UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: 3 rzeczy, które warto o nim wiedzieć

Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale również i wykupienie ubezpieczenia. Polisa pokryje szkody w razie jakiekolwiek wypadku. Bywa jednak tak, że kierowcy nie dopełniają obowiązku i nie mają wykupionej polisy OC (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej). Co wtedy? Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzi UFG. Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i jak działa ta instytucja?

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Każda osoba poszkodowana w kolizji czy w wypadku drogowym ma prawo do odszkodowania nawet, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia. Głównym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zaspokojenie roszczeń poszkodowanych w takich właśnie przypadkach.

CZYTAJ TAKŻE: Od czego zależy odszkodowanie za uraz ciała?

UFG został powołany na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Członkostwo w UFG jest obowiązkowe dla krajowych i zagranicznych firm ubezpieczeniowych, których działalność ubezpieczeniowa obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.

Aktualnie jest to 28 firm ubezpieczeniowych, a pełen wykaz znajduje się na stronie internetowej UFG. Koszty funkcjonowania instytucji pokrywają firmy ubezpieczeniowe, które odprowadzają do UFG 1,3 proc. każdej składki z ubezpieczenia OC.

Czym zajmuje się UFG?

UFG działa na podstawie wspomnianej już ustawy. Jego głównymi zadaniami są:

1. Zaspokajanie roszczeń za szkody z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych kierowców, a także nieustalonych sprawców wypłacając świadczenia za szkody zgodnie z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, czyli:

  • na osobie – gdy szkoda jest z odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, ale ich tożsamość jest nieznana,
  • w mieniu – w przypadku szkody, gdzie jednocześnie uczestnik zdarzenia poniósł śmierć, ma naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwał dłużej niż 14 dni, a sprawca jest nieznany,
  • na osobie i w mieniu – gdy sprawca zdarzenia nie posiadał ubezpieczenia OC.

2. Zaspokajanie roszczeń w związku z ogłoszeniem upadłości ubezpieczyciela

Gdy ubezpieczyciel ma problemy finansowe i ogłosi upadłość, wtedy UFG przejmuje jego obowiązki w zakresie likwidacji szkód. Ochronie podlegają także właściciele pojazdów, którzy posiadają w upadającej firmie ubezpieczeniowej polisę. Ochrona trwa przez 90 dni i za szkody spowodowane w tym czasie UFG wypłaca odszkodowania. Po upływie 90 dni ubezpieczeni kierowcy muszą kupić nową polisę OC.

3. Kontrola obowiązku wykupienia polisy OC dla pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został uprawniony, by kontrolować kierowców w zakresie posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia OC. Fundusz korzysta z tzw. wirtualnego policjanta. Jest to dedykowany system informatyczny, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu. Gdy taka dziura zostanie odkryta.

UFG zgłasza się do posiadacza danego pojazdu z prośbą o okazanie odpowiednich dokumentów, które by potwierdzały wykupienie właściwej polisy, a w przypadku ich braku, nakłada karę, której wysokość zależy od:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • okresu bez ubezpieczenia OC w danym roku kalendarzowym,
  • rodzaju pojazdu.

Właściciele nieubezpieczonych pojazdów nie mogą negocjować wysokości kary. Jej wyliczenie określa w/w ustawa o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

UFG sprawdzenie OC – jak to zrobić samodzielnie?

Sprawdzenie ważnego OC jest niezbędne w kilku przypadkach. Gdy jest się poszkodowanym w kolizji, w wypadku, a sprawca nie miał przy sobie polisy lub chce się nabyć używany samochód. Wtedy wystarczy przejść na stronę internetową UFG i w zakładce „Sprawdź OC dla pojazdu” podać następujące dane pojazdu, który nas interesuje:

  • numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu,
  • dzień, na który ma zostanie dokonane sprawdzenie w bazie.

Gdy pojazd jest ubezpieczony, sprawdzający otrzymuje numer ważnej polisy OC oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Zobacz jak sprawdzić ubezpieczenie OC po numerze rejestracyjnym.

Na stronie UFG istnieje również możliwość uzyskania informacji o:

  • przebiegu ubezpieczeń OC i AC. Ale uwaga! UFG wydaje takie zaświadczenia tylko na wniosek (formularz znajduje się na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) lub poprzez zarejestrowanie się na portalu UFG.
  • historii szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (raport wydawany jak przy przebiegu ubezpieczeń – na wniosek osoby zainteresowanej lub generowany samodzielnie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada również specjalną aplikację mobilną „Na wypadek”, która pomaga uczestnikom kolizji udokumentować zdarzenie i zebrać wszystkie niezbędne dane, które ułatwią i przyspieszą likwidację szkody.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl