Kiedy zapłacisz podatek dochodowy za odszkodowanie z OC?

Miałeś wypadek, otrzymałeś środki z polisy ubezpieczeniowej jako odszkodowanie, zastanawiasz się, czy musisz zapłacić podatek dochodowy za odszkodowanie z OC? Wypłacone odszkodowania lub zadośćuczynienia bywają bardzo wysokie i sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych. Przeważnie trafiają bezpośrednio do rąk osób upoważnionych. Gdybyś taką kwotę otrzymał jako wynagrodzenie za pracę lub nagrodę w loterii, miałbyś obowiązek rozliczyć się z fiskusem. A kiedy i czy zapłacisz podatek dochodowy za odszkodowanie z OC? 

Kto zapłaci podatek dochodowy za odszkodowanie z OC?

Środki pochodzące z odszkodowania powypadkowego nie są z zasady opodatkowane, gdyż odszkodowanie stanowi tylko i wyłącznie rekompensatę. Co to znaczy w rozumieniu prawnym i podatkowym? Rekompensata to nie jest wynagrodzeniem. Otrzymujesz ją, ponieważ doznałeś szkody w majątku lub w innych dobrach, w tym osobowych. Taka sytuacja jest równoznaczna z tym, że jest to tylko i wyłącznie wyrównanie Twoich strat i nie wzbogacasz się na tej operacji. Gdybyś się jednak wzbogacił, to wówczas musisz zapłacić podatek dochodowy. W takiej sytuacji  dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „Inne źródła”. Czy taki przypadek dotyczy odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy?

Są pewne wyjątki, w których podatek dochodowy za odszkodowanie z OC trzeba zapłacić. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. Zgodnie z prawem opodatkowaniu będzie podlegać:

  • rekompensata otrzymana przez przedsiębiorcę od zakładu ubezpieczeń za szkody (odnoszące się do składników majątku) i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, gdzie dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, ze stawką 18%, 32% (art.27 ust.1) lub podatkiem liniowym 19% (art.30c),

Właściciele pojazdów firmowych, którzy mają tylko ubezpieczenie OC, zapisują więc jako przychód kwotę otrzymaną z ubezpieczenia i pomniejszoną o koszty napraw. Odszkodowanie nie będzie uznane za przychód w sytuacji, gdy samochód nie ma AC, a koszty napraw są równe kwocie wypłaty z odszkodowania lub ją przekraczają.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego za odszkodowanie z OC?

Podatek dochodowy za odszkodowanie z OC nie dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w ustawie o PIT - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątkiem są dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Podatek należy więc zapłacić od każdego rodzaju wzbogacenia się.  Ale, jak wynika z art. 21 ust. 3 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są m. in. otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 kodeksu pracy. W katalogu szkód, jaki znajduje się w cytowanej ustawie, nie są objęte obowiązkiem podatkowym takie rodzaje odszkodowań lub zadośćuczynień, jak:

  • szkody osobowe
  • doznana krzywda
  • szkoda w mieniu (jeśli nie jest składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej).

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie nie prowadzą do wzbogacenia, lecz zmierzają do pokrycia strat, a osoby, które je otrzymują  odzyskują poniesiony ubytek. Dlatego został zniesiony podatek dochodowy za odszkodowanie z OC.

Odsetki od odszkodowania a podatek dochodowy?

Poszkodowani w wypadkach drogowych nie muszą płacić podatku od odszkodowania powypadkowego lub zadośćuczynienia. Bywa jednak tak, że kwoty, które zostały przyznane wyrokiem sądowym są powiększone o karne odsetki, które wynikają ze zwłoki w wypłacie świadczenia. Odsetki są jakby dodatkowym bonusem do odszkodowania lub zadość uczynienia. Mogą więc być uznane za  dochód, który podlega opodatkowaniu. Jednak orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. Są rozstrzygnięcia korzystne dla podatników, ale i takie, które działają na ich niekorzyść. Co w takim wypadku zrobić? Czy lepiej zapłacić, czy nie zapłacić podatek dochodowy za odszkodowanie z OC sprawcy w związku z otrzymanymi odsetkami? My radzimy - zapłać. Lepiej w tej sytuacji zachować środki ostrożności, niż potem płacić wysokie kary. Wykazanie wysokości zasądzonych odsetek jako dochodu, jest po prostu bezpieczniejszym rozwiązaniem. Jeśli jednak nie chcesz tak zrobić, możesz zwrócić się z odpowiednim wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej przez Krajową Administrację Skarbową.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl