Ile wynosi zasiłek pogrzebowy po śmierci bliskiej osoby?

Każda śmierć bliskiej osoby jest trudnym przeżyciem i wiąże się z licznymi kosztami. W takiej sytuacji pomocą może okazać się zasiłek pogrzebowy. To świadczenie przysługuje osobie pokrywającej koszty pogrzebu. Przedstawiamy, kto ma prawo do jego otrzymania, jakie dokumenty trzeba przedstawić oraz jak złożyć wniosek o jego przyznanie.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest wypłacane osobie pokrywającej koszty pogrzebu zmarłego członka rodziny lub osoby, z którą żyła w związku małżeńskim. Świadczenie to ma na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z organizacją pogrzebu, takich jak koszty trumny, kwiatów, pochówku, a także koszty związane z kremacją.

W Polsce zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy w Polsce przysługuje osobie, która ponosi koszty związane z organizacją pogrzebu zmarłego członka rodziny lub osoby, z którą żyła w związku małżeńskim. W przypadku, gdy koszty te ponosi kilka osób, zasiłek przysługuje każdej z nich w równej części.

Prawo do zasiłku pogrzebowego mają m.in.:

  • małżonek lub zstępni zmarłego, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.;
  • rodzice zmarłego;
  • rodzeństwo zmarłego;
  • opiekunowie faktyczni zmarłego, czyli osoby, które zmarłemu udzielały pomocy w trakcie choroby lub opieki w trakcie życia.

Aby móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy udokumentować, że pokryliśmy koszty związane z organizacją pogrzebu.

Warto również podkreślić, że nie tylko rodzina może ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Może to bowiem zrobić ktokolwiek, kto poniósł realne koszty pogrzebu. Oznacza to, że taki wniosek może złożyć nawet pracodawca, instytucja taka jak dom opieki, czy też formalnie obca zmarłemu osoba.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Od wielu lat kwota zasiłku pogrzebowego w Polsce jest stała i utrzymuje się na poziomie 4000 złotych. O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które pokryły już koszty związane z organizacją pogrzebu. Należy jednak przyznać, że w porównaniu do realnych kosztów związanych z całą procedurą, kwota zasiłku pogrzebowego pozostaje stosunkowo niewielka. Warto jednak pamiętać, że zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu i nie jest uwzględniany przy ustalaniu dochodu na potrzeby programów pomocy społecznej.

Jeżeli nasz wniosek o wypłacenie zasiłku pogrzebowego będzie kompletny, wówczas wypłaty gotówki na wskazany rachunek bankowy możemy spodziewać się w ciągu 30 dni od złożenia podania. Mogą oczywiście zdarzyć się sytuacje, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi nam wypłaty zasiłku pogrzebowego. Wówczas mamy miesiąc, aby złożyć odwołanie do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby móc ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, trzeba udokumentować wszelkie koszty, jakie ponieśliśmy w związku z organizacją pogrzebu.

Wymagane dokumenty to:

  • wypełniony odpowiedni wniosek;
  • faktura za koszty związane z organizacją pogrzebu,
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Warto podkreślić, że mamy dokładnie 12 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Czas ten liczony jest od daty śmierci bliskiej nam osoby. Jeżeli nie zdążymy podjąć tych kroków w ciągu roku, wówczas możliwość uzyskania zasiłku całkowicie nam przepadnie.

Koszty pogrzebu podzielone między członkami rodziny

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których za pogrzeb nie jest odpowiedzialna jedna osoba, a wiele osób z rodziny angażuje się finansowo w to przedsięwzięcie. Co robić w takiej sytuacji? Wówczas każda osoba musi zbierać rachunki i faktury, jakie poniosła w związku z planowanym pogrzebem. Następnie każda z tych osób powinna złożyć indywidualny wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, przedstawiając odpowiednie dokumenty. W tej sytuacji kwota 4000 złotych zostanie podzielona pomiędzy wszystkich wnioskodawców, uwzględniając proporcjonalnie poniesione koszty.


Przeczytaj także
Nasza oferta
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub tylko informacji dot. wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub w innym przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą
pod numerem:

22 397 41 93 (pn-pt 9:00-17:00), 881 389 389 (pn-nd 9:00-20:00)
lub na adres biuro@helper-cpp.pl