Śmierć dziecka w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć dziecka
Życia ukochanej osobie nie można przywrócić nawet z pomocą pieniędzy, ale środki z odszkodowania na pewno pozwolą na godne przejście okresu żałoby. A jednym z najbardziej traumatycznych doznań jest śmierć dziecka w wypadku samochodowym. Jego rodzice bardzo często wymagają stałej opieki psychologicznej lub nawet terapii psychiatrycznej. Żałoba nie pozwala na wykonywanie w pełni obowiązków zawodowych. Rodzina nie funkcjonuje normalnie. Dlatego warto wiedzieć, jakie świadczenia można otrzymać od ubezpieczyciela za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym

Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe wypłacają zadośćuczynienie z tytułu śmierci dziecka w wysokości 25 000 zł – 30 000 zł. Ale zadośćuczynienie to nie wszystko. Pozostaje otwarta bowiem kwestia odszkodowania za poniesione straty materialne, a nawet przyznanie renty. Kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć dziecka i jakie rodzaje świadczeń można uzyskać?

Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym i zapłatę odszkodowania przysługuje rodzicom w sytuacji, gdy dziecko zmarło w wyniku zawinionego działania innej osoby, czyli sprawcy wypadku. Odszkodowanie za śmierć dziecka można uzyskać za śmiertelne wypadki komunikacyjne, potrącenia przez pojazdy lub inne zdarzenia, których skutkiem jest śmierć dziecka.

Rodzaje świadczeń przysługujących za śmierć dziecka w wypadku samochodowym:

 1. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka ma za zadanie zrekompensować całość krzywdy, jaka jest związana z nagłą i niespodziewaną śmiercią dziecka w wypadku samochodowym spowodowanym działaniem osoby trzeciej. Krzywda oznacza całość negatywnych przeżyć, jakie wywołała utrata dziecka czyli ból, cierpienie i ogół ujemnych następstw w zdrowiu i sferze psychicznej rodzica. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest świadczeniem jednorazowym.
 2. Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej – taka możliwość nie jest rzadkością. Gdy nagle odchodzi dorosłe dziecko jego rodzice mogą zostać pozbawieni opieki, którą nad nimi dziecko sprawowało. Nie mogą więc liczyć na wsparcie finansowe, pomoc w razie choroby. W tej sytuacji widoki rodzica na przyszłość są zdecydowanie gorsze. Ale złagodzić je może odszkodowanie, które jest wypłacane za pogorszenie się sytuacji życiowej. To świadczenie także ma charakter jednorazowy. Jego zadaniem jest wynagrodzenie krzywdy majątkowej, którą spowodowała śmierć dziecka.
 3. Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia. Takie świadczenie można uzyskać, gdy  rodzic opłacił z własnych środków koszty pochowku, stypy, odzieży żałobnej czy koszty nagrobka. Rodzicowi przysługuje zwrot poniesionych wyżej wymienionych kosztów od osoby, która spowodowała wypadek lub jej ubezpieczyciela. Podobnie należy się zwrot kosztów terapii psychologicznej rodzica i zakupionych leków uspokajających.
 4. Renta. Sytuacja rodzinna jest indywidualna. Nie rzadko rodziców wspierają lub nawet utrzymują dzieci, a w takim przypadku rodzic, którego dziecko wspierało finansowo, może wystąpić z roszczeniem o wypłatę renty. Śmierć dziecka w wypadku samochodowym unieważnia też obowiązek alimentacyjny względem rodzica., jakie dziecko wypełniało poprzez świadczenia finansowe czy przez sprawowanie osobistej opieki na chorym rodzicem. Tym samym rodzic pozostający w tak trudnej sytuacji, może domagać się renty od sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym. Przez te formalności musi przejść rodzina w żałobie

Jakie formalności musi przejść najbliższa rodzina, by uzyskać stosowne odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym?

Przede wszystkim, by uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku, muszą zostać spełnione określone warunki:

 • od dnia śmierci dziecka nie może upłynąć więcej niż 20 lat;
 • w toku dochodzenia ustalono, że zmarłe dziecko nie było wyłącznie winne zdarzeniu, w wyniku którego poniosło śmierć. I, że w chwili zdarzenia dziecko nie miało ukończonych 13 lat.

By otrzymać odszkodowanie należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • akt zgonu dziecka;
 • akt urodzenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie;
 • akt małżeństwa, jeżeli osoba, która ubiega się o odszkodowanie, zmieniła nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • odpis wyroku karnego skazującego sprawcę za przestępstwo, pozostające w związku ze śmiercią dziecka (np. z art. 177 § 2 kk)
 • w przypadku braku wyroku karnego, należy przedstawić inne dokumenty z postępowania karnego. Może to być postanowienie o umorzeniu śledztwa lub sygnatura akt sprawy karnej.

Komu należy się odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym?

Kodeks cywilny reguluje sprawę osób upoważnionych do otrzymania odszkodowania i  zadośćuczynienia. Świadczenia te przysługują osobom najbliższym, czyli najczęściej są to rodzice – matka i ojciec.

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku samochodowym mogą otrzymać nie tylko biologiczni rodzice.

Wypłata świadczenia również przysługuje rodzicom zastępczym, a osoba, która faktycznie sprawowała opiekę nad dzieckiem nie musi być ustanowiona jego opiekunem prawnym. Warunkiem koniecznym nie jest także wspólne zamieszkiwanie zmarłego dziecka i jego rodziców.

Sprawdź również: 

Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć matki

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Wypłata odszkodowania za śmierć teścia lub teściowej


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl