Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

Śmierć w wypadku samochodowym jest tragedią i szokiem. U najbliższych wywołuje olbrzymie poczucie straty i często wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialno-bytowej. Warto więc zawalczyć o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Odpowiednia wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym zapewni godną żałobę, możliwość dostosowania się do zmiany warunków i zabezpieczy byt żyjących członków rodziny. Jakie kwoty odszkodowań wypłacają ubezpieczyciele?

By otrzymać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej musisz spełnić kilka warunków. Z naszego poradnika dowiesz się, co należy, a czego nie należy robić i o jaką wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym możesz zawalczyć.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy wypadku śmiertelnego jest jednorazowym świadczeniem. Celem tej pomocy jest pokrycie start materialnych, jakie wpłynęły na pogorszenie przede wszystkim sytuacji materialno-bytowej i życiowej bliskich zmarłego.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym wyrównuje również brak możliwości polepszenia w inny sposób sytuacji materialnej żyjących bliskich. Odszkodowanie nie obejmuje natomiast zadośćuczynienia za ból, krzywdę czy poczucie osamotnienia ani kosztów pogrzebu czy renty. Dlatego tak ważna jest przyznana odpowiednia wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. A ona zależy również od podjętych kroków natychmiast po wypadku, w którym zginęła bliska nam osoba.

 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Kiedy mamy do czynienia z zaniżonym kosztem z OC sprawcy? >>>

 

Czynności te się różnią w zależności od okoliczności tragedii i zależą od tego, czy poszkodowani byli uczestnikami wypadku, czy też nie.

 • Gdy jesteś uczestnikiem wypadku śmiertelnego – zadbaj o własne zdrowie i bezpieczeństwo: wezwij karetkę pogotowia. Jeśli stan zdrowia jest w miarę okoliczności dobry, zapisz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy i zadzwoń po policję. Do policji należy zebranie materiału dowodowego.
 • Gdy nie jesteś uczestnikiem wypadku śmiertelnego, w którym zginęła bliska Ci osoba – musisz przede wszystkim pozyskać akt zgonu zmarłego, gdyż stanowić on będzie podstawę do wypłaty odszkodowania.

W obydwu sytuacjach zacznij gromadzić dowody, które udokumentują poniesione przez Ciebie i możliwe koszty, jakie są związane z pogorszeniem się Twojej sytuacji materialnej po śmierci bliskiej osoby. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić, skontaktuj się z wykwalifikowaną kancelarią odszkodowawczą, która przejmie na siebie formalności.

Wiedz, że nie tylko małżonkowie osób zmarłych w wypadkach mogą ubiegać się o odszkodowanie. Stopień pokrewieństwa ze zmarłym nie jest najważniejszym kryterium, by otrzymać to świadczenie. Ważna jest zależność i zażyłość w relacji oraz sytuacja rodzinna niektórych krewnych.

Odszkodowanie przysługuje małżonce lub małżonkowi osoby zmarłej, konkubentom, rodzicom, a także macosze i ojczymowi, dziadkom i wnukom oraz dzieciom biologicznym, adoptowanym i pozostającym pod opieką zmarłego), a także jego niepełnoletniemu rodzeństwu biologicznemu i niebiologicznemu.

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje, gdy:

 • poszkodowany zmarł w trakcie wypadku lub tuż przed przewiezieniem go do szpitala;
 • poszkodowany zmarł po pewnym czasie od zdarzenia, ale wypadek był główną przyczyną śmierci;
 • zmarły był pieszym, rowerzystą, motorowerzystą, kierowcą lub pasażerem samochodu;
 • zmarły przyczynił się do wypadku w niewielkim stopniu.

Odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy wypadku śmiertelnego. Gdy jednak sprawca pozostaje nieustalony lub nie ma polisy OC – wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym płaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ile masz czasu na rozpoczęcie drogi odszkodowawczej z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. Gdy wypadek był przestępstwem jest to 20 lat. W normalnym trybie postępowania odszkodowanie otrzymasz do 30 dni od złożenia wniosku. W sytuacji, gdy trwa postępowanie o ustalenie sprawstwa wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe ma kolejne 2 tygodnie od daty ustalenia sprawcy.

 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Uszczerbek na zdrowiu w wypadku samochodowym. Kiedy możemy o nim mówić i jak skutecznie walczyć o odszkodowanie? >>>

Co zrobić, by otrzymać odszkodowanie za wypadek śmiertelny? Musisz przede wszystkim:

 • obliczyć wartość poniesionych strat;
 • wypełnić i złożyć wniosek o odszkodowanie;
 • zgromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające doznane straty materialne;
 • ustalić, kto był sprawcą wypadku;
 • wynegocjować odpowiednią wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym;
 • pilnować terminów dostarczania brakujących dokumentów;
 • nie możesz godzić się na zbyt niskie odszkodowanie i UGODĘ, która dla Ciebie zamyka drogę dochodzenia dalszych roszczeń.
 • powinieneś rozpocząć proces sądowy z pomocą kancelarii odszkodowawczej, która ewentualnie pomoże Ci  w gromadzeniu wyżej wymienionych informacji oraz dokumentów.

Wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Wysokość odszkodowania za wypadek ze skutkiem śmiertelnym jest naprawdę różna. Rekordziści otrzymali 5 mln euro (maksymalnie taką kwotę gwarantuje polisa OC każdego poruszającego się pojazdu, w rozumieniu polskiego prawa) Jest więc, o co walczyć.

Przeciętne kwoty odszkodowań, jakie wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe wahają się od 10 000 do 150 000 zł.

Kwota odszkodowania bardzo często jest zaniżana przez ubezpieczycieli, którzy dbają o własne interesy finansowe, a świadczenie wypłacają w wyniku ugody, która praktycznie zamyka poszkodowanemu drogę dochodzenia przez niego dalszych roszczeń. W sądzie możesz uzyskać znacznie większe świadczenia odszkodowawcze, dlatego ugoda to nie jest najlepsze rozwiązanie.

Wysokość odszkodowania jest wyliczana indywidualnie i zależy od: 

 • sytuacji życiowej bliskiego osoby zmarłej - różnica w poziomie życia przed i po wypadku;
 • zarobki, wiek, możliwości rozwoju zawodowego osoby zmarłej;
 • wysokość pomocy, jaką otrzymała od zmarłego;
 • przyczynienie się zmarłego do wypadku i swojej śmierci (która w naszej ocenie jest często zawyżana)

Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl