Co może nam grozić za potrącenie rowerzysty?

Kolizja z rowerzystą to sytuacja, która niestety może przytrafić się każdemu kierowcy na drodze. Wówczas bardzo ważne jest zachowanie spokoju i szybka właściwa reakcja. Sprawdź, jakie kroki powinny zostać podjęte w przypadku kolizji z rowerzystą.
 1. Jakie kroki należy podjąć po kolizji z rowerzystą?
 2. Potrącenie rowerzysty a wzywanie policji
 3. Potrącenie rowerzysty – konsekwencje
 4. Potrącenie rowerzysty na pasach
 5. Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie
 6. Uszkodzony samochód w wyniku kolizji z rowerzystą

Jakie kroki należy podjąć po kolizji z rowerzystą?

Po kolizji z rowerzystą ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, które pomogą w rozwiązaniu sytuacji. Oto kilka zalecanych działań:

 • Udziel niezbędnej pomocy poszkodowanemu – upewnij się, że rowerzysta jest bezpieczny i nie potrzebuje pilnej pomocy medycznej. W razie potrzeby wezwij pogotowie ratunkowe.
 • Zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw sygnalizatory ostrzegawcze lub trójkąt ostrzegawczy, aby zminimalizować ryzyko kolejnych kolizji.
 • Dokonaj dokumentacji – wykonaj zdjęcia miejsca zdarzenia oraz wszystkich pojazdów i rowerów biorących udział w kolizji. Warto również zebrać dane personalne i kontaktowe świadków oraz osoby poszkodowanej.
 • Uzupełnij dokumentację – w przypadku kolizji z rowerzystą należy również wypełnić oświadczenie sprawcy wypadku, który jest dokumentem potwierdzającym okoliczności zdarzenia.
 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem – jeśli jesteś kierowcą, który spowodował kolizję z rowerzystą, skontaktuj się z Twoim ubezpieczycielem i zawiadom go o zdarzeniu.

Pamiętaj, że nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, niezabezpieczenie miejsca zdarzenia lub niepowiadomienie policji o kolizji z rowerzystą może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla kierowcy.

Potrącenie rowerzysty a wzywanie policji

Warto pamiętać, że wezwanie policji na miejsce zdarzenia nie zawsze będzie konieczne. W przypadku kolizji z rowerzystą, w której nie ma rannych i szkody są niewielkie, można spisać oświadczenie sprawcy zdarzenia. W takiej sytuacji kierowca i rowerzysta powinni wypełnić formularz i wymienić się informacjami oraz dokumentami (dowód osobisty, prawo jazdy, polisa OC).

Jednak w przypadku, gdy w wyniku kolizji z rowerzystą doszło do obrażeń ciała lub szkody są znaczne, należy niezwłocznie wezwać policję. Funkcjonariusze policji pomogą w udzieleniu pomocy poszkodowanemu, zabezpieczą miejsce zdarzenia oraz sporządzą dokumentację wypadku. Ponadto, jeśli zdarzenie zostało spowodowane przez kierowcę, to przeprowadzona przez policję dokumentacja może pomóc w rozstrzygnięciu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Ważne jest, aby pamiętać, że niezgłoszenie wypadku z rowerzystą lub niewypełnienie odpowiedniej dokumentacji może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, a kierowca może ponieść odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z prawem.

Potrącenie rowerzysty – konsekwencje

Potrącenie rowerzysty na drodze może mieć bardzo poważne konsekwencje zarówno dla poszkodowanego, jak i dla kierowcy, który spowodował wypadek. Oto kilka możliwych skutków takiego zdarzenia:

Postępowanie sądowe – w przypadku potrącenia rowerzysty kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-cywilnej. Może to skutkować wysokimi karami finansowymi, utratą prawa jazdy, a nawet więzieniem.

Utrata zniżek – w przypadku, gdy kierowca spowodował wypadek, jego ubezpieczyciel może podwyższyć składkę ubezpieczeniową lub anulować zniżki, co skutkować może zwiększeniem kosztów ubezpieczenia.

Potrącenie rowerzysty na pasach

Zgodnie z panującymi w Polsce przepisami rowerzyści nie mają prawa przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Wcześniej powinni zejść z roweru. Jeżeli zatem kierowca potrącił rowerzystę na pasach, wówczas w większości przypadków może spodziewać się zdecydowanie mniejszej kary. Inaczej jednak wygląda sytuacja, w której obok pasów istnieje wyznaczona ścieżka dla rowerzystów. Wówczas zgodnie z prawem mogą oni po niej przejeżdżać, a kierowca który potrącił takiego rowerzystę, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Wszystko oczywiście zależy od wielu czynników, między innymi również od tego, w jaki sposób poruszał się rowerzysta i czy tym samym nie naruszył zasad ruchu drogowego. Równie duże znaczenie ma w tym przypadku również postępowanie kierowcy – czy był trzeźwy, czy zachował należytą ostrożność, czy nie przekroczył dopuszczalnej prędkości. Wszystkie te czynniki będą brane pod uwagę przez sąd podczas zasądzania wyroku.

Potrącenie rowerzysty a odszkodowanie

W przypadku potrącenia rowerzysty, kierowca pojazdu może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania poszkodowanemu. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszkodzenia ciała, koszty leczenia, utracone zarobki, stopień niepełnosprawności, a także stopień winy kierowcy. W Polsce, obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców pokrywa koszty odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w tym również wypadków z udziałem rowerzystów.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, poszkodowany powinien zgłosić szkodę w firmie ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. W ramach procedury likwidacji szkody ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę, który oceni szkody i zasugeruje wysokość odszkodowania.

Uszkodzony samochód w wyniku kolizji z rowerzystą

Jeśli doszło do kolizji z winy rowerzysty i w wyniku zdarzenia uległ uszkodzeniu Twój samochód, możesz mieć prawo do odszkodowania za naprawę pojazdu. Jednakże, warunkiem uzyskania odszkodowania jest udowodnienie winy rowerzysty oraz złożenie odpowiedniej dokumentacji do ubezpieczyciela.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku kolizji z winy rowerzysty, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli kierowca nie zachował należytej ostrożności i nie uniknął kolizji z rowerzystą. Bardzo ciężko jest bowiem udowodnić całkowitą winę rowerzysty. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego oraz zachowaniu ostrożności na drodze, co pomaga uniknąć niepotrzebnych kolizji i wypadków.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl