Ile wynoszą kary za brak OC w 2023 roku?

Z pewnością wielu kierowców już słyszało, że w 2023 roku do góry poszły kary dla osób, które nie mają wykupionej aktualnej polisy OC. Będą one jeszcze bardziej dotkliwe, dlatego lepiej wiedzieć co nas czeka, jeżeli przeoczymy termin wykupienia nowej polisy. 
  1. Wysokość kar za brak OC od 1 stycznia 2023 roku
  2. Wysokość kar za brak OC od 1 lipca 2023 roku
  3. Czy można uniknąć kary?
  4. Bezpodstawne nałożenie kary

Wysokość kar za brak OC od 1 stycznia 2023 roku

W przypadku samochodów osobowych dwutygodniowa zwłoka w płatnościach musi wynosić podwójne wynagrodzenie minimalne. Właściciele ciężarówek zapłacą trzykrotność najniższej krajowej, natomiast osoby, które kierują pozostałymi pojazdami, mogą spodziewać się kary w wysokości jednej trzeciej minimalnej krajowej. W związku z tym wzrost minimalnej pensji jest bezpośrednią przyczyną podwyżki kar za brak OC.

Kary plasują się w następujący sposób:

- brak ważnego OC przez maksymalnie 3 dni skutkować będzie karą w wysokości 1400 złotych dla samochodów osobowych, 2090 złotych dla samochodów ciężarowych oraz 230 złotych dla motocykli i pozostałych pojazdów;

- brak ważnego OC przez 4 do 14 dni zaowocuje karą w wysokości 3490 złotych dla właścicieli samochodów osobowych, 5240 złotych dla samochodów ciężarowych oraz 580 złotych dla pozostałych pojazdów;

- brak ważnego OC przez ponad dwa tygodnie to kara w wysokości 6980 złotych dla samochodów osobowych, 10470 złotych dla ciężarówek oraz 1160 złotych dla innych pojazdów.

Wysokość kar za brak OC od 1 lipca 2023 roku

Być może niektórzy pamiętają, że w bieżącym roku płaca minimalna będzie wzrastać dwukrotnie, co oznacza, że w połowie roku musimy przygotować się na kolejną podwyżkę kar za nieopłacone OC.
Oto, jakich kar możemy spodziewać się w drugiej połowie roku:

- zwłoka w płatnościach do 3 dni to 1440 złotych dla samochodów osobowych, 2160 złotych dla ciężarówek oraz 240 złotych dla motocykli i pozostałych pojazdów.

- nieopłacenie obowiązkowego ubezpieczenia od 4 dni do dwóch tygodni skutkować będzie karą 3600 złotych dla samochodów osobowych, 5400 złotych dla ciężarówek i 600 złotych dla innych pojazdów.

- jeżeli z opłaceniem OC zwlekamy już ponad dwa tygodnie, wówczas możemy spodziewać się kary w wysokości 7200 złotych dla samochodów osobowych, 10800 złotych dla ciężarówek, a także 1200 złotych, jeżeli chodzi o inne pojazdy.

Czy można uniknąć kary?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takiej kary można uniknąć. W końcu, jak przedstawiliśmy wyżej, sumy te są dość dotkliwe i chyba nikt nie chciałby płacić takich sporych kwot za kilkudniową zwłokę w płatności. W tym przypadku nie mamy niestety dobrych wiadomości. Od kary możemy co prawda złożyć odwołanie, jednak nie zawsze są one rozpatrywane na korzyść kierowców. Jedynie w nielicznych przypadkach, w których zdołamy udowodnić swoją trudną sytuację finansową, możemy liczyć na jej zaniechanie. Na stronie UFG znajdziemy wniosek o umorzenie lub rozłożenie takiej kary na raty. Poza naszymi danymi osobowymi oraz danymi na temat pojazdu zostaniemy poproszeni w nim o wskazanie:

- opisu sytuacji materialnej lub życiowej, w jakiej się aktualnie znajdujemy;
- informacji, czy pracujemy, jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy oraz jak duży przychód miesięczny uzyskujemy;
- informacji odnośnie tego, czy nasz małżonek lub konkubent pracuje, jest zarejestrowany jako bezrobotny oraz jaki dochód otrzymuje;
- liczby dzieci (do 25 roku życia), które pozostają na naszym utrzymaniu;
- średniego dochodu na członka rodziny;
- kwotę miesięcznych zobowiązań, w tym sumę rat kredytów, alimentów, obciążeń czy kosztów leków;
- informacji na temat posiadanych nieruchomości oraz ich wielkości;
- informacji, czy aktualnie korzysta się z pomocy społecznej, renty lub innych środków z UE.

Na końcu należy jeszcze wskazać termin, kiedy spodziewamy się poprawy naszej sytuacji materialnej.

Wszystko należy oczywiście opatrzeć podpisem, a do wniosku dobrze również załączyć dokumenty, które potwierdzać będą np. nasz stan zdrowia lub sytuację materialną. Mogą to być zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, o dochodach itp.

UFG ma maksymalnie 2 miesiące na rozpatrzenie naszego wniosku.

Bezpodstawne nałożenie kary

Niestety, zdarzają się również sytuacje, w których UFG nalicza nam karę, mimo że nie ma do tego podstaw. Co robić w takim przypadku? Przede wszystkim przedstawić informację o tym, że w momencie, kiedy otrzymaliśmy karę, nasz pojazd pozostawał ubezpieczony. W tym przypadku będzie to aktualna umowa ubezpieczenia OC zawarta z naszym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy UFG nalicza nam mandat za brak ważnego OC, mimo że samochód został już sprzedany. W takich momentach należy przedstawić im umowę kupna-sprzedaży, a także dokument, który będzie potwierdzał, że w dniu dokonanej sprzedaży auto posiadało jeszcze ważną polisę.

Z UFG mamy możliwość kontaktowania się wieloma kanałami. Niezbędne dokumenty można dosłać na adres e-mail oplaty@ufg.pl lub pocztą bezpośrednio na adres: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości możemy skorzystać także z infolinii +48 22 53 96 100.

Przypominamy również, że na zapłacenie kary mamy 30 dni od daty, w której odebraliśmy takie wezwanie do zapłaty. W piśmie wskazany będzie numer rachunku bankowego, na który należy przelać wskazaną kwotę.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl