za uszkodzone auto może tylko z pozoru być banalnie prosta.

Żadna kolizja nie należy do przyjemności, ale niestety wypadki chodzą po ludziach. Sprawa odszkodowania za uszkodzone auto może tylko z pozoru być banalnie prosta. W sytuacji gdy zdarzenie komunikacyjne nie zostało spowodowane przez Ciebie, a sprawca sytuacji nie ucieka od odpowiedzialności, spisujecie oświadczenie, a Ty otrzymujesz numer polisy OC, nazwę ubezpieczyciela i droga do naprawy z OC sprawcy jest otwarta. Tak to powinno wyglądać. Niestety, od tego momentu zdany jesteś na łaskę i nie łaskę ubezpieczyciela, a firmy ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają odszkodowania. Co oznacza dla Ciebie zaniżone odszkodowanie z OC? Czy będziesz miał problem z naprawą auta? Czy będziesz musiał dokładać do naprawy z własnej kieszeni?

Zaniżone odszkodowanie z OC: kiedy mamy z nim do czynienia?

Statystyki podają, że

blisko 90% wypłacanych odszkodowań jest zaniżanych.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi i potrafią dobrze liczyć nie tylko bilans zysków i strat, ale też liczą na brak powszechnej wiedzy technicznej, prawnej oraz niechęć poszkodowanych do walki o wyższe odszkodowanie. I choć, zgodnie z prawem zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do obiektywnego i adekwatnego do sytuacji oszacowania kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, to obliczenie kwoty odszkodowania z OC sprawcy wypadku nie zawsze takie jest. Różni się już na początku nawet dla usługi serwisowej (bezgotówkowej) i kosztorysowej, choć taka praktyka odmiennego szacowania szkód narusza zasady pełnego odszkodowania.

Ubezpieczyciel w wyliczeniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić:

 • właściwe normy czasowe naprawy, które są niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego;
 • obowiązujące stawki za roboczogodzinę, które są ustalone na podstawie aktualnych cen usług stosowanych przez warsztaty naprawcze,
 • obowiązujące ceny oraz rodzaj części zamiennych i materiałów, które zapewnią przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. Na przykład oryginalne podzespoły nie mogą być zastąpione przez zamienniki.

Niestety, firmy ubezpieczeniowe stosują praktyki, których celem jest wypłata jak najniższego odszkodowania. Najczęstsze to:

 • Zaniżone odszkodowanie z OC ze względu na wiek auta przez zastosowanie amortyzacji części zamiennych, co jest niezgodne z wytycznymi KNF z 2015 roku. Pamiętaj, że ubezpieczyciel może dokonać potrącenia ceny części zamiennej, gdy wykaże, że jej zastosowanie zwiększy wartość rynkową samochodu.
 • Amortyzacja części eksploatacyjnych takich jak np. opony.
 • Rabat na nowe części – taki rabat może otrzymać tylko serwis lub warsztat, a nie indywidualny klient. Poza tym poszkodowany ma prawo sam wybrać dostawcę części.
 • Szkoda całkowita na podstawie licznych korekt obniżających wartość pojazdu przed kolizją.
 • Zaniżone odszkodowanie z OC poprzez zastosowanie najtańszych zamienników. Jest to niedopuszczalne, ponieważ zakład ubezpieczeń ma prawo użyć zamienników tylko za zgodą poszkodowanego lub w przypadku, gdy przed kolizją w samochodzie zamontowany był zamiennik
 • Żądanie faktur za naprawę - poszkodowany nie ma obowiązku przedstawiania faktur dokumentujących naprawę pojazdu, ponieważ wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen rynkowych obowiązujących w dniu szkody. Kierowca nie ma też obowiązku naprawy auta przed oszacowaniem należnej mu kwoty.
 • Zaniżenie kosztów robocizny.
 • Brak utraty wartości handlowej pojazdu, czyli sytuacji, w której auto powypadkowe zawsze ma niższą wartość przy sprzedaży.
 • Przeciąganie likwidacji szkody poprzez niekończącą się wymianę korespondencji i przedłużanie czasu odpowiedzi.
 • Nieuwzględnienie lub zaniżenie kosztów dodatkowych takich jak: parkowanie czy holowanie.

Naprawa samochodu z OC sprawcy wypadku – czy zawsze oznacza problem?

Z problemami trzeba zawsze się liczyć. Ale można je minimalizować np. poprzez wybór formy likwidacji szkody z OC sprawcy – gotówkowej czy bezgotówkowej. Na czym polega różnica i która jest lepsza i bardziej opłacalna?

Wariant gotówkowy polega na wypłacie odszkodowania bezpośrednio na konto bankowe osoby poszkodowanej. Naprawa auta leży całkowicie po stronie poszkodowanego, który sam ustala warsztat odpowiedzialny za naprawę, który musi zmieścić się w ustalonych kosztach. Ale zaleta jest taka, że tutaj można nieco zaoszczędzić, ponieważ masz wpływ na to, co będzie zamontowane w Twoim samochodzie. Możesz też nie naprawiać samochodu, jeżeli szkoda nie zakłóca normalnego użytkowania pojazdu. Pieniądze przeznaczysz na inny cel i nikt nie ma prawa żądać od Ciebie potwierdzenia naprawy samochodu.

Bezgotówkowa likwidacja szkody polega na naprawie samochodu z OC sprawcy bez udziału poszkodowanego. Sumę odszkodowania otrzyma wskazany serwis lub warsztat samochodowy, w którym zdecydujesz się naprawić auto. A poszkodowanego nie interesuje wyliczenie szkody, ani sama naprawa czy nawet przetransportowanie uszkodzonego auta do warsztatu oraz jego dostarczenie z powrotem. Założenia są piękne i wydawać by się mogło, że wariant bezgotówkowy jest bardziej opłacalny. Czy tak jednak jest do końca? Przede wszystkim ubezpieczyciel nie musi akceptować wszystkich pozycji z kosztorysu. Gdy chcesz odebrać samochód, Ty musisz wyrównać różnicę. Nie masz też wpływu na to, jakie części mechanik zastosował w Twoim samochodzie. Przed naprawą samochodu warto więc samodzielnie zweryfikować kosztorys sporządzony przez warsztat. W nim jest wykaz części do wymiany oraz robocizna. Zaletą tej formy likwidacji szkody jest jednak czas – szybciej otrzymasz naprawione auto, nie interesuje Cię tez transport auta do warsztatu, ani poszukiwanie serwisu. Możesz też mieć samochód zastępczy.

Pamiętaj jednak, za każde zaniżone odszkodowanie z OC można domagać się dopłaty od ubezpieczyciela i nie zależy to od formy likwidacji szkody.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl