Szkoda z OC i AC: 5 rzeczy, które musisz o nich wiedzieć

szkoda z OC i AC
Ubezpieczenia komunikacyjne są najpopularniejszymi polisami na rynku. O wyborze obowiązkowej ochrony, jaką daje polisa OC (odpowiedzialność cywilna) decyduje cena, bowiem zakres ochrony jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. W przypadku AC (autocasco) sprawa jest już bardziej skomplikowana. O zakupie tej polisy powinien decydować właśnie zakres ochrony, jaką proponuje dany ubezpieczyciel – im szerszy, tym lepszy. To nie koniec różnic. Inaczej bowiem będzie likwidowana szkoda OC, a inaczej szkoda AC. Jakie są w tym przypadku podobieństwa, a jakie różnice i co trzeba wiedzieć, by nie być zaskoczonym odmową wypłaty odszkodowania?

Szkoda OC i AC: podobieństwa i różnice

Podstawową różnicą między ubezpieczeniem OC i AC jest to, że właściciel pojazdu mechanicznego  nie musi mieć autocasco. Natomiast polisa OC jest obowiązkowa. Za brak AC nie ma żadnych konsekwencji. Nieważne OC wygeneruje karę pieniężną, której wysokość zależy m.in. od rodzaju pojazdu.

Poza tym, gdy wyrządzisz szkodę, a nie będziesz miał OC lub polisa będzie nieważna, musisz pokryć koszty z własnej kieszeni – poszkodowanej osobie, uczestnikom wypadku oraz za własne pieniądze naprawić swój samochód. Gdybyś w tym przypadku miał AC, otrzymałbyś odszkodowanie na pokrycie własnych strat.

Znaczącą różnicą pomiędzy OC i AC jest także sam charakter ubezpieczeń. Autocasco jest ubezpieczeniem majątkowym i szkoda AC to szkoda stricte majątkowa. Natomiast szkoda OC pokrywa koszty w pojeździe (jest więc majątkowa), ale i koszty związane z zadośćuczynieniem strat poniesionych w wyniku wypadku, w tym pobyt w szpitalu lub rehabilitacja. Można więc uznać, że szkoda OC ma charakter majątkowy i osobowy.

Ubezpieczenie OC określa ustawa, dlatego zakres tego ubezpieczenia w każdej firmie jest taki sam. Polisa OC może różnić się tylko ceną. Autocasco u każdego z ubezpieczycieli wygląda inaczej. Zakres ochrony z polisy AC jest zawarty w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Inne jest podejście do szkody całkowitej. W sytuacji, gdy naprawa się nie opłaca, ponieważ przewyższa wartość pojazdu przed szkodą dla OC – 100%, a w przypadku AC – szkoda AC - 70%.

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica wysokości odszkodowania jest również inna. W autocasco jest to wartość pojazdu. W przypadku OC sumę określa odgórnie ustawa.

Co trzeba wiedzieć o szkodzie OC?

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu. Szkoda OC zawsze więc będzie likwidowana z OC tego auta, które brało udział w zdarzeniu drogowym, a którego kierowca był sprawcą zdarzenia. Z OC sprawcy poszkodowany kierowca, a także pasażerowie mają prawo starać się o wypłatę odszkodowania tak samo za szkody rzeczowe, jak i osobowe.

Te rzeczy warto wiedzieć o szkodzie AC

Ubezpieczenie AC jest dobrowolną ochroną. Służy wyłącznie pokryciu kosztów naprawy samochodu sprawcy kolizji lub wypadku. Szkoda AC nie pokrywa kosztów leczenia lub rehabilitacji. W tym wypadku należy skorzystać z NW. Autocasco natomiast pokryje szkodę kradzieżową – tak całego pojazdu, jak i jego poszczególnych części. Można też w jego ramach skorzystać z holowania w przypadku, gdy samochód został unieruchomiony.

Szczegółowe warunki autocasco znajdują się w OWU, czyli w dokumencie dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia. Z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawsze należy zapoznać się przed podpisaniem umowy o zawarciu polisy AC. W OWU najważniejsze są wyłączenia, które są dokładnie opisane. Ich znajomość pozwoli na uniknięcie zaskoczenia i rozczarowania, w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania ze względu na sytuację, w której posiadacz polisy nie dopełnił warunków umowy.

Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy warunki zawarte w umowie nie zostaną spełnione. Dotyczy to najczęściej takich elementów, jak:

  • brak dodatkowego kompletu kluczyków, dokumentów lub ważnego przeglądu,
  • błędnie będzie zadeklarowana ilość oraz rodzaj kluczyków,
  • posiadacz AC złamie świadomie zasady ruchu drogowego,
  • posiadacz AC pozostawi auto na parkingu niestrzeżonym,
  • posiadacza AC zostawi kluczyki w stacyjce,
  • brak ważnego prawo jazdy,
  • kierowca, który spowodował uszkodzenia pojazdu, prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, zawsze warto zwrócić się do specjalistycznej kancelarii odszkodowawczej, która po rozpatrzeniu sprawy, pomoże odzyskać należne odszkodowanie.

Zadzwoń do nas i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić?


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl