Kiedy można uzyskać odszkodowanie za śmierć brata lub siostry?

Czy za śmierć brata lub siostry w nieszczęśliwym wypadku zawsze przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty finansowej? Kwestia ta nie jest oczywista i jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać, a świadczenie finansowe można uzyskać jedynie na określonych warunkach.
  1. Świadczenia, o jakie można ubiegać się po śmierci siostry lub brata
  2. Odszkodowanie
  3. Zadośćuczynienie
  4. Renta
  5. Zwrot kosztów pogrzebu
  6. Kto może wypłacić odszkodowanie za śmierć rodzeństwa?
  7. Jak ubiegać się o odszkodowanie za śmierć rodzeństwa?

Świadczenia, o jakie można ubiegać się po śmierci siostry lub brata

Jeżeli zmarł ktoś tak bliski, jak nasza siostra czy brat, warto mieć na uwadze, że ubiegać możemy się o szereg świadczeń finansowych. Choć w żaden sposób nie zrekompensują nam one bólu po stracie bliskiej osoby, to z pewnością będą przydatne w uporaniu się z trauma i ciężkimi przeżyciami, które nam w związku z tym doskwierają.

Odszkodowanie

Jest to rekompensata finansowa wypłacana rodzeństwu zmarłego, jeżeli udowodni on, że na skutek nieszczęśliwego wypadku znacznie pogorszyła się jego sytuacja finansowa i życiowa. Niektórzy utrzymują bliskie kontakty z rodzeństwem, jednak nie są od siebie zależni finansowo i prowadzą oddzielne życia. W takim przypadku nie będziemy mieli odpowiednich podstaw, aby ubiegać się o świadczenie. Będzie ono uzasadnione wyłącznie w sytuacji, kiedy nasz brat lub siostra znacząco wspierał lub utrzymywał nas finansowo, opłacał nasze rachunki lub w inny sposób wpływał na nasze codzienne życie, a my będziemy w stanie to udowodnić.

Zadośćuczynienie

Jednorazowe świadczenie, które może zostać wypłacone po śmierci brata lub siostry, jeżeli udowodnimy, że wypadek spowodował u nas duże cierpienia psychiczne. Zadośćuczynienie przyznawane jest indywidualnie, ale zazwyczaj to świadczenie z tytułu śmierci rodzeństwa wynosi nie więcej niż kilka tysięcy złotych. W takiej sytuacji należy udowodnić, że z bratem lub siostrą utrzymywaliśmy regularne kontakty i łączyła nas głęboka więź, a śmierć sprawiła, że ciężko nam uporać się z zaistniałą sytuacją.

Renta

Jeśli nasz zmarły brat lub siostra pobierał emeryturę lub rentę to jako rodzeństwo mamy prawo do tego, aby ostatnie świadczenie zostało wypłacone właśnie nam. Będzie nam ono przysługiwać wyłącznie w momencie, kiedy zmarły nie zdążył jej pobrać przed śmiercią. W takiej sytuacji należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia. Mamy na to 12 miesięcy od momentu śmierci naszego bliskiego.

Zwrot kosztów pogrzebu

Kiedy to właśnie na nas, jako na bracie lub siostrze osoby zmarłej, spada obowiązek organizacji i opłacenia całego pogrzebu, wówczas możemy ubiegać się o rekompensatę tych kosztów. Obejmuje ona wszystkie elementy związane z całą procedurą pogrzebu w tym: koszt trumny, ubrań dla zmarłego, koszt pochówku, miejsca na cmentarzu, nagrobku itp.

Kto może wypłacić odszkodowanie za śmierć rodzeństwa?

Odszkodowanie za śmierć siostry lub brata będzie nam przysługiwać wyłącznie, jeżeli nasze zmarłe rodzeństwo w żaden sposób nie przyczyniło się do wypadku. Jeżeli było ono jego sprawcą, wówczas możemy być pewni, że nie otrzymamy tego typu świadczenia. Załóżmy jednak, że nasza siostra lub brat nie ponosili odpowiedzialności za zaistniały wypadek i nie przyczynili się do niego w żadnym stopniu. W takiej sytuacji należy wystosować odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Należy w nim zawrzeć takie kwestie, jak wysokość odszkodowania i poprzeć nasze podanie odpowiednimi argumentami, które potwierdzą, że faktycznie jesteśmy uprawnieni do jego uzyskania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za śmierć rodzeństwa?

Jak wspomnieliśmy wyżej, odszkodowanie za śmierć siostry lub brata można otrzymać jedynie po spełnieniu konkretnych warunków. Przysługuje ono tylko osobom, których stopa życiowa znacznie pogorszyła się na skutek śmierci bliskiej osoby. Nie jest to jednak oczywiste, ponieważ nie wszyscy pozostają w bliskich kontaktach ze swoim rodzeństwem lub innymi członkami rodziny. Jeżeli jednak w naszym przypadku było zupełnie inaczej, należy to w odpowiedni sposób udowodnić. Siostra lub brat na przestrzeni lat mogli nas wspierać finansowo, opłacać edukację, rachunki lub inne przedmioty. Mogli również pomagać nam w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w opiece nad dziećmi. W takim przypadku brak takiej bliskiej osoby zdecydowanie przełoży się na pogorszenie sytuacji życiowej.

Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele bardzo często bagatelizują wnioski o odszkodowanie z powodu śmierci brata lub siostry. Z reguły uznaje się, że dorosłe rodzeństwo nie pozostaje ze sobą w aż tak dużych zażyłościach, aby mogło realnie oddziaływać na jakość swojego życia. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że należy bardzo starannie uargumentować sytuację, jaka panowała między nami a naszą siostrą lub bratem. Istnieje również bardzo duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną. Wówczas musimy przygotować się do napisania i uargumentowania odmowy od tej decyzji. Do wniosku warto załączyć dowody, które potwierdzać będą wspólne mieszkanie, zaświadczenie o dochodach zmarłego brata lub siostry, zeznania osób, które mogą poświadczyć o naszych relacjach z rodzeństwem. Przydatna może również okazać się dokumentacja medyczna, jeżeli nasze rodzeństwo przed śmiercią było leczone i hospitalizowane.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl