Ile czeka się na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Żeby otrzymać rekompensatę za szkodę, należy zgłosić ją do zakładu ubezpieczeń. Od tego momentu rozpoczyna się proces likwidacji. Teraz rodzi się pytanie, kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku pojawi się na moim koncie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, które powinien posiadać każdy kierowca danego pojazdu, obejmuje nie tylko tradycyjne wypadki drogowe. Ochroną objęte są także szkody, do których doszło podczas wsiadania do auta, jak również wysiadania z niego oraz przy załadunku i rozładunku pojazdu. Polisa chroni także podczas postoju, garażowania i zatrzymania auta. By otrzymać rekompensatę za szkodę, należy zgłosić ją do zakładu ubezpieczeń. Od tego momentu rozpoczyna się proces likwidacji. Teraz rodzi się pytanie, kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku pojawi się na moim koncie?

Kto może liczyć na wypłatę odszkodowania powypadkowego?

Na początek odpowiedzmy na pytanie: kiedy przysługuje odszkodowanie powypadkowe, a potem wyjaśnimy, kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku powinna znaleźć się w posiadaniu konkretnej osoby? Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami prawnymi, odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy właściciel lub użytkownik danego pojazdu jest zobowiązany do pokrycia strat w wyniku szkody wyrządzonej osobie lub osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu. Następstwem szkody może być:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata lub zniszczenie mienia osoby lub osób trzecich.

Odszkodowanie należy się również za szkody powstałe podczas:

 • wsiadania do pojazdu mechanicznego lub wysiadania z niego;
 • bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu mechanicznego;
 • zatrzymania lub postoju pojazdu mechanicznego.

Prawo do odszkodowania z OC sprawcy mają wszystkie osoby poszkodowane, które uczestniczyły w tragicznym wydarzeniu. Rekompensata należy się:

 • poszkodowanemu kierowcy i podróżującym z nim pasażerom,
 • potrąconemu pieszemu,
 • rowerzyście czy motocykliście, który brał udział w wypadku;
 • pasażerom, którzy podróżowali ze sprawcę wypadku,
 • najbliższym osoby (rodzina i osoby związane z ofiarą, które są w stanie ten związek wykazać np. konkubenci), która w wyniku wypadku poniosła śmierć.

Z ubezpieczenia OC sprawcy towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie za szkody rzeczowe i osobowe.

Odszkodowanie za szkody rzeczowe wypłacane jest wtedy, gdy w wyniku danego zdarzenia doszło do uszkodzenia rzeczy. Może to być np. samochód lub rower, telefon, laptop, tablet, zegarek itp.

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela pokrywa koszty naprawy uszkodzeń. Właściciel uszkodzonego auta ma prawo domagać się także świadczenia za utratę jego wartości handlowej. Auto powypadkowe jest bowiem mniej warte niż samochód, który w kolizji nigdy nie brał udziału. Ubezpieczyciel może stwierdzić szkody całkowitej, gdy naprawa pojazdu nie będzie opłacalna. Wtedy wypłaci różnicę pomiędzy wartością samochodu sprzed kolizji, a wartością wraku.

Odszkodowanie za szkody osobowe, które są rozumiane jako uszczerbek na zdrowiu, obejmują zwrot kosztów m.in. leczenia, pobytu w szpitalu czy rehabilitacji. Dodatkowo poszkodowany może domagać się zwrotu dochodów utraconych w wyniku wypadku, wypłaty renty na zwiększone potrzeby czy zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz cierpienie fizyczne i psychiczne. Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dochodzi do śmierci poszkodowanego, określone świadczenia odszkodowawcze należą się jego najbliższym. Jest to zadośćuczynienie za stratę, zwrot kosztów pogrzebu czy odszkodowanie w związku z pogorszeniem się ich sytuacji życiowej.

Kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku trafi na konto poszkodowanej osoby?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Aby otrzymać odszkodowanie powypadkowe, szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Zakład ubezpieczeń skontaktuje się w ciągu kilku dni w sprawie likwidacji szkody. Przy szkodach rzeczowych poszkodowany wybiera metodę kosztorysową lub warsztatową. W pierwszym przypadku Likwidator oszacuje wartość szkody i poszkodowany otrzyma kosztorys, na podstawie którego otrzyma środki finansowe. W drugiej sytuacji poszkodowany nie otrzymuje żadnych środków. Na podstawie  udzielonego pełnomocnictwa dostanie je jeden z warsztatów mechanicznych, który samochód naprawi.

Kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku wpłynie na moje konto?

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC termin likwidacji szkody określa art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w kwocie bezspornej do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ale są wyjątki.

Jakie?

Jeżeli od dnia zgłoszenia szkody, w terminie 30 dni nie było możliwe ustalenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ubezpieczyciel wypłaci środki finansowe w terminie do 14 dni, które liczy się od dnia ustalenia okoliczności, ale nie później niż po 90 dniach od zgłoszenia szkody. Wyjątkiem jest tutaj wynik postępowania cywilnego lub karnego. Dopiero po procesie sądowym, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. O wszystkim jednak zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek informować poszkodowanego i podać  przypuszczalny termin wydania decyzji odnośnie, kiedy wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku nastąpi. Pamiętaj też, że pierwsza decyzja określa kwotę bezsporną odszkodowania, od której zawsze można się odwołać i żądać dopłaty.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl