Komu przysługuje i co umożliwia karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych?

Codzienne życie osób niepełnosprawnych często jest pełne wyzwań i trudności. Proste czynności, takie jak poruszanie się po mieście czy znalezienie odpowiedniego miejsca parkingowego, mogą stać się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście istnieje narzędzie, które może znacznie ułatwić to zadanie - karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Jakie korzyści daje karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych?

Karta parkingowa to bardzo ważny dokument dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Ma on za zadanie możliwie najbardziej ułatwić im poruszanie się po mieście. Dzięki niemu można parkować na specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Nie są one wyznaczane przypadkowo, a specjalnie tak, by znajdowały się blisko sklepu, urzędu czy innego budynku, przy którym chcemy wysiąść. To jednak nie wszystkie korzyści. Dzięki karcie parkingowej można również za darmo stawać w miejscach, które należą do strefy płatnego parkowania. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to zasada, która została wprowadzona na terenie całej Polski. Wszystko zależy bowiem od władz miasta i tego, jaką podjęły decyzję w tej sprawie. W większości miast bezpłatnie można stawać na wyznaczonych punktach, czyli tak zwanych kopertach, i konieczne jest także umieszczenie w widocznym miejscu za przednią szybą aktualnej karty parkingowej.

Osoby posiadające dokument nie muszą również stosować się do niektórych znaków. Mówi o tym § 33 ustawy 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Warunkiem nieprzestrzegania poniższych znaków jest jednak szczególne zachowanie ostrożności na drodze:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Które kategorie osób niepełnosprawnych mogą posiadać kartę parkingową?

Karta parkingowa nie jest dedykowana wszystkim osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Zgodnie z aktualnie panującymi przepisami taki dokument może zostać wydany osobom, które:

 • posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i mają ograniczone możliwości co do samodzielnego poruszania się;
 • nie ukończyły jeszcze 16 roku życia i mają utrudnioną możliwość samodzielnego poruszania się.

Przyczyną wystąpienia umiarkowanej niepełnosprawnością mogą być choroby wzroku, choroby narządu ruchu bądź też schorzenia neurologiczne. Warto również przypomnieć, że jeszcze do 2014 roku osoby, które posiadały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, również mogły ubiegać się o taki dokument. Niestety aktualnie jest to niemożliwe.

Na jaki okres wydawana jest karta parkingowa?

Z reguły karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych wydawana jest na okres 5 lat i nie jest to zależne od tego, czy nasze orzeczenie o niepełnosprawności jest stałe lub nie. W momencie, kiedy okres ten upłynie, mamy prawo, aby kartę parkingową przedłużyć. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek. Aby to zrobić, trzeba przedstawić takie same dokumenty, jak wtedy, kiedy składaliśmy dokument po raz pierwszy.

Jak złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej?

Aby otrzymać kartę parkingową, należy udać się do najbliższego nam zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na miejscu znajdziemy specjalny wniosek do wypełnienia, jednak możemy zapoznać się z nim również online. Aby nasz wniosek mógł zostać rozpatrzony, musimy również załączyć do niego poniższe dokumenty:

 • Orzeczenie o potwierdzeniu niepełnosprawności (koniecznie trzeba ze sobą zabrać oryginał do wglądu);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej. Wydanie karty kosztuje 21 złotych, a kwotę tę możemy opłacić bezpośrednio w kasie urzędu;
 • Aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45mm;
 • Upoważnienie, które pozwoli na odbiór karty parkingowej innej osobie – jeżeli nie możemy odebrać jej osobiście. Sam wniosek należy jednak złożyć osobiście.

Kiedy otrzymam kartę parkingową?

Po złożeniu wniosku komisja ma 30 dni na skontaktowanie się z nami. Takie powiadomienie otrzymamy listownie. Jeżeli przeoczyliśmy jakiś punkt we wniosku bądź nie dostarczyliśmy wszystkich wymaganych załączników, wówczas zostaniemy poproszeni o ponowne przyjście i uzupełnienie tych braków. Jeżeli natomiast wszystko będzie w porządku i nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, w liście znajdziemy datę i miejsce, kiedy możemy stawić się po odbiór karty.

Niestety, istnieje również możliwość, że w oficjalnym liście znajdziemy decyzję odmowną. Będzie ona musiała zostać odpowiednio uargumentowana. Zła wiadomość jest natomiast taka, że od negatywnej decyzji o wydaniu karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych nie można się odwołać.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl