Kim jest Rzecznik Finansowy i kiedy warto się z nim kontaktować?

Spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi zdarzają się bardzo często. Czasami nie wiemy, jak możemy wyegzekwować wyższą kwotę odszkodowania, która powinna nam przysługiwać. Właśnie w tego typu sytuacjach może przyjść nam z pomocą Rzecznik Finansowy i zainterweniować w naszej sprawie.
 1. W jakich sytuacjach warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego?
 2. Rzecznik Finansowy – skarga
 3. Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?
 4. W jaki sposób Rzecznik Finansowy ustala warunki z ubezpieczycielem?

W jakich sytuacjach warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy jest specjalną instytucją powołaną w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Oznacza to, że jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z różnego rodzaju kredytami, funduszami czy sprawami bankowymi możemy zgłosić się właśnie bezpośrednio do ekspertów Biura Rzecznika Finansowego

Jego pomoc może okazać się także niezbędna, jeżeli nie możemy dojść do porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Bardzo duża ilość zgłoszeń trafia do Rzecznika Finansowego właśnie w związku z tego typu kwestiami. Oznacza to, że jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło odszkodowanie i nie zgadza się na wypłatę większej kwoty, wówczas zaczerpnięcie pomocy w tej instytucji może okazać się dla nas strzałem w dziesiątkę.

Rzecznik Finansowy – skarga

Kiedy chcemy złożyć skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego, warto pamiętać o zastosowaniu się do pewnych procedur i mieć na uwadze, że nie na każdym etapie możemy to zrobić. W każdym przypadku zawsze pierwszym krokiem będzie wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wówczas musimy przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu odpowiednie argumenty i dowody na to, że powinna nam przysługiwać zdecydowanie wyższa kwota odszkodowania. Dopiero w momencie, kiedy ubezpieczyciel odrzuci nasz wniosek, możemy udać się po pomoc właśnie do Rzecznika Finansowego. Na jego stronie internetowej sprawdzimy, na które zakłady ubezpieczeń wpływa najwięcej skarg. Taka lista publikowana jest w sprawozdaniu rocznym.

Wzór wniosku także możemy pobrać bezpośrednio ze strony internetowej. Musi on zawierać takie niezbędne elementy jak:

 • Podstawowe dane: nasze imię i nazwisko, adres korespondencyjny;
 • Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, numer szkody;
 • Dokładne pisemne uzasadnienie, dlaczego zdecydowaliśmy się na złożenie wniosku. Musimy w nim zawrzeć takie informacje jak chronologiczny opis zdarzeń, jakie zastrzeżenia mamy w stosunku do ubezpieczyciela i w jaki sposób podważamy słuszność jego decyzji.
 • Załączniki: reklamacja, którą wystosowaliśmy do towarzystwa ubezpieczeniowego i odpowiedź na nią. Jeżeli natomiast działamy w czyimś imieniu, niezbędne będzie również załączenie pełnomocnictwa.

Poprawnie sporządzony i wysłany wniosek będzie rozpatrywany przez Rzecznika Finansowego. Warto wiedzieć, że w ciągu dwóch miesięcy wyśle on swoje wystąpienie do ubezpieczyciela. Kopię takiego pisma również otrzymamy korespondencyjnie lub mailowo w zależności od tego, jaką drogę komunikacji wybraliśmy.

Warto wiedzieć, że sprawy, w których interweniuje Rzecznik Finansowy, mogą trwać miesiącami, w niektórych przypadkach mogą ciągnąć się nawet przez rok.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy i możemy złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego, wówczas musimy wystosować odpowiednie pismo. Możemy zrobić to na cztery sposoby:

 • Złożyć wniosek osobiście w siedzibie. Znajduje się ona w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47A. Możemy to zrobić w poniedziałki, środy i piątki – w godz. 10:00-16:00;
 • Wysłać wypełniony i podpisany wniosek drogą pocztową na wskazany powyżej adres;
 • Wysłać wniosek pocztą elektroniczną na adres biuro@rf.gov.pl. Co ważne, musimy pamiętać o złożeniu naszego podpisu pod wypełnionymi dokumentami. Możemy zatem wypełnić je ręcznie, a następnie zeskanować. Drugą opcją jest złożenie podpisu za pomocą podpisu elektronicznego;
 • Przesłać wniosek za pośrednictwem ePUAP.

W jaki sposób Rzecznik Finansowy ustala warunki z ubezpieczycielem?

Mamy wybór, czy do Rzecznika Finansowego złożymy wniosek o postępowanie polubowne, czy interwencyjne. Obie te metody zdecydowanie się od siebie różnią, dlatego na samym początku musimy przemyśleć, co tak naprawdę chcielibyśmy uzyskać.

Postępowanie polubowne zakłada, że chcielibyśmy z pomocą Rzecznika Finansowego dogadać się z ubezpieczycielem i zawrzeć z nim ugodę. W takim rozwiązaniu obie strony są bezstronne, a rzecznik negocjuje dla nas warunki porozumienia. Decydując się na ten rodzaj postępowania, musimy jednak brać pod uwagę, że musimy być zdecydowanie bardziej elastyczni i gotowi do wypracowania wspólnego rozwiązania, który będzie wszystkich satysfakcjonował.

Kiedy mowa o postępowaniu interwencyjnym, wówczas Rzecznik Finansowy staje w stu procentach po naszej stronie i dąży do tego, aby ubezpieczyciel zrealizował wszystkie nasze roszczenia, które uwzględniliśmy we wniosku. Ubezpieczyciel może zgodzić się na interwencję Rzecznika Finansowego i postawione przez niego warunki, jak również może całkowicie je odrzucić. W przypadku tego drugiego scenariusza warto rozważyć wejście na drogę sądową.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl