Czy za każdy uraz ciała w wypadku samochodowym należy się odszkodowanie?

Wystarczy chwila nieuwagi. Może to być również i zwykły pech czy nieostrożność innego kierującego. Wypadki chodzą po ludziach. Na polskich drogach każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków samochodowych. Ginie w tych zdarzeniach około 3000 osób. Reszta poszkodowanych odnosi większe lub mniejsze urazy. Za uraz ciała w wypadku samochodowym należy się odszkodowanie z OC sprawcy, ale czy są przypadki, gdy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty tego świadczenia?

Szkoda osobowa, która jest likwidowana i wypłacana z polisy OC sprawcy (odpowiedzialność cywilna), stanowi konsekwencję nieszczęśliwego wypadku. Swym zakresem obejmuje fizyczny uszczerbek na ciele oraz urazy psychiczne, jakie powstały u poszkodowanego na skutek przeżytej traumy. Do najczęstszych fizycznych urazów ciała w wypadkach samochodowych należą:

 • zranienia głowy,
 • złamania kończyn,
 • urazy kręgosłupa (np. whiplash),
 • stłuczenia i złamania żeber.

Za jaki uraz ciała w wypadku samochodowym nie należy się odszkodowanie? Czy w ogóle jest taka możliwość?

Uraz ciała w wypadku samochodowym, za który NALEŻY SIĘ odszkodowanie

Zgodnie z obowiązującym prawem, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny każdej osobie, która została poszkodowana w tym wypadku, oprócz jego sprawcy. A, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego, odszkodowanie otrzymują jego najbliżsi. Odszkodowanie przysługuje więc każdemu, kto został poszkodowany w danym wypadku:

 • kierowcy nie będącemu sprawcą,
 • pasażerom, w tym pasażerom sprawcy,
 • potrąconym pieszym,
 • potrąconym rowerzystom.

Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Podobnie jest, gdy nie miał ważnego ubezpieczenia OC. W takich wypadkach świadczenie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Należy wiedzieć, że w wyniku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju psychicznego, osoba, która została poszkodowana w wypadku, w oparciu o konkretne i obowiązujące przepisy prawne, o których mówi art. 444 Kodeksu cywilnego, może domagać się zwrotu poniesionych kosztów za:

 1. Leczenie i rehabilitację
  Koszty leczenia i rehabilitacji pokrywa odszkodowanie z OC sprawcy. A poszkodowani mają prawo do wyboru placówki medycznej, w której odbędą rekonwalescencję. Ubezpieczyciel nie może zakwestionować leczenia w prywatnej placówce medycznej, chyba, że udowodni, iż było ono niecelowe.
 2. Utracone korzyści lub rentę
  Czas leczenia i rehabilitacji może być na tyle długi, że poszkodowany przez kilka kolejnych tygodni czy nawet miesięcy nie wróci do pracy. Z OC sprawcy należy mu się zwrot utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby do wypadku nie doszło. A, jeżeli uraz ciała w wypadku samochodowym nie pozwala kontynuować poszkodowanemu kariery zawodowej, ma on prawo do renty (tymczasowej lub stałej). Renta może być wypłacana co miesiąc lub jednorazowo.
 3. Ból i cierpienie
  O zadośćuczynienie z OC sprawcy za krzywdę oraz cierpienie psychiczne mogą występować osoby bezpośrednio poszkodowane w wypadku drogowym oraz ich bliscy (w przypadku śmierci poszkodowanego). W tym też wypadku osoba poszkodowana staje się „rzeczoznawcą”, który w swojej sprawie samodzielnie ocenia ból i cierpienie, jakie jest związane z uszczerbkiem na zdrowiu lub rozstrojem psychicznym.

By jednak uzyskać pełne odszkodowanie, należy natychmiast po wypadku szukać pomocy medycznej. Jest to ważne ze względu na zdrowie, ale również od strony prawnej. Pamiętaj też, że objawy obrażeń bardzo często pojawiają się kilka dni lub nawet tygodni później od momentu zdarzenia. Bez odpowiedniej dokumentacji medycznej, mogą zostać potraktowane jako bez związku z wypadkiem drogowym. Ponadto każdy uraz należy odpowiednio udokumentować. Tylko za taki uraz ciała w wypadku samochodowym należy się odszkodowanie.

Uraz ciała w wypadku samochodowym, za który NIE NALEŻY SIĘ odszkodowanie

Czy jest uraz ciała w wypadku samochodowym, za który możesz nie otrzymać odszkodowania? To ten, który nie jest bezpośrednio wynikiem konkretnego zdarzenia czyli wypadku. Poza tym firmy ubezpieczeniowe wychodzą z założenia, że jeśli poszkodowany nie zwróci się o pomoc medyczną zaraz po wypadku, to tak naprawdę uraz nie był związany ze zdarzeniem, a to skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Dlatego tak bardzo jest istotna odpowiednia dokumentacja medyczna i zgłoszenie faktu ulegnięcia wypadkowi lekarzowi. To jedyny, żelazny dowód na poparcie swoje wersji zdarzeń. Bo może się ona znacznie różnić od zeznań innego kierowcy – sprawcy lub świadka wypadku.

Pamiętaj, że szkody osobowe są nagminnie kwestionowane przez wszystkich ubezpieczycieli. Agent ubezpieczeniowy, prawnicy firmy ubezpieczeniowej, jak również lekarz, który występuje w komisji lekarskiej powypadkowej robią zazwyczaj wszystko, co tylko jest możliwe, by towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciło poszkodowanemu należnego odszkodowania lub zdecydowanie zmniejszyło zakres swojej odpowiedzialności. Bez skrupułów więc odmawia się wypłaty odszkodowania i uniemożliwia mu niezbędne leczenie powypadkowe. A tak naprawdę, odszkodowanie za uraz ciała w wypadku z polisy OC nie przysługuje tylko i wyłącznie jego sprawcy.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl