Odszkodowanie za wypadek a samochód w leasingu

Odszkodowanie za wypadek a samochód w leasingu
Leasing jest jedną z najbardziej popularnych form użytkowania samochodów firmowych. Mimo, że formalnym właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, to leasingobiorca używa auto do własnych celów i przede wszystkim czerpie z niego ewentualne pożytki.  Jednak, co istotne jest w tej sytuacji, to fakt, że przedsiębiorca, który nie jest rzeczywistym właścicielem pojazdu, ponosi wszelkie koszty wynikające z ewentualnych napraw w przypadku kolizji czy wypadku drogowego. Podobnie jest także w sytuacji kradzieży leasingowanego pojazdu. Komu należy się więc odszkodowanie za wypadek, gdy samochód poszkodowanego jest w leasingu?

Auto w leasingu a szkoda

Umowa leasingu oraz odpowiedzialność za powstałe szkody zostały unormowane w polskim prawie.

 • Umowa leasingu na podstawie art. 7091 Kodeksu Cywilnego poprzez umowę leasingu rozumie się zobowiązanie gospodarczego podmiotu finansującego do nabycia rzeczy od określonego zbywcy. Odbywa się to na warunkach, jakie są przewidziane w umowie leasingu, a następnie oddania rzeczy leasingowanej korzystającemu do używania, czy też korzystania i pobierania pożytków przez czas, który jest określony w umowie zawartej między dwoma stronami. Korzystający z samochodu w zamian, w uzgodnionych ratach płaci wynagrodzenie pieniężne leasingodawcy. Umowa leasingu musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Odpowiedzialność i odszkodowanie za wypadek – w tym przypadku osoba korzystająca z leasingowanego auta zostaje obciążona kosztami naprawy pojazdu, które powstały w wyniku jej winy.

Co zrobić, gdy samochód jest w leasingu, a doszło do wypadku? Jak przebiega likwidacja szkody?

Samochód w leasingu a kolizja

Wypadki chodzą po ludziach i nie omijają aut leasingowanych. Co powinien zrobić leasingobiorca w sytuacji, gdy doszło do kolizji drogowej? Postępowanie likwidacyjne w tym przypadku nie różni się zbytnio od standardowej procedury. Warto jednak pamiętać, że szkodę w samochodzie w leasingu trzeba zgłosić do zakładu ubezpieczeń i firmy leasingowej. Leasingodawca może wymagać wezwania policji lub innych służb na miejsce zdarzenia. Te elementy wynikają z umowy leasingowej. Ponadto leasingodawca jest nadal właścicielem pojazdu i to on decyduje o sposobie likwidacji szkody. Dlatego warto mieć przy sobie gotowy druk zgłoszenia z firmy finansującej leasing. Trzeba w nim podać

 • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń likwidującego szkodę
 • numer, pod jakim ją zarejestrowano,
 • numer polisy OC lub AC.
 • dane użytkownika auta,
 • dane kontaktowe oraz numer umowy leasingu
 • informacje dotyczące pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny),
 • datę oraz miejsce wypadku
 • okoliczności powstania szkody.

Określamy rodzaj szkody, czy odszkodowanie za wypadek będzie wypłacane z OC, AC, czy jest to szkoda częściowa czy też całkowita. Ważne są tutaj szacunkowe koszty naprawy pojazdu, protokół szkody, kosztorys sporządzony przez zakład ubezpieczeń. To są standardowe informacje. Ale są też takie dane, które mają zasadniczy wpływ na przebieg likwidacji.

Odszkodowanie za wypadek może otrzymać bowiem korzystający z auta, warsztat lub firma leasingowa. Warto też wiedzieć, że to właśnie najemca pojazdu decyduje, czy naprawa pojazdu będzie w formie bezgotówkowej w warsztacie, czy wypłata nastąpi na konto leasingobiorcy i to on będzie odpowiedzialny za przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. Gdy jednak zdecydujemy się na naprawę auta we własnym zakresie leasingodawca będzie wymagał potwierdzenia naprawy pojazdu. Zazwyczaj też sposób wypłaty odszkodowania, a także wybór warsztatu w tym ASO jest określony w umowie leasingowej.

Odszkodowanie za samochód w leasingu

Odszkodowanie za wypadek otrzymuje warsztat lub najemca samochodu, ale zgodę na wypłatę udziela firma leasingowa, dopiero wtedy firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie na wskazane przez najemcę konto bankowe. Może się zdarzyć odmowa ze strony leasingodawcy. Przyczyn jest kilka:

 • zadłużona umowa - opóźnienia w spłacie rat
 • leasingobiorca łamie zasady zawarte w umowie leasingowej.

W przypadku zadłużenia w spłacie samochodu, firma leasingowa wskazuje własne konto do wypłaty odszkodowania. Ma prawo do pobrania zaległości z otrzymanych środków. Pozostała część zostanie wypłacona najemcy. Odszkodowanie za wypadek może więc trafić do leasingobiorcy w niepełnej kwocie lub zostanie zatrzymane przez leasingodawcę. Nawet w tej sytuacji najemca pozostaje zobowiązany do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Aby brać czynny udział w likwidacji szkody leasingowanego pojazdu, warto postarać się o pełnomocnictwo leasingodawcy. Należy też dokładnie śledzić przebieg rozliczania szkody i żądać ewentualnej dopłaty, ponieważ w innym przypadku różnicę pokrywa najemca samochodu. Takie postępowanie dotyczy szkody częściowej. Inaczej jest przy szkodzie całkowitej, której orzeczenie skutkuje wygaśnięciem umowy leasingu, ale rozliczenie szkody całkowitej w leasingu rzadko wychodzi na „zero”. Oznacza to, że:

 • gdy odszkodowanie za wypadek jest większe niż suma rat pozostałych do zapłaty, nadwyżka zostanie wypłacona leasingobiorcy.
 • gdy wysokość odszkodowania natomiast nie pokrywa sumy pozostałych do zapłacenia rat, leasingobiorca zobligowany jest do dopłaty różnicy.

Gdy masz wątpliwości co do rozliczeń w sprawie odszkodowania za kolizję, skorzystaj z pomocy fachowców. Pomożemy uzyskać realną dopłatę do odszkodowania.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl