Uraz ciała w wypadku komunikacyjnym a niezdolność do pracy. Co z utraconymi dochodami?

Poszkodowani w wypadkach drogowych nie zawsze wychodzą z nich cało. Mogą odnieść bardzo poważny uraz ciała w wypadku komunikacyjnym i tym samym zamyka się przed nimi możliwość kontynuacji obranego kierunku życia zawodowego lub w ogóle powrotu do pracy. Jak zadbać o swoje dochody?

Gdy odniesiony uraz ciała w wypadku komunikacyjnym uniemożliwia jego uczestnikowi czasowe lub stałe zarobkowanie, poszkodowany zyskuje prawo do otrzymania renty nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale i z OC sprawcy. Jak należy starać się o rentę z ubezpieczenia sprawcy? Od czego zależy jej wysokość? Czy pokrywa utracone w wyniku wypadku dochody?

Uraz ciała w wypadku samochodowym, a niezdolność do pracy

Uraz ciała w wypadku samochodowym może mieć różną postać – od bardzo lekkiej do poważnej, zagrażającej życiu i przede wszystkim dyskwalifikującej poszkodowanego w jego dotychczasowej karierze zawodowej. Niezdolność do pracy, która nastąpiła w wyniku wypadku, może mieć charakter czasowy i przejściowy do stałego. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju uszczerbku na zdrowiu doznała poszkodowana osoba. Na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe kwalifikuje wypłatę jednorazowego odszkodowania rentowego lub wypłatę renty wypadkowej stałej lub okresowej ale większości wypadków przyznaje je sąd -dltego warto kierować sprawę na drogę postępowanie sądowego.

wypadek

Musisz wiedzieć, że rentą ubezpieczeniową określane jest jedno ze świadczeń pieniężnych, o które może się starać osoba poszkodowana w wypadku samochodowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca taką rentę z ubezpieczenia OC sprawcy. Podstawowym celem tego świadczenia jest pokrycie wszelkich potrzeb pokrzywdzonego, jakie zaistniały po kolizji i są jej wyłącznym skutkiem.

O przyznanie renty ubezpieczeniowej ma prawo wystąpić tylko osoba, która doznała urazu ciała w wypadku komunikacyjnym jako trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Renta, którą otrzyma poszkodowany od towarzystwa ubezpieczeniowego, może być świadczeniem finansowym na czas ograniczony lub nawet na stałe.

Wszystko zależy od rodzaju trwałego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy. O przyznaniu renty najczęściej decyduje ubezpieczyciel dopiero po zakończeniu leczenia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wtedy jest wiadomo na pewno, czy niedyspozycja poszkodowanego będzie trwała czy też czasowa.

Odszkodowanie i utracone dochody

Nie każdy uraz ciała w wypadku kwalifikuje się do otrzymania przez poszkodowanego renty. Przepisy kodeksu cywilnego wyraźnie wskazują sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty typowego świadczenia rentowego. Są to trzy zasadnicze przypadki:

  1. Pierwszy występuje wtedy, gdy potrzeby finansowe poszkodowanego zwiększyły się z uwagi na konieczność opłacenia dodatkowego leczenia, specjalistycznej rehabilitacji czy specjalnej diety, które są następstwem wypadku. Na tę okoliczność wypłacana przez ubezpieczyciela kwota powinna pokryć również koszty dojazdów do specjalistycznych placówek medycznych oraz zakupu niezbędnych lekarstw.
  2. W drugim przypadku, renta z polisy OC sprawcy jest wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe wtedy, gdy poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. W takiej sytuacji otrzymana renta ma za zadanie pokryć część albo nawet całość utraconych dochodów, a które poszkodowany w sytuacji, gdyby nie doszło do tragicznego dla niego w skutkach wypadku, mógłby osiągnąć. Przykład: Jan Kowalski wykonywał zawód stolarza, w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił prawą dłoń – nie jest w stanie już wykonywać wyuczonego zawodu, wówczas firma ubezpieczenia jest winna wypłacać świadczenie w formie renty na poczet niemożności wykonywania zawodu.
  3. Trzecią przesłankę stanowi brak możliwości podjęcia w przyszłości przez poszkodowanego pracy dotychczasowo wykonywanym w zawodzie albo w pracy, o którą przed wypadkiem się ubiegał lub do której przygotowywał.

Natomiast kodeks cywilny  w art. 447 przewiduje również możliwość otrzymania tak zwanej kapitalizacji renty. Jest to wypłata jednorazowego odszkodowania, które zastępuje rentę wypłacaną jako świadczenie np. miesięczne. Kiedy jest to możliwe?

Kto może się starać o kapitalizację renty?

O kapitalizację renty może się starać poszkodowany, który poprzez uraz ciała w wypadku doznał trwałego inwalidztwa.

Renta skapitalizowana – wypłata jednorazowego świadczenia

Wysokość renty jest najczęściej różnicą między dochodami uzyskiwanymi przez poszkodowanego przed wypadkiem, a jego dochodami po wypadku.

Jak widać uzyskanie renty ubezpieczeniowej wcale takie proste nie jest. Jednak warto się o nią postarać składając odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Jeśli natomiast, nie jesteś pewien, czy to świadczenie będzie Ci przysługiwało lub nie wiesz, w jaki sposób możesz je otrzymać, skontaktuj się z wykwalifikowaną kancelarią odszkodowawczą. Kontakt nic nie kosztuje, a uzyskana pomoc może przynieść wymierne skutki.

  • Otrzymanie jednorazowego wsparcia finansowego w postaci skapitalizowanej renty pozwoli mu na wykonywanie innego zawodu niż dotychczas,
  • Chce kupić mieszkanie w celach zarobkowych, czyli będzie je wynajmował i w ten sposób zapewni sobie dodatkowy dochód, który pozwoli mu godnie żyć,
  • Chce założyć własną działalność gospodarczą i w tym celu potrzebuje kapitału początkowego.

Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl