Dowiedz się, jak skonstruować opis zdarzenia po kolizji drogowej

Opis zdarzenia kolizji drogowej to dokument, który musimy przygotować, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Jest to niezwykle ważny element, ponieważ poprawnie sporządzone pismo przyspieszy cały proces i pomoże ubezpieczycielom zweryfikować, kto zawinił w związku z kolizją.

Opis kolizji drogowej dla ubezpieczyciela – przykład

Dane personalne uczestników kolizji

Błędy w opisie kolizji drogowej dla ubezpieczyciela pojawiają się niezwykle często. Co gorsza, mogą one zaważyć na szybkości w otrzymaniu odszkodowania, a nawet na jego wypłaceniu w ogóle. Dlatego tak ważne jest, abyśmy przy sporządzaniu opisu zdarzenia nie pominęli żadnych informacji. Możemy w tym przypadku skorzystać z gotowych, dostępnych w internecie wzorów. To, co jest najważniejsze i co musimy zawrzeć na samym wstępie takiego opisu, to oczywiście dane personalne wszystkich uczestników zdarzenia. Mowa tutaj o takich informacjach, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer kontaktowy. Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy doszło do kolizji drogowej, każda ze stron zobowiązana jest podać swoje dane, w tym właśnie numer PESEL. Jeżeli druga strona będzie się wzbraniała lub kategorycznie odmówi nam udzielenia informacji tego typu, wówczas niezbędne będzie wezwanie na miejsce funkcjonariuszy, którzy ustalą tożsamość.

Informacje o pojazdach uczestniczących w kolizji

Jeżeli mamy już zawarte wszystkie dane personalne, możemy przejść do uzupełnienia informacji na temat pojazdów, które brały udział w zdarzeniu. W tym przypadku w dokumencie zawrzeć musimy: markę oraz model samochodu, jego rok produkcji, numer rejestracyjny, a także numer VIN. Wszelkie informacje na temat stanu technicznego samochodu, które rzuciły nam się w oczy, również mogą okazać się pomocne przy ustalaniu przebiegu zdarzenia. Stan techniczny pojazdu ma bowiem naprawdę duże znaczenie i może bezpośrednio przyczynić się do wystąpienia danego zdarzenia na drodze.

Czas i miejsce zdarzenia

Przy sporządzaniu opisu zdarzenia kolizji musimy oczywiście wskazać, gdzie dokładnie miała ona miejsce. W tym przypadku powinniśmy podać dokładną ulicę oraz jej przybliżony numer. Możemy skorzystać z pomocy nawigacji, dzięki której ustalimy nasze dokładne położenie. Jeżeli kolizja miał miejsce w terenie niezabudowanym, wówczas należy podać numer drogi. Można również pokrótce opisać, w jaki sposób wyglądała okolica, uwzględnić znaki szczególne lub charakterystyczne elementy przestrzeni. Równie ważne jest wskazanie daty i godziny, ponieważ dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł sprawdzić, jaki mniej więcej panował wtedy ruch lub też pobrać ewentualne nagrania z monitoringu.

Okoliczności wystąpienia kolizji

Jest to najważniejszy element, gdzie powinniśmy zawrzeć wszystkie kwestie, które według nas przyczynić się mogły do powstania kolizji. W okolicznościach opisujemy na przykład stan drogi, jeżeli odbiegał on od normy, jak również elementy, które w danym momencie się na tej drodze znajdowały. Bardzo istotna w tym kontekście jest również pogoda, ponieważ ona niejednokrotnie przyczynia się do pogorszenia warunków na jezdni, jak również widoczności. Ważne jest także zawarcie informacji, w którą stronę jechaliśmy, a także skąd nadjeżdżał sprawca kolizji. Warto opisać, z jaką mniej więcej prędkością każdy z pojazdów się poruszał. Jeżeli sprawca jechał w sposób odbiegający od normy lub budzący niepokój – to również jest bardzo ważna informacja dla ubezpieczyciela. Należy zawrzeć wszelkie dane o tym, w jaki sposób sprawca się poruszał, mógł jechać bardzo nieostrożnie, ze znacznie przekroczoną prędkością czy też wykonywać niebezpieczne manewry. Warto również odtworzyć w pamięci wszelkie detale, co do tego, czy samochód miał włączone światła, stosował się do przepisów, włączył kierunkowskaz itp. Musimy podejść do tej kwestii bardzo szczegółowo, ponieważ zaważyć może ona w szczególności na wypłacie oraz wielkości naszego odszkodowania. Do tak sporządzonego opisu najlepiej załączyć również zrobione na miejscu zdjęcia.

Nie popełniaj tych błędów przy opisie zdarzenia

Choć sporządzenie opisu zdarzenia może wydawać nam się stosunkowo proste – w końcu to tylko spisanie danych osobowych, danych pojazdu i okoliczności – to jednak warto poświęcić na jego przygotowanie dłuższą chwilę. Istnieją bowiem często popełniane błędy, które zaważyć mogą na wysokości odszkodowania bądź opóźnieniu jego wypłaty. Pierwszy i najczęstszy z nich to zbyt ogólny opis, który nie uwzględnia stosunkowo ważnych czynników. Oznacza to, że wiele osób bardzo często nie wskazuje dokładnej godziny zdarzenia lub nie opisuje warunków pogodowych, jakie miały wtedy miejsce. Dużo osób ogranicza się również do prostych podstawowych informacji, nie wchodząc w szczegóły, np. odnośnie kierunku jazdy czy sposobu poruszania się sprawcy kolizji. Niezwykle ważna jest również dokumentacja zdjęciowa. W ferworze emocji czasami umyka nam, że jest to naprawdę istotny element. Ostatecznie należy również pamiętać o jednej z ważniejszych rzeczy, czyli podpisaniu sporządzonego przez nas opisu kolizji drogowej dla ubezpieczyciela.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl