Bezpośrednia likwidacja szkody: co to jest i jak działa?    

BLS
W Programie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, który powstał w kwietniu 2015 roku w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, uczestniczy większość firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. BLS jest bardzo wygodnym i szybkim sposobem uzyskania odszkodowania z pominięciem firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Na czym polega system BLS? W jakiej sytuacji może być zastosowana bezpośrednia likwidacja szkody i kto może z niej skorzystać? 

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkody?

BLS jest skrótem nazwy programu bezpośredniej likwidacji szkód z odpowiedzialności cywilnej kierowcy. Bezpośrednia likwidacja szkody zaczyna się od momentu, w którym poszkodowany powierza proces likwidacji szkody komunikacyjnej ubezpieczycielowi, u którego ma swoją własną polisę OC pod warunkiem, że towarzystwo ubezpieczeniowe obsługuje likwidację w formacie BLS.

Wypłatą odszkodowania lub naprawą uszkodzonego podczas kolizji samochodu, zajmuje się więc firma ubezpieczeniowa, w której osoba poszkodowana wykupiła polisę OC.

Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel występuje do ubezpieczyciela sprawcy lub samego sprawcy z regresem czyli wnioskiem o zwrot wypłaconej kwoty. Proces likwidacyjny ma na celu przyspieszenie samego przebiegu likwidacji, ponieważ załatwienie wszelkich formalności zostaje scedowane na ubezpieczyciela poszkodowanego. Korzystanie z systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie jest obowiązkowe. Poszkodowany podejmuje decyzję o tym, w której firmie zlikwiduje szkodę w pojeździe.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Czy ugoda z ubezpieczycielem to dobre rozwiązanie? >>>

Warto jednak pamiętać, że bezpośrednia likwidacja szkód nie obejmuje wszystkich zdarzeń, za które można domagać się rekompensaty z polisy OC sprawcy. Poza tym ubezpieczyciele indywidualnie doprecyzowują takie sytuacje. Do najczęściej spotykanych ograniczeń należą:

 • W zdarzeniu drogowym uczestniczyła więcej niż para pojazdów, a wina nie jest jednoznaczna.
 • W wyniku zdarzenia drogowego powstała szkoda inna niż szkoda na mieniu. Bezpośrednia likwidacja szkody nie dotyczy szkód osobowych – rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała czy śmierci, do których w wyniku wypadku doszło. Jeśli doszło szkody osobowej, w takiej sytuacji poszkodowany musi zgłosić się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody.
 • Powstała szkoda przekroczyła sumę 30 000 zł. W tej sytuacji, gdy szkoda ma większą wartość, poszkodowany będzie musiał skorzystać z tradycyjnego systemu jej likwidacji.
 • Kolizja nie powstała na terenie Polski.
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego oraz sprawcy nie należą do programu BLS. By system zadziałał, obydwie firmy muszą w nim uczestniczyć.

Bezpośrednia likwidacja szkody obejmuje nie tylko odszkodowanie za uszkodzony na skutek kolizji samochód. W tym systemie można liczyć na pokrycie kosztów związanych z holowaniem niesprawnego auta, parkowania samochodu na parkingu strzeżonym. W zakres wchodzą koszty wykonania dodatkowych badań technicznych, które zgodnie z prawem przeprowadza się po zakończeniu naprawy auta. Bezpośrednia likwidacja szkody pokryje także wynajęcie pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu.

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Bezpośrednia likwidacja szkody a standardowa likwidacja szkody  - warto wiedzieć, co je różni, by podjąć właściwą decyzję o tym, któremu towarzystwu ubezpieczeniowemu powierzyć naprawę swojego uszkodzonego w kolizji samochodu.

Standardowa likwidacja szkody z OC:    

 • poszkodowany w zdarzeniu drogowym zgłasza powstałą szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy kolizji;
 • poszkodowany negocjuje warunki odszkodowania tylko i wyłącznie z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy;
 • poszkodowany musi kontrolować cały przebieg procesu likwidacji szkody.

Bezpośrednia likwidacja szkody: 

 • poszkodowany zgłasza szkodę swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu;
 • poszkodowany negocjuje wysokość odszkodowania ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym;
 • ubezpieczyciel poszkodowanego rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy (regres) bez udziału osoby poszkodowanej.

Bezpośrednia likwidacja szkody opiera się na umowie pomiędzy ubezpieczycielami. Zgodnie z tym porozumieniem firmy ubezpieczeniowe wyrażają zgodę na rozliczanie szkód między sobą. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel poszkodowanego Kowalskiego wypłaca mu odszkodowanie, a następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy kolizji – Nowaka o zwrot poniesionych kosztów. Jednak każdy poszkodowany powinien pamiętać, że ta umowa nie ma absolutnie żadnego wpływu na zmianę jego sytuacji prawnej.

Odpowiedzialność za wypadek nie przechodzi bowiem na towarzystwo ubezpieczeniowe, a spoczywa wciąż na sprawcy wypadku, czyli na zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji niezadowolony z wysokości odszkodowania Kowalski powinien pozwać firmę, w której ubezpieczony jest Nowak. Nie może pozwać natomiast własnego ubezpieczyciela, który w tym wypadku pełni rolę pośrednika i nie jest odpowiedzialny za szkodę. BLS nie zamyka przed Kowalskim drogi sądowej.

Warto jednak w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl