Jak uzyskać odszkodowanie za dziurę w jezdni?

Dziury w jezdni to niestety częsty problem na polskich drogach. Zdarza się, że nawet najbardziej ostrożni kierowcy nie są w stanie ich uniknąć, co może prowadzić do uszkodzenia pojazdu, a w skrajnych przypadkach nawet do wypadku. Na szczęście istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez dziury w jezdni. Sprawdź, jakie kroki podjąć, aby uzyskać odszkodowanie i jakie dokumenty są niezbędne w procesie jego uzyskania.

Do kogo zgłosić się po odszkodowanie za dziurę w jezdni?

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez dziurę w jezdni, powinieneś złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W przypadku dróg krajowych i wojewódzkich jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), natomiast w przypadku dróg gminnych - urząd gminy, w której znajduje się ta droga. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, podając szczegółowe informacje o zdarzeniu oraz o szkodach, jakie powstały w wyniku uszkodzenia pojazdu. Wraz z wnioskiem należy załączyć dokumenty potwierdzające szkody, takie jak np. rachunki za naprawę pojazdu.

Oznacza to, że na samym wstępie musimy ustalić rodzaj drogi, po jakiej się poruszaliśmy. W Polsce drogi są podzielone na kilka kategorii, w zależności od ich charakteru oraz przynależności administracyjnej. Oto najważniejsze kategorie dróg w Polsce:

  • Autostrady - oznaczane są symbolem A i posiadają dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Są przeznaczone dla pojazdów szybkiego ruchu, a ich maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 140 km/h.
  • Drogi ekspresowe - oznaczane są symbolem S i posiadają dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Stanowią połączenie między miastami i regionami kraju, a ich maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 120 km/h.
  • Drogi krajowe - oznaczane są numerem od 1 do 99 i posiadają zwykle jeden pas ruchu w każdym kierunku.
  • Drogi powiatowe - oznaczane są literą P oraz numerem i posiadają zwykle jeden pas ruchu w każdym kierunku.
  • Drogi gminne - oznaczane są literą G oraz numerem i posiadają zwykle jeden pas ruchu w każdym kierunku.

Do rodzaju drogi można też się odnieść po oznakowaniu drogi, np. autostrada będzie oznaczona literą „A” na białym tle, droga ekspresowa literą "S" na zielonym tle, a droga krajowa numerem na żółtym tle.

Dziura w drodze – odszkodowanie

Proces ubiegania się o odszkodowanie za dziurę w jezdni składa się z kilku kroków. Oto one:

  • Zgłoszenie szkody - w przypadku uszkodzenia pojazdu należy jak najszybciej zgłosić szkodę organowi odpowiedzialnemu za drogę, na której doszło do uszkodzenia.
  • Zebranie dokumentów – aby uzyskać odszkodowanie, należy zebrać dokumenty potwierdzające szkody, takie jak rachunki za naprawę pojazdu, faktury za zakup części lub kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.
  • Wypełnienie wniosku o odszkodowanie – konieczne będzie wypełnienie wniosku o odszkodowanie, podając szczegółowe informacje o zdarzeniu oraz o szkodach, jakie powstały w wyniku uszkodzenia pojazdu.
  • Oczekiwanie na decyzję - organ odpowiedzialny za drogę ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie i podjęcie decyzji.
  • Odwołanie - w przypadku negatywnej decyzji można odwołać się od niej i skierować sprawę do sądu.

Wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Niestety nie ma uniwersalnego wzoru wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi. Możemy jednak wskazać na wszystkie elementy, które z pewnością muszą się tam znaleźć. Na tej podstawie sami będziemy mogli skonstruować i wypełnić takie pismo. Niezbędne elementy to oczywiście nasze imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu itp.). W kolejnym kroku musimy zawrzeć wszystkie dane o pojeździe, czyli jego markę, model, numer rejestracyjny. Następnie konieczne będzie wskazanie drogi, na której się poruszaliśmy, jej rodzaju i stanu nawierzchni. Będziemy musieli również podać, jakie wówczas było nasilenie ruchu, dopuszczalna prędkość i co równie ważne – warunki pogodowe. Musimy w miarę szczegółowo opisać zaistniałą sytuację (czy zdarzenie miało miejsce na prostej pustej ulicy, podczas wymijania, na skrzyżowaniu, podczas jazdy za innym pojazdem, podczas zakręcania, z jaką prędkością się wówczas poruszaliśmy itp.). W następnym kroku możemy przejść do dokładnego opisu uszkodzeń, jakich doznał nasz samochód. Warto również wskazać na inne szkody rzeczowe lub osobowe, jeżeli takie miały miejsce. Do takiego wniosku powinniśmy oczywiście dodać załączniki: zdjęcia, nagrania, zeznania świadków, faktury, jakie ponieśliśmy za naprawę samochodu itp. Na końcu wystarczy jedynie złożyć swój czytelny podpis i wniosek gotowy.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni – czy mam realne szanse na jego otrzymanie?

Szansa na uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi za uszkodzone auto zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i stopień uszkodzenia pojazdu, przepisy prawne, dokumentacja zgłoszenia szkody oraz ocena organu odpowiedzialnego za drogę. Zgodnie z polskim prawem, organ odpowiedzialny za drogi publiczne odpowiada za szkody wyrządzone na drogach, jeśli wynikły one z nieprawidłowego funkcjonowania drogi lub jej elementów oraz braku lub niewłaściwego oznakowania. Zarządcy mogą bowiem uchylać się od odpowiedzialności, wskazując na przykład na znaki ostrzegawcze znajdujące się przy drodze, czy złe warunki atmosferyczne, które wówczas mogły mieć miejsce i przyczynić się do przykrego zdarzenia.

Mimo że nie mamy gwarancji uzyskania odszkodowania, zawsze warto zgłosić szkodę i podjąć kroki mające na celu rekompensatę poniesionych szkód.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl