Kolizja drogowa: oświadczenie i co dalej? Kolizja a wypadek: czym się różnią?

Czym jest drogowa kolizja? Czym różni się od wypadku? Jak spisać oświadczenie? 

W 2019 roku w Polsce miało miejsce 485 tysięcy zdarzeń drogowych, z czego ponad 30 tysięcy zostało uznanych za wypadek drogowy. Czym jest drogowa kolizja? Czym różni się od wypadku? Jak spisać oświadczenie?

Kolizja drogowa - oświadczenie sprawcy [wzór]

Jakie dane muszą się znaleźć w oświadczeniu?

Spisanie oświadczenia przez sprawcę wypadku jest swojego rodzaju przyznaniem się do winy i wyrażeniem zgody na wypłatę odszkodowania z jego polisy OC. Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie ma pod ręką wzoru oświadczenia (które zawsze warto ze sobą mieć) trzeba pamiętać, żeby w oświadczeniu znalazły się następujące dane:

  • Dane personalne sprawcy - w szczególności PESEL.
  • Dane personalne poszkodowanego.
  • Numery rejestracyjne pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowym.
  • Numer polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego.
  • Podpis uczestników zdarzenia.
  • Oświadczenie sprawcy o przyznaniu się do spowodowania kolizji.

Kolizja czy wypadek drogowy? Prosty podział

Obiegowych definicji kolizji i wypadku drogowego jest wiele. W ich ustalaniu pomaga Art. 177 kodeksu karnego, który brzmi:

“Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Źródło: Kodeks karny

Wspomniany artykuł 157 § 1 brzmi:

“Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Źródło: Kodeks karny

W wykładni prawa przyjmuje się, że znamiona wypadku wypełnia średni uszczerbek na zdrowiu. Lekki uszczerbek na zdrowiu, gdzie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa krócej niż 7 dni, wypadkiem nie jest. Idąc tym tropem przyjmuje się, że kolizją drogową są te zdarzenia drogowe, które nie spełniają znamion wypadku.

Definicja wypadku w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń PZU brzmi:

“Wypadek – zdarzenie, w wyniku którego pojazd został unieruchomiony, z wyłączeniem kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki, rozładowania akumulatora, zniszczenia, kradzieży, zagubienia lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu; za wypadek uważa się w szczególności kolizję, pożar, szkodę kradzieżową niebędącą kradzieżą pojazdu, włamanie do pojazdu lub uszkodzenie pojazdu, które powodują unieruchomienie pojazdu”.
Źródło: https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1506339

Inna definicja kolizji drogowej brzmi, iż jest to zdarzenie drogowe, w którym doszło do zderzenia lub otarcia pojazdu mechanicznego z:

  • innym pojazdem,
  • budynkiem, budowlą lub elementem małej architektury,
  • człowiekiem,
  • dzikim zwierzęciem.

Kolizja drogowa: oświadczenie i co dalej?

Jeżeli sprawca przyznaje, że spowodowanie kolizji to jego wina, poszkodowany może zgłosić szkodę z OC. Dane zawarte w oświadczeniu powinny w zupełności wystarczyć do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego (w tym przypadku zakładu ubezpieczeniowego, który polisę OC wystawił) i wypłaty odszkodowania.

Z doświadczenia wiemy jednak, że to nie zawsze jest koniec likwidacji szkody. Czasami ubezpieczyciel spróbuje zaniżyć odszkodowanie lub całkiem odmówić jego uznania. Wówczas należy się zwrócić do kancelarii odszkodowawczej takiej jak Helper - Centrum Pomocy Prawnej, która pomoże sporządzić odwołanie i uzyskać większe odszkodowanie, nawet na drodze sądowej.

Co jeśli sprawca nie chce spisać oświadczenia?

Przyczyny takiego zachowania mogą być różne. Może sprawca chce się dogadać? Może ma wiele szkód z OC i nie chcę kolejnej? Może jest pod wpływem alkoholu? A może w ogóle nie ma polisy OC?
Najczęściej będzie to miało miejsce wówczas, gdy sprawca kolizji drogowej nie zgadza się z przypisywaniem mu winy. Wówczas nie pozostaje nic innego jak wezwać policję na miejsce zdarzenia, która zbada okoliczności zdarzenia i ustali sprawcę, dokumentując to notatką policyjną.
Obecnie poszkodowany nie może , ale i nie musi, gdyż firmy ubezpieczeniowe upominają się o ten dokument we własnym zakresie w porozumieniu z odpowiednią jednostką policji. Podczas zgłoszenia szkody należy ją wskazać.

Co jeśli sprawca kolizji drogowej zbiegł z miejsca zdarzenia?

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie zmienia to jego odpowiedzialności za zdarzenie. W takiej sytuacji sprawę należy zgłosić organom ścigania.

Z racji tego, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, zakład ubezpieczeń zlikwiduje szkodę z polisy OC sprawcy i obciąży go roszczeniem zwrotnym (regresem).

Stąd nasza rada - w przypadku kolizji należy pozostać na miejscu zdarzenia.

- Czy muszę mieć oświadczenie sprawcy, żeby zgłosić szkodę?

- Nie.

Do zgłoszenia szkody z OC sprawcy wypadku wystarczy numer rejestracyjny jego pojazdu, dane zgłaszającego i dane poszkodowanego. Numer polisy OC sprawcy można sprawdzić pod adresem:
UFG - Identyfikacja umowy na dzień.

Z uwagi na fakt, że większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce działa w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkody, możemy zgłosić szkodę u naszego ubezpieczyciela, a on będzie dochodził roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl