Odszkodowanie za wypadek samochodowy – przedawnienie

przedawnienie odszkodowania
Poszkodowanym najczęściej wydaje się, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie jest ograniczona w czasie. Jest to bardzo mylne przekonanie. Przedawnienie bowiem istnieje naprawdę. Warto więc wiedzieć, ile czasu przysługuje na zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody, która jest wynikiem wypadku lub kolizji drogowej? Odszkodowanie za wypadek samochodowy przedawnienie – kiedy?

Czym jest przedawnienie roszczeń?

By wiedzieć, kiedy odszkodowanie za wypadek samochodowy przedawnienie będzie skuteczne dla ubezpieczyciela nawet przed sądem, należy poznać definicję samego przedawnienia. Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawną. Dzięki niej, po upływie określonego w ustawie czasu, dłużnik ma prawo uchylić się od zaspokojenia roszczeń osobie poszkodowanej (wierzycielowi). Oznacza to, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma ściśle określony czas na zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczeń odszkodowawczych. Gdy upływie ten termin, który jest wskazany w ustawie, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia OC reguluje art. 819 §1 Kodeksu Cywilnego. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem lat 3. Ale, jak wiadomo, niemal od każdego podstawowego przepisu są wyjątki. Przedstawia je §3 wspomnianego przepisu. Dotyczą roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w sytuacji odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Tutaj więc będzie miał zastosowanie art. 442 Kodeksu Cywilnego, czyli:

§ 1. „Roszczenie o naprawienie szkody, która została wyrządzona czynem niedozwolonym, ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.

Zasadniczy termin przedawnienia to 3 lata. Natomiast czas ten zostaje wydłużony do 20 lat w przypadku, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa. W odniesieniu do szkód komunikacyjnych jest to sytuacja, w której jej uczestnik doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć.

Kiedy występuje odszkodowanie za wypadek samochodowy przedawnienie?

Nie każde zdarzenie drogowe jest wypadkiem. Wypadek samochodowy to sytuacja, w której poszkodowany uczestnik doznaje uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć. Warto wiedzieć, że termin przedawnienia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 lat.

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej, która zmarła na skutek odniesionych obrażeń w wypadku, następuje z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa.

W tym okresie osoby najbliższe mogą ubiegać się o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W przypadku kolizji drogowej, czyli zdarzenia, gdzie żaden z uczestników nie ucierpiał i nie poniósł śmierci, poszkodowany może starać się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w ciągu 3 lat.

Jak liczyć terminy przedawnienia?

Art. 442 §1 Kodeksu Cywilnego mówi, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu OC zaczyna się od momentu, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a także sprawcy, który jest zobowiązanej do jej naprawienia. W praktyce bywa tak, że sprawca wypadku nie jest znany od razu. W tej sytuacji przedawnienie roszczenia zaczyna się od chwili, w której sprawca został zidentyfikowany, a szkodę należy zgłosić w ciągu 10 lat od dnia zdarzenia. To zastrzeżenie stosuje się do szkód rzeczowych w mieniu np. uszkodzenie pojazdu.

W przypadku szkody osobowej, termin przedawnienia nie upłynie wcześniej niż 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie, która powinna ją naprawić.

W przypadku poszkodowanej osoby małoletniej zgodnie z 442 §4 Kodeksu Cywilnego, przedawnienie roszczeń nie ma miejsca wcześniej niż przed upływem 2 lat od uzyskania pełnoletniości. W przypadku, gdy roszczenia są wynikiem przestępstwa (uszczerbek na zdrowiu, śmierć osoby bliskiej) termin przedawnienia – 20 lat – liczy się od dnia wypadku.

Czy można zmienić bieg przedawnienia?

Odszkodowanie za wypadek przedawnienie – czy jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia? Jednym ze sposobów jest podjęcie założenie sprawy w sądzie, czyli skierowanie pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Bieg przedawnienia roszczenia przerywa także zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej. W tym wypadku termin zaczyna biec od nowa od chwili otrzymania pisemnej decyzji od ubezpieczyciela.

Aby odszkodowanie za wypadek samochodowy przedawnienie nie przeszkodziło w uzyskaniu stosownej rekompensaty za poniesioną szkodę, osoba poszkodowana powinna mieć na uwadze wskazane terminy przedawnienia roszczeń. Gdy te terminy upłyną, ubezpieczyciel może skutecznie uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Dlatego też nie powinno się zwlekać ze zgłoszeniem szkody.

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób dochodzić odszkodowania albo masz wątpliwości, czy Twoja sprawa nie uległa przedawnieniu, skontaktuj się z nami. Chętnie wyjaśnimy Twoją sytuację i pomożemy rozwiązać problem.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl