Wszystko, co powinieneś wiedzieć o umowie kupna-sprzedaży samochodu

car purchase agreement
Jeżeli chcemy sprzedać lub kupić samochód, musimy pamiętać o szeregu formalności do spełnienia. Podstawową i najważniejszą z nich będzie zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Podpowiadamy, co powinna ona zawierać, aby mieć pewność, że transakcja przebiegła zgodnie z prawem.

Czym jest umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu jest formalnym dokumentem umożliwiającym zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu dokonanie transakcji kupna i sprzedaży samochodu. Pomaga ona ustalić szczegóły sprzedaży, w tym imiona i adresy stron, informacje o sprzedawanym samochodzie, cenę oraz warunki dostawy. Umowa może również zawierać dodatkowe kwestie i zastrzeżenia, które wpływają na transakcję. Dokument może być sporządzony przez strony lub ich doradców prawnych. Umowa jest ważna po jej podpisaniu przez obydwie strony lub ich pełnomocników. To właśnie na jej podstawie mamy zabezpieczenie przed ewentualnym oszustwem.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży samochodu należy podejść bardzo skrupulatnie. Niestety nie istnieje jeden uniwersalny wzór tego typu dokumentu, jednak w razie potrzeby możemy posiłkować się gotowymi formularzami zamieszczonymi w internecie. Dokument możemy oczywiście spisać również samodzielnie, należy jednak pamiętać o najważniejszych elementach, czyli:

1. Określenie stron umowy. Każda umowa musi zawierać dane kupującego i sprzedającego. Oznacza to, że musimy w niej wyszczególnić imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów osobistych oraz numery PESEL obu stron. Jeżeli jednak któraś ze stron jest osobą prawną, wówczas należy uwzględnić nazwę firmy, jej siedzibę, numer KRS, NIP oraz REGON.

2. Opis pojazdu. Następnym krokiem w tworzeniu umowy jest opisanie samochodu. Musimy wskazać rok i markę samochodu, model, rok produkcji, jak również uwzględnić informacje takie jak numer VIN, stan licznika, stan techniczny i kolor.

3. Cena i metoda płatności. Warto, aby umowa zawierała informacje dotyczące metody płatności. Kupujący powinien określić, czy płatności dokona gotówką, przelewem bankowym czy kartą.

4. Warunki gwarancji. Umowa powinna również wskazywać, czy samochód jest sprzedawany z jakąkolwiek gwarancją. Może ona obejmować opony, silnik, układ paliwowy lub inne części. Dotyczy to również okresu obowiązywania gwarancji.

5. Dodaj zawierane zobowiązania. Umowa powinna zawierać jasne określenie obowiązków obu stron. Dotyczą one przede wszystkim przeglądów, napraw i zasięgu gwarancji.

6. Termin realizacji umowy. Konieczne jest określenie szczegółowej daty i godziny zawarcia umowy. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy w niewielkim czasie po zakupie nowy właściciel samochodu spowoduje wypadek. Dzięki wskazaniu dokładnej daty na umowie może to być argumentem wykorzystanym przez sprzedającego, aby nie pociągać go do odpowiedzialności z tego tytułu.

8. Podpisz umowę. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy przez obie strony. Każda ze stron powinna mieć swoje ksero podpisanego dokumentu, który będzie potwierdzeniem ich zgody na wszystkie działania w niej zawarte.

O jakich obowiązkach musimy pamiętać, sprzedając samochód?

Kiedy sprzedajemy samochód, mamy obowiązek sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie technicznym i czy spełnia wymogi przepisów prawnych dotyczących eksploatacji. Ponadto musimy również wystawić kupującemu odpowiednią fakturę i określić, jakie prawa oraz obowiązki będą miały strony w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Sprzedawca powinien przekazać przyszłemu nabywcy pełne informacje o samochodzie, a w szczególności o stanie technicznym pojazdu, o jego historii i o zużyciu paliwa. Sprzedawca musi również podać pierwszego właściciela samochodu, datę pierwszej rejestracji i datę ważności badań technicznych. Informacje te jednoznacznie pozwolą na określenie stanu technicznego pojazdu.

Kupującemu należy również zaprezentować wszystkie dokumenty dotyczące samochodu, od instrukcji obsługi po książkę serwisową, a nawet kluczyki. Przed podpisaniem umowy sprzedaży trzeba również udzielić informacji na temat gwarancji oraz innych usług towarzyszących sprzedaży.

Sprzedając samochód, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych z tym związanych. Szczególnie należy pamiętać, że niewłaściwe przeprowadzenie transakcji lub sprzedaż niezgodna z prawem grozi karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Aby uniknąć tego typu konsekwencji, musimy dokładnie przestrzegać wszystkich procedur. Szczególnie należy pamiętać o tym, że mamy dokładnie 30 dni na to, aby w Wydziale Komunikacji zgłosić sprzedaż pojazdu. Nieco mniej czasu będziemy mieć na zgłoszenie tej informacji bezpośrednio do ubezpieczyciela. W tym przypadku musimy to zrobić maksymalnie 14 dni po tym, jak sprzedaliśmy samochód.

Obowiązki osoby kupującej pojazd

Nabywca pojazdu ma wiele obowiązków, które musi wykonać, aby móc jeździć po drogach i używać auta w sposób bezpieczny. Warto przypomnieć, że od każdego zakupu pojazdu należy zapłacić 2-procentowy podatek. To umowa definiuje, która ze stron powinna go opłacić, jednak w większości przypadków będzie to właśnie obowiązek nabywcy. Ma on dwa tygodnie od momentu sporządzenia umowy na opłacenie wskazanej sumy.

Jeżeli kupiliśmy samochód, musimy również pamiętać, że musimy go zarejestrować lub przerejestrować. Wykonuje się to w Wydziale Komunikacji, a czas, jaki mamy na dokonanie tej czynności, to 30 dni. Jest to procedura, która również będzie wymagała uiszczenia odpowiedniej opłaty, czyli około 160 złotych.

Sprzedający ma dwa tygodnie na zgłoszenie sprzedaży do ubezpieczyciela. Jeżeli natomiast jesteśmy nabywcami pojazdu, możemy korzystać z istniejącej już polisy. Możemy jednak z niej zrezygnować i wykupić własne ubezpieczenie, na co będziemy mieć również 30 dni. Co jednak w sytuacji, kiedy samochód nie był wcześniej ubezpieczony? Wówczas koniecznie należy pamiętać o zakupie odpowiednie polisy jeszcze w tym samym dniu, w którym zawieramy umowę kupna-sprzedaży samochodu.

Kolejnym ważnym obowiązkiem nabywcy pojazdu jest okresowe wykonywanie przeglądów i badań technicznych pojazdu. Przegląd techniczny powinien być wykonywany co najmniej raz w roku, aby upewnić się, że pojazd pozostaje w dobrym stanie.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl