Czas na zgłoszenie szkody po wypadku samochodowym

„Wypadki chodzą po ludziach” – to stare przysłowie sprawdza się zwłaszcza w ruchu drogowym. Wypadek komunikacyjny na pewno nie jest miłym zdarzeniem. Zawsze wiąże się więc ze stresem, a także i nieprzewidzianymi wydatkami oraz w poważniejszych sytuacjach - z uszczerbkiem na zdrowiu. Ale jak to bywa poszkodowany ma również „szczęście w nieszczęściu”, czyli prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. I tutaj warto wiedzieć, jaki jest czas na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela? W niniejszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Od czego zależy czas na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie samej szkody zazwyczaj nie sprawia trudności, jednak kierowcy nie mają pełnej wiedzy, w jakim czasie mogą zgłosić szkodę z odpowiedzialności cywilnej, bo czas na zgłoszenie szkody z autocasco regulują OWU (Ogóle Warunki Ubezpieczenia), które otrzymuje się wraz z polisą. Natomiast czas na zgłoszenie szkody OC jest określony w Kodeksie Cywilnym, w artykule 442. W tym wypadku jest on identyczny jak termin przedawnienia roszczeń. Zasadniczo w większości sytuacji wynosi 3 lata. Jednak i tutaj funkcjonują ściśle określone wyjątki, które zostały opisane w Kodeksie Cywilnym.

Czas na zgłoszenie szkody, co mówi Kodek Cywilny, artykuł 442?

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Co oznacza pojęcie związane z czynem niedozwolonym i jakie są różnice między zbrodnią a występkiem. Jakie są różnice w świetle polskiego prawa?

Czyn niedozwolony został określony jako każde działanie, które wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie musi to być działanie celowe i zawinione. Czynem niedozwolonym (niezgodnym z prawem) jest na przykład sytuacja, gdy ktoś przez swoją nieuwagę lub brawurę nie zdąży wyhamować na światłach i wjedzie w tył samochodu, tym samym powodując w nim różnego rodzaju uszkodzenia.  W tedy taki kierowca popełnia czyn niedozwolony.

Zbrodnia i występek w świetle polskiego prawa są przestępstwami. Do występków kwalifikują się między innymi poważne wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani uczestnicy odnieśli obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni. Za zbrodnię można uznać spowodowanie wypadku śmiertelnego przez kierowcę będącego pod wpływem środków odurzających, alkoholu, a także celowe działanie, które takie zdarzenie wywołało.

Kiedy należy zgłosić szkodę?

Czas na zgłoszenie szkody przewidziany polskim prawem wynosi 3 lata od dnia, w którym doszło do zdarzenia lub, od momentu gdy poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody. Jeśli jednak szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym, termin ten wydłuża się do 10 lat. W przypadku zaistnienia szkody na skutek zbrodni lub występku, termin jej zgłoszenia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma tutaj też znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Warto jednak pamiętać, że im szybciej szkoda zostanie zgłoszona, tym lepiej.

Wraz z upływem czasu zbadanie jej przez ubezpieczyciela staje się coraz trudniejsze. Szkoda może tez ulec powiększeniu. Lub co gorsze – może dojść do kolejnego zdarzenia. A to ma prawo działać na niekorzyść poszkodowanego. Dlatego każdą szkodę najlepiej zgłosić w przeciągu maksymalnie 3 lat, a najlepiej od razu po wypadku.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl