Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za wypadek. Kto może pomóc?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
Podobno wypadki chodzą po ludziach. Każdego z nas może spotkać ta nieprzyjemna sytuacja. I choć wydawać by się mogło, że skutki powinna złagodzić odpowiednia polisa, to nie zawsze wypłacone odszkodowanie jest adekwatne do rozmiaru poniesionych strat. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za wypadek jest w ogóle możliwe?

Czy wiesz, że 7 na 10 wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań jest zaniżonych?

Statystyki są naprawdę alarmujące i chociaż mało optymistyczne dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach, to w zasięgu Twojej ręki jest odpowiednie rozwiązanie w postaci skutecznego odwołania od decyzji ubezpieczyciela. A jak możesz z niego skorzystać, dowiesz się z naszego artykułu.

Kiedy można się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przysługuje każdemu poszkodowanemu. Odwołać się możesz, jeśli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania lub nie satysfakcjonuje Cię wysokość przyznanego świadczenia. Pamiętaj, że podjęcie takiej decyzji masz sporo czasu.

Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie przedawnia się dopiero po 3 latach. Ale jak zwykle to bywa i od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział dwa wyjątki działające na korzyść poszkodowanego.

  • Pierwszy z nich odnosi się do sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego. W tym wypadku roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu również po 3 latach, ale z pewnym zastrzeżeniem. Okres trzech lat liczy się od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się lub mogła się dowiedzieć o szkodzie i jej sprawcy, czyli o osobie, która jest zobowiązana do naprawienia wyrządzonej szkody. Jednak na podstawie art. 442 § 1 kodeksu cywilnego sprawca lub szkoda powinni zostać ujawnieni w terminie nie dłuższym niż 10 lat od dnia wyrządzenia szkody.
  • Drugi przypadek dotyczy szkody, która jest skutkiem przestępstwa. Do jej przedawnienia dochodzi dopiero po 20 latach – tę sprawę reguluje art. 442 § 2 kodeksu cywilnego. Termin przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

Choć czasu na sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela masz naprawdę wystarczająco, to nie warto czekać do końca terminu przedawnienia sprawy. Powodów jest kilka. Upływający czas zaciera w pamięci szczegóły zdarzenia, a te mogą być istotne dla ubezpieczyciela.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma standardowo 30 dni, chyba że szkoda jest wyjątkowo skomplikowana - wtedy 60 dni na rozpatrzenie złożonego odwołania. A to w konsekwencji przekłada się na czas wypłaty środków.

Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy twojego odwołania pozytywnie, droga do uzyskania odszkodowania nadal pozostaje otwarta. Możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, mediacji lub sądu polubownego. A na koniec masz prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. Droga przez mękę? Niekoniecznie, jeśli skorzysta się z usług wykwalifikowanej kancelarii odszkodowawczej.

Co można zyskać na odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym określa, w jaki sposób należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Osoby poszkodowane mogą wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Masz trzy możliwości:

  • ustnie – wystarczy, że skontaktujesz się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela (opiekunem szkody który zajmuje się Twoją sprawą) lub złożyć odwołanie do protokołu w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • drogą elektroniczną – tu jest jeden warunek. Ubezpieczyciel powinien umożliwić taką formę kontaktu podając ją np. na swojej decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania.
  • pisemnie – możesz to zrobić osobiście w wybranym oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego lub przy pomocy poczty. W tym wypadku pamiętaj o liście poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Co możesz zyskać składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z naszą pomocą? Przede wszystkim pomoc kancelarii jest bezpłatna. Pobieramy prowizję dopiero po pozytywnym zakończeniu sprawy - jeśli uzyskamy odszkodowanie na rzecz Twojej osoby, wówczas dopiero następuje rozliczenie z nami, w innym przypadku nie ponosisz kosztów za nasze działania. Przede wszystkim zyskujesz opiekę, spokój i fachową pomoc.

Każde odwołanie (reklamacja), które złożyła osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń.

W większości przypadków towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają dopłatę do odszkodowania, która waha się od kilkuset złotych do nawet wielotysięcznych zadośćuczynień, a pieniądze wpływają na Twoje konto w ciągu kilku dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu

W przypadku uszczerbku na zdrowiu, uzyskanie zadowalającego odszkodowania, nie jest tak proste jak w przypadku uszkodzonego podczas kolizji auta czy zalanego mieszkania. Jeden problem leży w braku konkretnych regulacji prawnych, które wskazywałyby kwotę, jaką ubezpieczyciel powinien przyznać za poniesiony dany uszczerbek na zdrowiu. Ocena wysokości odszkodowania jest wyzwaniem.

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu powinno wskazać na sytuację indywidualną, czyli jak doznany uszczerbek wpłynął na codzienne życie poszkodowanego? Jest wiele czynników które składa się na sumę odszkodowania:

  • uszczerbek na zdrowiu,
  • prywatne wizyty u lekarza-specjalisty,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych,
  • leki,
  • opieka osoby trzeciej.

Każdy argument musi być poparty odpowiednimi dokumentami, zaświadczeniami i skierowaniami medycznymi.

Pamiętaj, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela powinno uwzględniać poniesiony rozmiar cierpień, a nie tyko procent uszczerbku na zdrowiu z tabelki ubezpieczyciela. Jeśli nie wiesz, jak napisać takie odwołanie, skorzystaj z pomocy fachowców.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl