Odszkodowanie za śmierć matki w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć matki
Jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć dla dziecka jest śmierć matki zwłaszcza, gdy jest nagła i niespodziewana. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku śmiertelnych zdarzeń drogowych. Wiadomo, że pieniądze nie zwrócą dziecku rodzica, ale odszkodowanie za śmierć matki ma na celu złagodzić tę sytuację w sferze materialnej i finansowej. Jakich świadczeń może domagać się dziecko? Jakie dokumenty powinno się dostarczyć ubezpieczycielowi?

Jakie odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

W przypadku śmierci rodzica, który ginie w wypadku samochodowym, dzieciom należy się przede wszystkim odszkodowanie za śmierć matki i ojca oraz zadośćuczynienie. Dodatkowo można się starać o rentę i pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji i pogrzebu – jeśli dziecko jest dorosłe i pokrywało wskazane koszty samodzielnie.

CZYTAJ TAKŻE: Od czego zalezy wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

 • Zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzenie różnego rodzaju cierpień psychicznych i fizycznych, jakie pojawiły się bezpośrednio i zostały spowodowane śmiercią rodzica. Dotyczy także problemów, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Może to być pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej, a także silny szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Brane tu pod uwagę jest poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu, jak również i ogólne cierpienie oraz pogorszenie zdrowia psychicznego (depresja). Są to wszystkie te sytuacje, które wynikają ze  śmierci rodzica. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Swoim zakresem obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie dziecka tuż po śmierci rodzica, a także w przyszłości. Wysokość tego roszczenia wylicza się na podstawie stopnia uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka, mocy więzi emocjonalnej, jaka łączyła dziecko z matką,  poczucie bezradności życiowej oraz inne czynniki wynikające z indywidualnej sytuacji.
 • Drugim, podstawowym roszczeniem, o które dziecko powinno się ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku jest odszkodowanie za śmierć matki. Jest to również świadczenie pieniężne. Jego podstawowym celem jest naprawa szkody, która powstała w tak zwanej sferze zewnętrznej, czyli odszkodowanie za śmierć matki powinno wyrównać poniesione straty materialne. W tym wypadku świadczenie obejmuje między innymi:
  • zwrot kosztów leczenia,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych, gdy dziecko korzystało z prywatnej opieki psychiatrycznej albo było pod opieką psychologa.
 • Renta odszkodowawcza to świadczenie, które ma na celu naprawienie szkody finansowej.  Żąda się jej wtedy od sprawcy wypadku, gdy osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny oraz osoba bliska, której zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, nie mogą samodzielnie się utrzymać bądź w wyniku śmierci bliskiej osoby, ich sytuacja materialna uległa diametralnemu pogorszeniu. Przy pomocy renty odszkodowawczej, poszkodowane dzieci mogą żądać od zobowiązanego do naprawienia powstałej szkody. Wysokość renty oblicza się stosownie do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego w czasie istnienia obowiązku alimentacyjnego oraz potrzeb dziecka.CZYTAJ TAKŻE: Czy po wypadku samochodowym ze skutkiem śmiertelnym należy się renta? Jeśli tak to komu? 
 • Pokrycie kosztów pogrzebu – pokrycia tych start finansowych może domagać się dziecko, które z własnych środków organizowało pochówek matki zmarłej w wypadku. Zazwyczaj tego rodzaju odszkodowanie za śmierć matki dotyczy dzieci pełnoletnich i zarobkujących na swoje utrzymanie.

Co trzeba zrobić, by uzyskać rekompensatę za śmierć matki w wypadku?

Formalności po śmierci rodzica w wypadku samochodowym, o których warto pamiętać
Przede wszystkim, by otrzymać odpowiednie odszkodowanie za śmierć matki w wypadku, należy spełnić określone warunki, a także przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy wypadku wymagane dokumenty.

 1. Warunki, które należy spełnić, by uzyskać odszkodowanie, to: 
  • od dnia śmierci matki nie może upłynąć więcej niż 20 lat,
  • zmarła w wypadku samochodowym matka nie była wyłącznie winna zdarzenia, które spowodowało jej śmierć.
 2. Wymagane dokumenty:
  • dostarczenie aktu zgonu matki,
  • dostarczenie aktu urodzenia osoby, która ubiega się o odszkodowanie za śmierć matki,
  • dostarczenie akt małżeństwa, należy to uczynić w przypadku, gdy dziecko, które ubiega się o odszkodowanie zmieniło nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
  • dostarczenie odpisu wyroku karnego, w wyniku którego sprawca został skazany za przestępstwo pozostające w związku ze śmiercią matki – wynika to z regulacji prawnych zawartych w Kodeksie karnym art. 177 § 2,
  • gdy brak jest wyroku karnego, można przedstawić inne dokumenty z postępowania karnego. Jest to np. postanowienie o umorzeniu śledztwa albo sygnatura akt sprawy karnej.

W przypadku, gdy dziecko już się ubiegało o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć matki, ale świadczenia zostały rażąco zaniżone, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanej firmy odszkodowawczej. Tu również będą potrzebne wskazane dokumenty. Pamiętaj, że zazwyczaj ubezpieczyciele wypłacają zadośćuczynienie w wysokości 10.000 zł – 15.000 zł. Z nami możesz zyskać o wiele więcej.

Sprawdź również: 

Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć dziecka

Wypłata odszkodowania za śmierć teścia lub teściowej


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl